Back To Top

สาระน่ารู้

คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
สาระน่ารู้

โต๊ะและเก้าอี้

โต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้สอยในปัจจุบัน ที่มีขนาด รูปทรง แตกต่างกันไป ตามลักษณะการใช้สอย ความกว้างและความยาวของโต๊ะ จะมีสัดส่วนเท่าใดนั้นขึ้นกับเนื้อที่ใช้สอย และความเหมาะสมกับการใช้งาน และเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ความรู้สึกสบาย และเรียบง่ายในจำนวนเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด คงจะเป็นเก้าอี้ เพราะการนั่งเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งที่รองลงมาจากการนอน ทำให้ผู้นั่งคลายความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย นอกจากนี้อาจแบ่งเก้าอี้ออกเป็นกลุ่ม ตามลักษณะของเก้าอี้ได้ เช่น เก้าอี้ไม่มีพนักพิง เก้าอี้มีที่เท้าแขนและไม่มีที่เท้าแขน เก้าอี้พักผ่อน เก้าอี้บุนวม และเก้าอี้นอนครับ

โต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้สอยในปัจจุบัน ที่มีขนาด รูปทรง แตกต่างกันไป ตามลักษณะการใช้สอย ความกว้างและความยาวของโต๊ะ จะมีสัดส่วนเท่าใดนั้นขึ้นกับเนื้อที่ใช้สอย และความเหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนความสูงของหน้าโต๊ะจะต้องมีความสัมพันธ์กับความสูงของเก้าอี้ และสรีระร่างกายมนุษย์ โต๊ะสามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามการใช้สอยได้หลายประเภท เช่น โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะกลางรับแขก โต๊ะข้าง โต๊ะทำงาน โต๊ะแต่งตัว โต๊ะหัวเตียง และโต๊ะกลม เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์ที่ให้ความรู้สึกสบายและเรียบง่ายในจำนวนเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดคงจะเป็นเก้าอี้ เพราะการนั่งเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งที่รองลงมาจากการนอน ทำให้ผู้นั่งคลายความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย

ามารถให้มนุษย์เราทำงานหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้นานกว่าการยืน การนั่งจึงเป็นอิริยาบถที่สะดวกสบายในการทำงานมากที่สุด โดยปกติคนเราไม่สามารถนั่งในท่าใดท่าหนึ่งได้เป็นเวลานาน ๆ หรือนั่งในลักษณะเดิม ๆ ตลอดเวลา เก้าอี้หลักๆ นั้น มี 3 ประเภท คือ เก้าอี้สำหรับทำงาน เก้าอี้สำหรับการพักผ่อนระยะสั้น และเก้าอี้สำหรับการพักผ่อนระยะยาว นอกจากนี้อาจแบ่งเก้าอี้ออกเป็นกลุ่ม ตามลักษณะของเก้าอี้ได้ เช่น เก้าอี้ไม่มีพนักพิง เก้าอี้มีที่เท้าแขนและไม่มีที่เท้าแขน เก้าอี้พักผ่อน เก้าอี้บุนวม และเก้าอี้นอนครับ

ส่วนเก้าอี้รับประทานอาหารนั้น ความสูงของที่นั่งจะมีความสูประมาณ 400-450 มิลลิเมตร และควรให้ด้านในของข้อพับขาสัมผัสกับที่นั่งอย่างนุ่มนวล ความกว้างของที่นั่ง ควรมีความกว้างประมาณ 400-450 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการนั่งและเก็บเก้าอี้เข้าไปด้านในโต๊ะรับประทานอาหาร ความลึกของที่นั่ง ควรลึกประมาณ 350-450 มิลลิเมตร มุมเอียงของที่นั่ง ควรทำมุมเอียงประมาณ 5-8 องศาไปทางพนักพิง เพื่อให้ทางเดินอาหารสะดวกเหมาะกับร่างกาย

ลักษณะการนั่งรับประทานอาหาร จึงต้องอยู่ในท่านั่งตรง ดังนั้นพนักพิงควรทำมุมเอียง 105-110 องศากับแนวราบ และในขณะรับประทานอาหาร จะต้องตักอาหารที่อยู่ข้างหน้า จึงทำให้ต้องชะโงกตัวไปข้างหน้าอยู่เสมอ พนักพิงจึงทำหน้าที่เพียงช่วยให้สะดวกสายในบางขณะเท่านั้น เก้าอี้นั่งทำงานความสูงของที่นั่ง จะมีความสูงประมาณ 400-450 มิลลิเมตร ซึ่งใช้กับโต๊ะสูงขนาด 730-750 มิลลิเมตร ควรให้ความสูงของเก้าอี้สัมพันธ์กับโต๊ะทำงานเสมอ และสามารถนั่งไขว้ห้างได้ ความกว้างของที่นั่ง ควรมีความกว้างประมาณ 400-450 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการนั่งการหมุนตัวและการเก็บเก้าอี้เข้าไปด้านในโต๊ะทำงาน

ความลึกของที่นั่ง ควรลึกประมาณ 350-450 มิลลิเมตร รูปแบบของที่นั่งจะมีหลายลักษณะ เช่น รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า รูปสี่เหลี่ยมคางหมู วงกลม เป็นต้น พนักพิง ควรทำมุมเอียง 105-110 องศากับแนวราบ ในขณะทำงานจะต้องชะโงกตัวไปข้างหน้าอยู่เสมอ พนักพิงควรมีที่พิงที่อ่อนนุ่ม รับมุมองศาของพนักพิงได้บ้าง หน้าที่ของพนักพิงคือทำให้ผู้ทำงานได้พักผ่อนในขณะที่หยุดทำงานชั่วขณะ ความสูงของพนักพิง ควรมีความสูงอยู่ระหว่าง่าหลังคือ ประมาณ 450 มิลลิเมตร หรืออาจออกแบบให้มีความสูงมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเก้าอี้แต่ละแบบ เช่า เก้าอี้ทำงานระดับผู้ริหาร ควรออกแบบให้พนักพิงสูงเล็กน้อย เพื่อความสง่างามและเสริมบุคลิกให้แก่ผู้ใช้งาน

ถ้ามีที่เท้าแขน ที่เท้าแขนความมีความสูงจากที่นั่งประมาณ 220-245 มิลลิเมตร และออกแบบให้สามารถกุมมือที่ปลายสุดของที่เท้าแขนได้พอดี เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน ขาเก้าอี้ทำงานจึงนิยมเป็นแบบแกนกลาง แยกออกมาเป็นแฉก 5 หรือ 6 แฉก และมีล้อ เก้าอี้อาจมีอุปกรณ์เสริม เช่นอุปกรณ์เพื่อปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ อุปกรณ์ปรับความยืดหยุ่นของที่นั่งแพนักพิง เป็นต้น

 

วันปรับปรุง 2011-07-31 21:26:03


Fatal error: Cannot redeclare curpageurl() (previously declared in /home/vqklfks123/domains/kssfurniture.com/public_html/CODE_PHP.php:2364) in /home/vqklfks123/domains/kssfurniture.com/public_html/comment/commennagment.php on line 730