Back To Top

แสดงสินค้าในหมวดเดียวกัน::หน้า 1

TIP&Trick การกด ชื่อยี่ห้อสินค้า จะแสดงผลลัพธ์สินค้าทั้งหมดของ ยี่ห้อนั้นๆค่ะ...
 
ประกาศวันหยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture จะติดต่อในวันทำการถัดไปขอบคุณครับ
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 154 รายการ
หน้าจาก 9 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|KALA-01|เก้าอี้ KALA-01 ขนาด ก600xล530xส800มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿4,000  ฿3,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|KALA-02|เก้าอี้ KALA-02 ขนาด ก600xล530xส800มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿5,300  ฿4,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
KALA-01
฿3,600
- + cart sale

เก้าอี้ KALA-01 ขนาด ก600xล530xส800มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้า +
KALA-02
฿4,700
- + cart sale

เก้าอี้ KALA-02 ขนาด ก600xล530xส800มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|KAAPO-02|เก้าอี้ KAAPO-02 ขนาด ก550xล530xส840มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿5,200  ฿4,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|KAAPO-01|เก้าอี้ KAAPO-01 ขนาด ก550xล530x840มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿3,900  ฿3,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
KAAPO-02
฿4,500
- + cart sale

เก้าอี้ KAAPO-02 ขนาด ก550xล530xส840มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้า +
KAAPO-01
฿3,400
- + cart sale

เก้าอี้ KAAPO-01 ขนาด ก550xล530x840มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|JACKIE|เก้าอี้ JACKIE ขนาด ก590xล530xส810มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿3,900  ฿3,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|RITA-01|เก้าอี้ RITA-01 ขนาด ก590x640xส830มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿3,900  ฿3,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
JACKIE
฿3,400
- + cart sale

เก้าอี้ JACKIE ขนาด ก590xล530xส810มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้า +
RITA-01
฿3,400
- + cart sale

เก้าอี้ RITA-01 ขนาด ก590x640xส830มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|RITA-02|เก้าอี้ RITA-02 ขนาด ก590xล640xส830มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿4,500  ฿3,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|IDA|เก้าอี้ IDA ขนาด ก590xล540xส820มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿4,000  ฿3,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
RITA-02
฿3,900
- + cart sale

เก้าอี้ RITA-02 ขนาด ก590xล640xส830มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้า +
IDA
฿3,500
- + cart sale

เก้าอี้ IDA ขนาด ก590xล540xส820มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|IDA-T|เก้าอี้ IDA-T ขนาด ก590xล540xส820มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿4,600  ฿4,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|W320|เก้าอี้ W320 ขนาด ก530xล600x840มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿1,500  ฿1,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
IDA-T
฿4,000
- + cart sale

เก้าอี้ IDA-T ขนาด ก590xล540xส820มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้า +
W320
฿1,400
- + cart sale

เก้าอี้ W320 ขนาด ก530xล600x840มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|W320|เก้าอี้ W320 ขนาด ก530xล600x840มม.  เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
สอบถาม
สอบถาม
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|W320-T|เก้าอี้ W320-T ขนาด ก550xล600xส840มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿2,200  ฿1,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
ติดต่อสอบถามสินค้า
บริษัท เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จำกัด(KSSFurniture.com)
เลขที่ 48/5 ม.2 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 08-3082-8212,06-5087-5098,06-5087-5099 แฟกซ์ 02-403-1094
Email:Kssfurntiure2u@hotmail.com , LineID:kssfurniture
สินค้า +
W320-T
฿1,900
- + cart sale

เก้าอี้ W320-T ขนาด ก550xล600xส840มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|W320-V|เก้าอี้ W320-V ขนาด ก540xล580xส800มม.  เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿1,700  ฿1,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|KAN-807|เก้าอี้ KAN-807 ขนาด ก500xล540xส830มม.  เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
 เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿2,100  ฿1,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
W320-V
฿1,500
- + cart sale

เก้าอี้ W320-V ขนาด ก540xล580xส800มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้า +
KAN-807
฿1,900
- + cart sale

เก้าอี้ KAN-807 ขนาด ก500xล540xส830มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|CF-70-PP-T|เก้าอี้ CF-70-PP-T ขนาด ก580xล540xส750มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿1,500  ฿1,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|CF-70-PP|เก้าอี้ CF-70-PP ขนาด ก520xล540xส750มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿1,250  ฿1,100
สั่งซื้อ
สินค้า +
CF-70-PP-T
฿1,400
- + cart sale

เก้าอี้ CF-70-PP-T ขนาด ก580xล540xส750มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้า +
CF-70-PP
฿1,100
- + cart sale

เก้าอี้ CF-70-PP ขนาด ก520xล540xส750มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|CF-700|เก้าอี้ CF-700 ขนาด ก550xล660xส830มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿1,700  ฿1,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ฟรอนเทียร์|Frontier|เก้าอี้สำนักงาน|CF-700-T|เก้าอี้ CF-700-T ขนาด ก550xล660xส830มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้าใหม่
฿2,000  ฿1,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
CF-700
฿1,500
- + cart sale

เก้าอี้ CF-700 ขนาด ก550xล660xส830มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
สินค้า +
CF-700-T
฿1,800
- + cart sale

เก้าอี้ CF-700-T ขนาด ก550xล660xส830มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
download Product
prev 01 02 03 04 05 06 07 08 09next

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Relative Material : Frontier

1. แคตตาล็อก : Frontier-Material-1 : มีจำนวน 8 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
Frontier

Relative Catalog : Frontier

1. แคตตาล็อก : Frontier-NEW : มีจำนวน 9 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
Frontier
สาระน่ารู้

เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องครัว

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ ก็มีเทคนิคในการเลือกซื้อที่แตกต่างกันออกไป บางคนเลือกซื้อโดยเน้นเรื่องของสีสัน บางคนเลือกซื้อโดยชอบวัตถุดิบ แต่หากกใครยังไม่มีแนวทางในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ และกำลังการต้องเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องครัว ลองเมียงมองเฟอร์นิเจอร์ชุด ในชุดห้องครัว เพราะง่ายและสะดวกในการตัดสินใจ รวมทั้งยังมีความสวยงามให้เลือกสรรกันหลากหลายรูปแบบค่ะรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-08-15 23:19:46

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์