Back To Top

สาระน่ารู้

คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
สาระน่ารู้

กระบวนการทำเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้บริโภค

การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้นั้น ควรจะต้องออกแบบให้มีหน้าที่ใช้สอยที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น โต๊ะทำงาน ควรมีส่วนที่ใช้เก็บเอกสาร และส่วนที่ใช้วางอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ ตามสมควร และมีความสะดวกสบายในการใช้งาน ในการทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ประดับตกแต่ง อาคาร สำนักงาน บ้านเรือนนั้น สิ่งที่ช่างไม้ควรจะเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นทำงานก็คือ ความรู้พื้นฐานในการทำงานไม้ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ในส่วนย่อย ก่อนที่จะมีการพัฒนาขึ้นไปเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับ

ในการทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ประดับตกแต่ง อาคาร สำนักงาน บ้านเรือนนั้น สิ่งที่ช่างไม้ควรจะเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นทำงานก็คือ ความรู้พื้นฐานในการทำงานไม้ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ในส่วนย่อย ก่อนที่จะมีการพัฒนาขึ้นไปเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆด้วย ซึ่งพื้นฐานงานไม้โดยทั่วไปทั้งการทำข้อต่อไม้พื้นฐานอย่างเช่นข้อต่อตรงที่ใช้กาวในการยึดเหนี่ยว ข้อต่อเดือยกลม ที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์เป็นจำนวนมาก

การทำข้อต่อชนเพื่อต่อชิ้นไม้ให้มีความกว้างตามขนาดที่ต้องการ การทำเดือยเหลี่ยม การทำบังใบ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ทั้งการทำบังใบตรงโดยการใช้กบไสไม้หรือเลื่อยวงเดือน บังใบโค้ง ซึ่งใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องไสในการทำ การทำบังใบร่องลิ้น ซึ่งมักจะใช้กันในงานทำผนังห้อง ข้อต่อลิ้น และร่องที่ใช้ในงานปูพื้น และการทำเฟอร์นิเจอร์ ข้อต่อขารางเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของโครงสร้างเครื่องเรือนชนิดต่างๆ ข้อต่อกรอบประตูและหน้าต่าง ข้อต่อโครงสร้างกรอบนอก ที่จะช่วยลดรอยร้าวของไม้ที่ทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อเกิดการหดหรือขยายตัวของไม้ เป็นต้น

ถ้าห้องทำงานช่างไม้เล็กๆ ของคุณกับงานไม้ เศษไม้จากการใช้งาน จะเป็นปัญหาในการทำงาน การนำแผ่นพลาสติกใสมาตัดทำเป็น clamp guide นอกจากจะช่วยป้องกันเศษไม้กระเด็นแล้ว ความใสของแผ่นพลาสติกยังช่วยให้เห็นชิ้นงานอย่างชัดเจน ในการนำไม้มาใช้งานโดยทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น จะต้องมีการออกแบบงานไม้เหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มทำการผลิต ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถทำการผลิตงานไม้นั้นได้ง่ายขึ้น มีความทนทาน แข็งแรง และสามารถรับน้ำหนักได้ดี รวมทั้งมีความสวยงามและดึงดูดใจผู้ซื้อ หรือผู้ใช้งานได้มากขึ้น ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการออกแบบงานไม้ มีดังนี้ เริ่มจากคุณภาพในการออกแบบ ซึ่งรวมไปถึงการเตรียมงานที่ดีในการออกแบบด้วย วัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานมีความเหมาะสม ใช้เทคนิคในการผลิตที่มีคุณภาพ และมีกระบวนการผลิตที่เป็นขั้นตอน ทำให้ง่ายต่อการหาข้อบกพร่องในการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

ฉาก เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในงานไม้ เป็นเครื่องมือที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องมือวัดในงานไม้ ฉากมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะประกอบด้วย ฉากเหล็ก ฉากลอง ฉากเลื่อนตัวที ฉากจันทันและฉากผสม ซึ่งฉากแต่ละชนิดก็จะมีวัตถุประสงค์และวิธีการในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ฉากเหล็กกับฉากจันทัน จะมีรูปร่างคล้ายๆกัน แต่ฉากจันทันจะสามารถใช้ในการคำนวณหาปริมาตรของไม้ และการหาความยาวและความลาดเอียงของโครงหลังคาได้ ซึ่งฉากเหล็กจะไม่มีตารางบอกระยะความลาดเอียงแต่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับฉากอื่นๆ ส่วนฉากลองเป็นฉากที่สามารถใช้ในการกะระยะแทนไม้บรรทัดหรือตลับเมตรได้

การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้นั้น ควรจะต้องออกแบบให้มีหน้าที่ใช้สอยที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น โต๊ะทำงาน ควรมีส่วนที่ใช้เก็บเอกสาร และส่วนที่ใช้วางอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ ตามสมควร และมีความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่น ความสูงของโต๊ะทำงานควรมีความสูงเหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยที่ไม่ต้องก้มเงยหรือต้องเอี้ยวตัวมากเกินไปในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ นอกจากนี้ควรออกแบบชิ้นงานให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน เช่น เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กไม่ควรมีเหลี่ยมมุม หรือมีส่วนที่แหลมคมทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ง่าย เป็นต้น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โต๊ะรับแขก โต๊ะอาหาร ก็ควรที่จะมีขนาดที่พอดีกับการใช้งานในห้องที่ต้องการจัดวาง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

 

วันปรับปรุง 2011-07-17 22:13:49


Fatal error: Cannot redeclare curpageurl() (previously declared in /home/vqklfks123/domains/kssfurniture.com/public_html/CODE_PHP.php:2364) in /home/vqklfks123/domains/kssfurniture.com/public_html/comment/commennagment.php on line 730