Back To Top

แสดงสินค้าในหมวดเดียวกัน::หน้า 1

TIP&Trick การกด Add to Cart » จะแสดงรายละเอียดสั่งซื้อสินค้านั้นๆค่ะ...
 
ประกาศวันหยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture จะติดต่อในวันทำการถัดไปขอบคุณครับ
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
หน้าจาก 1 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|CMO-004|เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-004 ขนาด ก510xล710xส910(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿2,700ถึง฿3,200 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|CMO-081|เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-081 ขนาด ก595xล660xส820(490) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
฿2,600  ฿2,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
CMO-004(หุ้มผ้าหนัง)
฿2,700
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-004 ขนาด ก510xล710xส910(470) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
CMO-004(หุ้มผ้าปุย)
฿3,200
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-004 ขนาด ก510xล710xส910(470) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
สินค้า +
CMO-081
฿2,300
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-081 ขนาด ก595xล660xส820(490) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|KLO-912|เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นKLO-912 ขนาด ก1190xล690xส760(420) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
฿6,300  ฿5,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|KLO-913|เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นKLO-913 ขนาด ก1800xล690xส760(420) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
฿9,100  ฿8,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
KLO-912
฿5,600
- + cart sale

เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นKLO-912 ขนาด ก1190xล690xส760(420) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
สินค้า +
KLO-913
฿8,000
- + cart sale

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นKLO-913 ขนาด ก1800xล690xส760(420) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|MTN-303-L|เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นMTN-303-L ขนาด ก1805xล680xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿8,500ถึง฿9,300 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|CML-129|เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-129 ขนาด ก600xล690xส900(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿3,800ถึง฿4,400 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
MTN-303-L(หุ้มผ้าหนัง)
฿8,500
- + cart sale

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นMTN-303-L ขนาด ก1805xล680xส750(450) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
MTN-303-L(หุ้มผ้าปุย)
฿9,300
- + cart sale

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นMTN-303-L ขนาด ก1805xล680xส750(450) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
สินค้า +
CML-129(หุ้มผ้าหนัง)
฿3,800
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-129 ขนาด ก600xล690xส900(460) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
CML-129(หุ้มผ้าปุย)
฿4,400
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-129 ขนาด ก600xล690xส900(460) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|CML-139|เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-139 ขนาด ก605xล680xส830(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿4,900ถึง฿5,200 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|M5N-L|เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นM5N-L ขนาด ก645xล690xส815(490) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿3,400ถึง฿4,600 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
CML-139(หุ้มผ้าหนัง)
฿4,900
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-139 ขนาด ก605xล680xส830(480) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
CML-139(หุ้มผ้าปุย)
฿5,200
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-139 ขนาด ก605xล680xส830(480) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
สินค้า +
M5N-L(หุ้มผ้าหนัง)
฿3,400
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นM5N-L ขนาด ก645xล690xส815(490) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
M5N-L(หุ้มผ้าปุย)
฿4,600
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นM5N-L ขนาด ก645xล690xส815(490) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|XL-110|เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นXL-110 ขนาด ก560xล705xส780(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿5,300ถึง฿5,800 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|CDO-600-N|เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDO-600-N ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿2,500ถึง฿2,600 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
XL-110(หุ้มผ้าหนัง)
฿5,300
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นXL-110 ขนาด ก560xล705xส780(450) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
XL-110(หุ้มผ้าปุย)
฿5,800
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นXL-110 ขนาด ก560xล705xส780(450) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
สินค้า +
CDO-600-N
฿2,500
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDO-600-N ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
CDO-600
฿2,600
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDO-600 ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|CDL-600-N|เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDL-600-N ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿2,300ถึง฿3,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|CLO-812|เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCLO-812 ขนาด ก1170xล710xส790(440) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
฿6,300  ฿5,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
CDL-600
฿2,300
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDL-600 ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
CDL-600-N
฿3,000
- + cart sale

เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDL-600-N ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
สินค้า +
CLO-812
฿5,600
- + cart sale

เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCLO-812 ขนาด ก1170xล710xส790(440) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|CLO-813|เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCLO-813 ขนาด ก1790xล710xส790(440) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
฿9,100  ฿8,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|MTN-302-L-N13|เก้าอี้แลคเซอร์ สองที่นั่งและ3ที่นั่ง  พร้อมไม้เลคเซอร์พับเก็บได้ และสามารถถอดออกตามสพาพการใช้งาน โครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้ เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
ราคาเริ่มต้น ฿7,600ถึง฿10,700 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
CLO-813
฿8,000
- + cart sale

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCLO-813 ขนาด ก1790xล710xส790(440) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
สินค้า +
MTN-302-L-N13-หนัง
฿7,600
- + cart sale

เก้าอี้แลคเซอร์ 2ที่นั่ง ขนาด ก1230xล680xส750มม. พร้อมไม้เลคเซอร์พับเก็บได้ และสามารถถอดออกตามสพาพการใช้งาน โครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
MTN-302-L-N13-ผ้าฝ้าย
฿8,100
- + cart sale

เก้าอี้แลคเซอร์ 2ที่นั่งและ3ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเซอร์พับเก็บได้ และสามารถถอดออกตามสพาพการใช้งาน โครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้ เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
MTN-303-L-N13-หนัง
฿9,900
- + cart sale

เก้าอี้แลคเซอร์ 3ที่นั่ง ขนาด ก1805xล680xส720มม. พร้อมไม้เลคเซอร์พับเก็บได้ และสามารถถอดออกตามสพาพการใช้งาน โครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
MTN-303-L-N13-ผ้าฝ้าย
฿10,700
- + cart sale

เก้าอี้แลคเซอร์ 3ที่นั่ง ขนาด ก1805xล680xส720มม. พร้อมไม้เลคเซอร์พับเก็บได้ และสามารถถอดออกตามสพาพการใช้งาน โครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|CRP-352-L|เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-352-L ขนาด ก1320xล690xส760(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿13,400ถึง฿14,600 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|CRP-353-L|เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-353-L ขนาด ก2020xล565xส720(465) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿19,500ถึง฿21,300 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
CRP-352-L(หุ้มผ้าหนัง)
฿13,400
- + cart sale

เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-352-L ขนาด ก1320xล690xส760(420) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
CRP-352-L(หุ้มผ้าปุย)
฿14,600
- + cart sale

เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-352-L ขนาด ก1320xล690xส760(420) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
สินค้า +
CRP-353-L(หุ้มผ้าหนัง)
฿19,500
- + cart sale

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-353-L ขนาด ก2020xล565xส720(465) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
CRP-353-L(หุ้มผ้าปุย)
฿21,300
- + cart sale

เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-353-L ขนาด ก2020xล565xส720(465) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|MTN-302-A-N13|เก้วอี้แลคเซอร์ ขนาด2และ3ที่นั่งพร้อมท๊อปไม้สำหลับวางของ เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี  เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
ราคาเริ่มต้น ฿6,300ถึง฿9,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้แลคเชอร์|MTN-302-N13|เก้วอี้แลคเซอร์ ขนาด2และ3ที่นั่งเบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี  เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
ราคาเริ่มต้น ฿5,700ถึง฿8,300 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
MTN-302-A-N13-(หุ้มผ้าหนัง)
฿6,300
- + cart sale

ก้วอี้แลคเซอร์ 2ที่นั่ง ขนาด ก1485xล550xส750mm.เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี
MTN-302-A-N13-(หุ้มผ้าปุย)
฿6,800
- + cart sale

ก้วอี้แลคเซอร์ 2ที่นั่ง ขนาด ก1485xล550xส750mm.เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี
MTN-303-A-N13-(หุ้มผ้าหนัง)
฿8,200
- + cart sale

ก้วอี้แลคเซอร์ 3ที่นั่ง ขนาด ก2070xล550xส750mm.เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่น
MTN-303-A-N13(หุ้มผ้าปุย)
฿9,000
- + cart sale

ก้วอี้แลคเซอร์ 3ที่นั่ง ขนาด ก2070xล550xส750mm.เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่น
สินค้า +
MTN-302-N13-(หุ้มผ้าหนัง)
฿5,700
- + cart sale

เก้วอี้แลคเซอร์ 2ที่นั่ง ขนาด ก1090xล550xส750mm.เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี
MTN-302-N13-(หุ้มผ้าปุย)
฿6,200
- + cart sale

ก้วอี้แลคเซอร์ 2ที่นั่ง ขนาด ก1090xล550xส750mm.เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี
MTN-303-N13(หุ้มผ้าหนัง)
฿7,500
- + cart sale

ก้วอี้แลคเซอร์ 3ที่นั่ง ขนาด ก1675xล550xส750mm.เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี
MTN-303-N13(หุ้มผ้าปุย)
฿8,300
- + cart sale

ก้วอี้แลคเซอร์ 3ที่นั่ง ขนาด ก1675xล550xส750mm.เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี
download Product
prev 01next

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  
สาระน่ารู้

แต่งบ้านอย่างไร ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ

การจัดบ้านและเลือกเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน สำหรับผู้สูงอายุนั้น สิ่งที่เราควรคำนึงถึงคือความสะดวกสบายและความปลอดภัยของท่าน นอกจากปู่ ย่า ตา ยาย แล้วยังมีพ่อกับแม่ของเราที่ยังแก่ตัวขึ้นทุกๆวัน การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่คงทนอย่างดีและใช้ได้นานๆไปเลยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า บางทีไม่แน่ว่าเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีจริงที่เราซื้อมาอาจจะใช้งานได้จนถึงช่วงที่เรากลายเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ได้ การเลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างชาญฉลาดถือเป็นการประหยัดระยะยาวเลยทีเดียวรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-09-02 14:57:58

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์