Back To Top

ประเภทโต๊ะ::โต๊ะเคาร์เตอร์::หน้า 1


หยุดวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ติดต่อ LineID:@kssfurniture หรือ Email:
KSSFurntiure@hotmail.com จะติดต่อกลับ ในวันทำการ ขอบคุณครับ/ค่ะหยุดวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ติดต่อ LineID:@kssfurniture หรือ Email: KSSFurntiure@hotmail.com จะติดต่อกลับ ในวันทำการ ขอบคุณครับ/ค่ะ
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 51 รายการ
หน้าจาก 1 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|วีซี|VC|โต๊ะเคาร์เตอร์|VC-CT|โต๊ะเคาน์เตอร์นอกแบบ 4 ลิ้นชัก ขนาดโดยรวม ก2400Xล600Xส1100 มม. ท๊อปไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีนหนา 25 มม. ขาและบังตาหน้าโต๊ะถึงพื้นไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีนหนา 19 มม. (มีขาค้ำกลางใต้โต๊ะป้องกันไม้แอ่น) โต๊ะเคาร์เตอร์ วีซี
฿9,300  ฿8,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|พรีลูด|PRELUDE|โต๊ะเคาร์เตอร์|COUNTER-SET-7|เคาน์เตอร์ ขนาด 2.30ม. ประกอบด้วย BCT-P160 1ตัว BCC-P70 1ตัว SKT-P601 1ตัว โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRELUDE
฿14,600  ฿12,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
VC-CT
฿8,200
- + cart sale

โต๊ะเคาน์เตอร์นอกแบบ 4 ลิ้นชัก ขนาดโดยรวม ก2400Xล600Xส1100 มม. ท๊อปไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีนหนา 25 มม. ขาและบังตาหน้าโต๊ะถึงพื้นไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีนหนา 19 มม. (มีขาค้ำกลางใต้โต๊ะป้องกันไม้แอ่น) โต๊ะเคาร์เตอร์ วีซี
สินค้า +
COUNTER-SET-7
฿12,800
- + cart sale

เคาน์เตอร์ ขนาด 2.30 ประกอบด้วย BCT-P160 1ตัว BCC-P70 1ตัว SKT-P601 1ตัว ชุดโต๊ะทำงาน PRELUDE
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|พรีลูด|PRELUDE|โต๊ะเคาร์เตอร์|COUNTER-SET-8|เคาน์เตอร์ ขนาด3.00ม. ประกอบด้วย BCT-P160 1ตัว BCC-P70 2ตัว SKT-P601 1ตัว โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRELUDE
฿18,700  ฿16,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|พรีลูด|PRELUDE|โต๊ะเคาร์เตอร์|COUNTER-SET-9|ชุดเคาน์เตอร์ ขนาด3.00ม. ประกอบด้วย BCT-P160 1ตัว BCC-P70 3ตัว SKT-P601 1ตัว BCT-P80 1ตัว โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRELUDE
฿27,500  ฿24,100
สั่งซื้อ
สินค้า +
COUNTER-SET-8
฿16,500
- + cart sale

เคาน์เตอร์ ขนาด3.00ม. ประกอบด้วย BCT-P160 1ตัว BCC-P70 2ตัว SKT-P601 1ตัว ชุดโต๊ะทำงาน PRELUDE
สินค้า +
COUNTER-SET-9
฿24,100
- + cart sale

ชุดเคาน์เตอร์ ขนาด3.00ม. ประกอบด้วย BCT-P160 1ตัว BCC-P70 3ตัว SKT-P601 1ตัว BCT-P80 1ตัว ชุดโต๊ะทำงาน PRELUDE
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|พรีลูด|PRELUDE|โต๊ะเคาร์เตอร์|COUNTER-SET1|เคาร์เตอร์ ขนาด 1.5 เมตร ประกอบด้้วย BCT-P80 1ตัว, BCC-P70 1ตัว, SKT-P601 1ตัว โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRELUDE
฿10,900  ฿9,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|พรีลูด|PRELUDE|โต๊ะเคาร์เตอร์|COUNTER-SET2|ชุดเคาน์เตอร์ ขนาด 2.20ม. ประกอบด้วย BCT-P80 1ตัว BCC-P70 2ตัว SKT-P601 1ตัว โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRELUDE
฿15,500  ฿13,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
COUNTER-SET1
฿9,600
- + cart sale

เคาร์เตอร์ ขนาด 1.5 เมตร ประกอบด้้วย BCT-P80 1ตัว, BCC-P70 1ตัว, SKT-P601 1ตัว ชุดโต๊ะทำงาน PRELUDE
สินค้า +
COUNTER-SET2
฿13,600
- + cart sale

ชุดเคาน์เตอร์ ขนาด 2.20ม. ประกอบด้วย BCT-P80 1ตัว BCC-P70 2ตัว SKT-P601 1ตัว ชุดโต๊ะทำงาน PRELUDE
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|พรีลูด|PRELUDE|โต๊ะเคาร์เตอร์|COUNTER-SET3|เคาน์เตอร์ขนาด 2.20 ม. ประกอบด้วย BCT-P80 2ตัว BCC-P70 3 ตัว SKT-P601 1ตัว โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRELUDE
฿24,900  ฿21,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|พรีลูด|PRELUDE|โต๊ะเคาร์เตอร์|COUNTER-SET4|ชุดเคาน์เตอร์ ขนาด1.90ม. ประกอบด้วย BCT-P120 1ตัว BCC-P70 1ตัว SKT-P601 1ตัว โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRELUDE
฿12,500  ฿11,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
COUNTER-SET3
฿21,900
- + cart sale

เคาน์เตอร์ขนาด 2.20 ม. ประกอบด้วย BCT-P80 2ตัว BCC-P70 3 ตัว SKT-P601 1ตัว ชุดโต๊ะทำงาน PRELUDE
สินค้า +
COUNTER-SET4
฿11,000
- + cart sale

ชุดเคาน์เตอร์ ขนาด1.90ม. ประกอบด้วย BCT-P120 1ตัว BCC-P70 1ตัว SKT-P601 1ตัว ชุดโต๊ะทำงาน PRELUDE
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|พรีลูด|PRELUDE|โต๊ะเคาร์เตอร์|COUNTER-SET5|เคาน์เตอร์ ขนาด2.60ม. ประกอบด้วย BCT-P120 1ตัว BCC-P70 2ตัว SKT-P601 1ตัว โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRELUDE
฿17,100  ฿15,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|พรีลูด|PRELUDE|โต๊ะเคาร์เตอร์|COUNTER-SET6|เคาน์เตอร์ ขนาด2.60ม. ประกอบด้วย BCT-P120 1ตัว BCC-P70 3ตัว SKT-P601 1ตัว BCT-P80 1ตัว โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRELUDE
฿26,600  ฿23,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
COUNTER-SET5
฿15,000
- + cart sale

เคาน์เตอร์ ขนาด2.60ม. ประกอบด้วย BCT-P120 1ตัว BCC-P70 2ตัว SKT-P601 1ตัว ชุดโต๊ะทำงาน PRELUDE
สินค้า +
COUNTER-SET6
฿23,400
- + cart sale

เคาน์เตอร์ ขนาด2.60ม. ประกอบด้วย BCT-P120 1ตัว BCC-P70 3ตัว SKT-P601 1ตัว BCT-P80 1ตัว ชุดโต๊ะทำงาน PRELUDE
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|โต๊ะเคาร์เตอร์|ZCT-80|ชุดโต๊ะเข้าเตอร์ ขนาด ก800xล700xส1070 มม. แข็งแรงเป็นพิเศษด้วยหน้า TOP หนาถึง 25 มม. ปิดผิวด้วย melamine surface ทนทานต่อความร้อนและรอยขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย และป้องกันความชื้นได้ดี โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์
฿6,400  ฿5,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|โต๊ะเคาร์เตอร์|ZCC-70|ชุดเคาร์เตอร์เข้ามุม ขนาด ก700xล700xส1070 มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์
฿5,800  ฿5,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
ZCT-80
฿5,500
- + cart sale

ชุดโต๊ะเข้าเตอร์ ขนาด ก800xล700xส1070 มม. แข็งแรงเป็นพิเศษด้วยหน้า TOP หนาถึง 25 มม. ปิดผิวด้วย melamine surface ทนทานต่อความร้อนและรอยขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย และป้องกันความชื้นได้ดี โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์
สินค้า +
ZCC-70
฿5,000
- + cart sale

ชุดเคาร์เตอร์เข้ามุม ขนาด ก700xล700xส1070 มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|โต๊ะเคาร์เตอร์|ZCT-120|ชุดโต๊ะเคาร์เตอร์ ขนาด ก1200xล700xส1070 มม.
แข็งแรงเป็นพิเศษด้วยหน้า TOP หนาถึง 25 มม. ปิดผิวด้วย melamine surface ทนทานต่อความร้อนและรอยขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย และป้องกันความชื้นได้ดี โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์ โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์
฿7,400  ฿6,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|โต๊ะเคาร์เตอร์|ZCT-160|ชุดโต๊ะเคาร์เตอร์ ขนาด ก1600xล700x1070 มม.
แข็งแรงเป็นพิเศษด้วยหน้า TOP หนาถึง 25 มม. ปิดผิวด้วย melamine surface ทนทานต่อความร้อนและรอยขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย และป้องกันความชื้นได้ดี โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์ โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์
฿9,200  ฿7,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
ZCT-120
฿6,400
- + cart sale

ชุดโต๊ะเคาร์เตอร์ ขนาด ก1200xล700xส1070 มม. แข็งแรงเป็นพิเศษด้วยหน้า TOP หนาถึง 25 มม. ปิดผิวด้วย melamine surface ทนทานต่อความร้อนและรอยขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย และป้องกันความชื้นได้ดี โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์ โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์
สินค้า +
ZCT-160
฿7,900
- + cart sale

ชุดโต๊ะเคาร์เตอร์ ขนาด ก1600xล700x1070 มม. แข็งแรงเป็นพิเศษด้วยหน้า TOP หนาถึง 25 มม. ปิดผิวด้วย melamine surface ทนทานต่อความร้อนและรอยขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย และป้องกันความชื้นได้ดี โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์ โต๊ะเคาร์เตอร์ ชัวร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โม-เทค|MO-TECH|โต๊ะเคาร์เตอร์|2ct120|ชุดเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ L-shape ขนาด2074x1674x1083มม โต๊ะเคาร์เตอร์ MO-TECH
฿30,200  ฿26,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โฮมจังกึม|Home Jung Kum|โต๊ะเคาร์เตอร์|ZR-1808|โต๊ะประชาสัมพันธ์ โต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น ZR-1808 (Jame)
ขนาด ก2050xล800xส1000มม.
ีมี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะเคาร์เตอร์ โฮมจังกึม
สินค้าใหม่
฿22,100  ฿19,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
2ct120
฿26,600
- + cart sale

ชุดเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ L-shape โต๊ะเคาร์เตอร์ MO-TECH
สินค้า +
ZR-1808(สีม่วงดำ)
฿19,400
- + cart sale

โต๊ะประชาสัมพันธ์ โต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น ZR-1808 (Jame) ขนาด ก2050xล800xส1000มม.
ZR-1808(สีกาแฟ)
฿19,400
- + cart sale

โต๊ะประชาสัมพันธ์ โต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น ZR-1808 (Jame) ขนาด ก2050xล800xส1000มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โฮมจังกึม|Home Jung Kum|โต๊ะเคาร์เตอร์|ZR-808-1|โต๊ะประชาสัมพันธ์ โต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น ZR-808-1
มี 2 ขนาด
ZR-808 ขนาด ก2400xล700xส1000มม.
ZR-808-1 ขนาด ก2000xล700xส1000มม.
มี2สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ)
 โต๊ะเคาร์เตอร์ โฮมจังกึม
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿13,700ถึง฿15,100 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบสช้อยส์|BESTCHOICE|โต๊ะเคาร์เตอร์|MODERN|โต๊ะเคาน์เตอร์ แนววินเทจ ดีไซน์สวยงาม มีตู้บานเปิด ลิ้นชักเก็บของและ รางคีย์บอร์ด มือจับเหล็กสีดำมีสไตล์
ขนาด ก800xล410xส1000มม. มี4 ลาย (ลายไม้,ลายอักษร,ลายป้ายทะเบียน,ลายผ้ายีนส์) โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
สินค้าใหม่
฿4,600  ฿4,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
ZR-808-1
฿13,700
- + cart sale

โต๊ะประชาสัมพันธ์ โต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น ZR-808-1 ZR-808-1 ขนาด ก2000xล700xส1000มม. มี2สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะเคาร์เตอร์ โฮมจังกึม
ZR-808
฿15,100
- + cart sale

โต๊ะประชาสัมพันธ์ โต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น ZR-808 ZR-808 ขนาด ก2400xล700xส1000มม. มี2สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะเคาร์เตอร์ โฮมจังกึม
สินค้า +
MODERN(ลายผ้ายีนส์)
฿4,000
- + cart sale

โต๊ะเคาน์เตอร์ แนววินเทจ ดีไซน์สวยงาม มีตู้บานเปิด ลิ้นชักเก็บของและ รางคีย์บอร์ด มือจับเหล็กสีดำมีสไตล์ ขนาด ก800xล410xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
MODERN(ลายป้ายทะเบียน)
฿4,000
- + cart sale

โต๊ะเคาน์เตอร์ แนววินเทจ ดีไซน์สวยงาม มีตู้บานเปิด ลิ้นชักเก็บของและ รางคีย์บอร์ด มือจับเหล็กสีดำมีสไตล์ ขนาด ก800xล410xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
MODERN(ลายอักษร)
฿4,000
- + cart sale

โต๊ะเคาน์เตอร์ แนววินเทจ ดีไซน์สวยงาม มีตู้บานเปิด ลิ้นชักเก็บของและ รางคีย์บอร์ด มือจับเหล็กสีดำมีสไตล์ ขนาด ก800xล410xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
MODERN(ลายไม้)
฿4,000
- + cart sale

โต๊ะเคาน์เตอร์ แนววินเทจ ดีไซน์สวยงาม มีตู้บานเปิด ลิ้นชักเก็บของและ รางคีย์บอร์ด มือจับเหล็กสีดำมีสไตล์ ขนาด ก800xล410xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบสช้อยส์|BESTCHOICE|โต๊ะเคาร์เตอร์|COSMO-II|โต๊ะเคาร์เตอร์ คอสโม ทู รุ่น COSMO II ขนาด ก1197xล600xส1057มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
฿7,500  ฿6,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบสช้อยส์|BESTCHOICE|โต๊ะเคาร์เตอร์|DH20-14|โต๊ะเคาร์เตอร์ ดีเอช20-14 รุ่น DH20-14 ขนาด ก2000xล1700xส1185มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
฿23,000  ฿20,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
COSMO-II
฿6,600
- + cart sale

โต๊ะเคาร์เตอร์ คอสโม ทู รุ่น COSMO II ขนาด ก1197xล600xส1057มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
สินค้า +
DH20-14
฿20,300
- + cart sale

โต๊ะเคาร์เตอร์ ดีเอช20-14 รุ่น DH20-14 ขนาด ก2000xล1700xส1185มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบสช้อยส์|BESTCHOICE|โต๊ะเคาร์เตอร์|ZENITH|โต๊ะเคาร์เตอร์ เซ็นนิธ รุ่น ZENITH ขนาด ก2000xล650xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
฿24,100  ฿21,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบสช้อยส์|BESTCHOICE|โต๊ะเคาร์เตอร์|DH24-16|โต๊ะเคาร์เตอร์ ดีเอช24-16 รุ่น DH24-16 ขนาด ก2400xล700xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
฿26,600  ฿23,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
ZENITH
฿21,200
- + cart sale

โต๊ะเคาร์เตอร์ เซ็นนิธ รุ่น ZENITH ขนาด ก2000xล650xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
สินค้า +
DH24-16
฿23,400
- + cart sale

โต๊ะเคาร์เตอร์ ดีเอช24-16 รุ่น DH24-16 ขนาด ก2400xล700xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบสช้อยส์|BESTCHOICE|โต๊ะเคาร์เตอร์|DH20-17/DH24-17|โต๊ะเคาร์เตอร์ ดีเอช รุ่น DH20-17 / DH24-17 
dh20-17 ขนาด ก2000xล700xส1000มม.
dh24-17 ขนาด ก2400xล700xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
ราคาเริ่มต้น ฿20,300ถึง฿23,900 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบสช้อยส์|BESTCHOICE|โต๊ะเคาร์เตอร์|DH24-16|โต๊ะเคาร์เตอร์ ดีเอช24-16 รุ่น DH24-16 ขนาด ก2400xล700xส1100มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
฿26,600  ฿23,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
DH-20-17
฿20,300
- + cart sale

โต๊ะเคาร์เตอร์ ดีเอช รุ่น DH20-17 dh20-17 ขนาด ก2000xล700xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
DH-24-17
฿23,900
- + cart sale

โต๊ะเคาร์เตอร์ ดีเอช รุ่น DH24-17 dh24-17 ขนาด ก2400xล700xส1000มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
สินค้า +
DH24-16
฿23,400
- + cart sale

โต๊ะเคาร์เตอร์ ดีเอช24-16 รุ่น DH24-16 ขนาด ก2400xล700xส1100มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ ซีเอ็นอาร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-CN-R-L|PUMA-CN-R/L เคาน์เตอร์เข้ามุมซ้าย,ขวา เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว 
มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
สินค้าใหม่
฿4,500  ฿4,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-PT|PUMA-PT โต๊ะวางปริ้นเตอร์ ชุดเคาน์เตอร์ PUMA เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว 
มีช่องร้อยสายไฟ โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
สินค้าใหม่
฿1,900  ฿1,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-CN(L)(สีคาปูฯ/ขาว)
฿4,000
- + cart sale

PUMA-CN-R/L เคาน์เตอร์เข้ามุมซ้าย,ขวา เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
PUMA-CN(R)(สีคาปูฯ/ขาว)
฿4,000
- + cart sale

PUMA-CN-R/L เคาน์เตอร์เข้ามุมซ้าย,ขวา เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
PUMA-CN(L)(สีโอ๊ค/ขาว)
฿4,000
- + cart sale

PUMA-CN-R/L เคาน์เตอร์เข้ามุมซ้าย เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
PUMA-CN(R)(สีโอ๊ค/ขาว)
฿4,000
- + cart sale

PUMA-CN-R/L เคาน์เตอร์เข้ามุมขวา เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
สินค้า +
PUMA-PT(สีโอ๊ค/ขาว)
฿1,700
- + cart sale

PUMA-PT โต๊ะวางปริ้นเตอร์ ชุดเคาน์เตอร์ PUMA เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
PUMA-PT(สีคาปูฯ/ขาว)
฿1,700
- + cart sale

PUMA-PT โต๊ะวางปริ้นเตอร์ ชุดเคาน์เตอร์ PUMA เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-U-SHAPE-SET-5|PUMA-U-SHAPE-SET-5 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 16 ชิ้น
(2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(2)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.
(4)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
(6)PUMA-DM ขนาด
สินค้าใหม่
฿62,900  ฿55,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-U-SHAPE-SET-4|PUMA-U-SHAPE-SET-4 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 18 ชิ้น
(2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(6)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
(8)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม.
(2)PUMA-CN-R ขนาด ก600
สินค้าใหม่
฿71,000  ฿62,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-U-SHAPE-SET-5(สีโอ๊ค/ขาว)
฿55,300
- + cart sale

PUMA-U-SHAPE-SET-5 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 16 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (4)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (6)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (2)PUMA-CN-R
PUMA-U-SHAPE-SET-5(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿55,300
- + cart sale

PUMA-U-SHAPE-SET-5เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 16 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (4)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (6)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (2)PUMA-CN-R
สินค้า +
PUMA-U-SHAPE-SET-4(สีโอ๊ค/ขาว)
฿62,400
- + cart sale

PUMA-U-SHAPE-SET-4 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 18 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (6)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (8)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (2)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม
PUMA-U-SHAPE-SET-4(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿62,400
- + cart sale

PUMA-U-SHAPE-SET-4เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 18 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (6)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (8)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (2)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-U-SHAPE-SET-3|PUMA-U-SHAPE-SET-3 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 16 ชิ้น
(2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(6)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.
(6)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม.
(2)PUMA-CN-R ขนาด ก600-
สินค้าใหม่
฿50,800  ฿44,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-U-SHAPE-SET-2|PUMA-U-SHAPE-SET-2 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 10 ชิ้น
(2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(6)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.
(2)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้าใหม่
฿44,600  ฿39,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-U-SHAPE-SET-3-(สีโอ๊ค/ขาว)
฿44,600
- + cart sale

PUMA-U-SHAPE-SET-3 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 16 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (6)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (6)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (2)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-U-SHAPE-SET-3(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿44,600
- + cart sale

PUMA-U-SHAPE-SET-3เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 16 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (6)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (6)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (2)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้า +
PUMA-U-SHAPE-SET-2(สีโอ๊ค/ขาว)
฿39,200
- + cart sale

PUMA-U-SHAPE-SET-2 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 10 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (6)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-U-SHAPE-SET-2(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿39,200
- + cart sale

PUMA-U-SHAPE-SET-2เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 10 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (6)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-U-SHAPE-SET-1|PUMA-U-SHAPE-SET-1 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 6 ชิ้น
(4)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
(1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้าใหม่
฿38,900  ฿34,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-L-SHAPE-SET-8|PUMA-L-SHAPE-SET-8 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 8 ชิ้น
(2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(3)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
(2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม.
(1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-
สินค้าใหม่
฿37,900  ฿33,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-U-SHAPE-SET-1(สีโอ๊ค/ขาว)
฿34,200
- + cart sale

PUMA-U-SHAPE-SET-1 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 6 ชิ้น (4)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-U-SHAPE-SET-1(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿34,200
- + cart sale

PUMA-U-SHAPE-SET-1 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 6 ชิ้น (4)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้า +
PUMA-L-SHAPE-SET-8(สีโอ๊ค/ขาว)
฿33,300
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-8 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 8 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (3)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-L-SHAPE-SET-8(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿33,300
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-8 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 8 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (3)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-L-SHAPE-SET-7|PUMA-L-SHAPE-SET-7 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 6 ชิ้น
(2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
(2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม.
(1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-
สินค้าใหม่
฿26,000  ฿22,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-L-SHAPE-SET-6|PUMA-L-SHAPE-SET-6 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 9 ชิ้น
(2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
(4)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม.
(1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-
สินค้าใหม่
฿32,500  ฿28,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-L-SHAPE-SET-7(สีโอ๊ค/ขาว)
฿22,900
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-7 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 6 ชิ้น (2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-L-SHAPE-SET-7(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿22,900
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-7 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 6 ชิ้น (2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้า +
PUMA-L-SHAPE-SET-6(สีโอ๊ค/ขาว)
฿28,600
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-6 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 9 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (4)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม
PUMA-L-SHAPE-SET-5(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿28,600
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-6 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 9 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (4)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-L-SHAPE-SET-5|PUMA-L-SHAPE-SET-5 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 7 ชิ้น
(2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(2)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.
(2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม.
(1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7
สินค้าใหม่
฿24,400  ฿21,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-L-SHAPE-SET-4|PUMA-L-SHAPE-SET-4 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 6 ชิ้น
(2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(1)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.
(1)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม.
(1)PUMA-1460 ขนาด ก1400x
สินค้าใหม่
฿26,400  ฿23,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-L-SHAPE-SET-5(สีโอ๊ค/ขาว)
฿21,400
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-5 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 7 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-L-SHAPE-SET-5(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿21,400
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-5 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 7 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้า +
PUMA-L-SHAPE-SET-4(สีโอ๊ค/ขาว)
฿23,200
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-4 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 6 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-R
PUMA-L-SHAPE-SET-4(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿23,200
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-4 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด6 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-R
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-L-SHAPE-SET-3|PUMA-L-SHAPE-SET-3 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 5 ชิ้น
(2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
(1)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.
(1)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
(1)PUMA-CN-R ขนา
สินค้าใหม่
฿25,400  ฿22,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-L-SHAPE-SET-2|PUMA-L-SHAPE-SET-2 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 7 ชิ้น
(2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
(4)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม.
(1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้าใหม่
฿23,600  ฿20,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-L-SHAPE-SET-3(สีโอ๊ค/ขาว)
฿22,300
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-3 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 5 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-L-SHAPE-SET-3(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿22,300
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-3 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 5 ชิ้น (2)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้า +
PUMA-L-SHAPE-SET-2(สีโอ๊ค/ขาว)
฿20,700
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-2 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 7 ชิ้น (2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (4)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-L-SHAPE-SET-2(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿20,700
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-2 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 7 ชิ้น (2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (4)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-L-SHAPE-SET-1|PUMA-L-SHAPE-SET-1 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 3 ชิ้น
PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.
PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. 
PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
สินค้าใหม่
฿16,400  ฿14,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-I-SHAPE-SET-5|PUMA-I-SHAPE-SET-5 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 4 ชิ้น
(1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. 
(2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
(1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้าใหม่
฿23,900  ฿21,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-L-SHAPE-SET-1(สีโอ๊ค/ขาว)
฿14,500
- + cart sale

PUMA-LSHAPE-SET-1 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 3 ชิ้น PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
PUMA-L-SHAPE-SET-1(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿14,500
- + cart sale

PUMA-L-SHAPE-SET-1เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 3 ชิ้น PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
สินค้า +
PUMA-I-SHAPE-SET-5(สีโอ๊ค/ขาว)
฿21,000
- + cart sale

PUMA-I-SHAPE-SET-5 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 4 ชิ้น (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-I-SHAPE-SET-5(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿21,000
- + cart sale

PUMA-I-SHAPE-SET-5 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 4 ชิ้น (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-I-SHAPE-SET-4|PUMA-I-SHAPE-SET-4 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 4 ชิ้น
(1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. 
(2)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.
(1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้าใหม่
฿17,900  ฿15,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-I-SHAPE-SET-3|PUMA-I-SHAPE-SET-3 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 5 ชิ้น
(1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. 
(1)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
(2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม.
(1)PUMA-CN-L ขนาด ก600
สินค้าใหม่
฿18,500  ฿16,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-I-SHAPE-SET-4(สีโอ๊ค/ขาว)
฿15,700
- + cart sale

PUMA-I-SHAPE-SET-4 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 4 ชิ้น (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-I-SHAPE-SET-4(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿15,700
- + cart sale

PUMA-I-SHAPE-SET-4 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 4 ชิ้น (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้า +
PUMA-I-SHAPE-SET-3(สีโอ๊ค/ขาว)
฿16,300
- + cart sale

PUMA-I-SHAPE-SET-3 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 5 ชิ้น (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-I-SHAPE-SET-3(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿16,300
- + cart sale

PUMA-I-SHAPE-SET-3 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 5 ชิ้น (1)PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. (1)PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. (2)PUMA-DM ขนาด ก590xล500xส130มม. (1)PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-I-SHAPE-SET-2|PUMA-I-SHAPE-SET-2 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 3 ชิ้น
PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. 
PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม.
PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้าใหม่
฿16,400  ฿14,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-I-SHAPE-SET-1|PUMA-I-SHAPE-SET-1 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มีช่องร้อยสายไฟ , ทั้งหมด 3 ชิ้น
PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. 
PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.
PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้าใหม่
฿13,400  ฿11,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-I-SHAPE-SET-2(สีโอ๊ค/ขาว)
฿14,500
- + cart sale

PUMA-I-SHAPE-SET-2 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 3 ชิ้น PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-I-SHAPE-SET-2(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿14,500
- + cart sale

PUMA-I-SHAPE-SET-2 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 3 ชิ้น PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. PUMA-1460 ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
สินค้า +
PUMA-I-SHAPE-SET-1(สีโอ๊ค/ขาว)
฿11,800
- + cart sale

PUMA-I-SHAPE-SET-1 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มีช่องร้อยสายไฟ ทั้งหมด 3 ชิ้น PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
PUMA-I-SHAPE-SET-1(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿11,800
- + cart sale

PUMA-I-SHAPE-SET-1 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ PUMA-CN-R ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม. PUMA-8060 ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. PUMA-CN-L ขนาด ก600-7400xล600-740xส1050มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-DM|PUMA-DM (ลิ้นชักเคาน์เตอร์) สำหรับชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ PUMA มือจับ PP สีบรอนด์เงิน มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว ขนาด ก590xล500xส130มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
สินค้าใหม่
฿1,040  ฿910
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-1460|PUMA-1460 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว 
มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
สินค้าใหม่
฿7,500  ฿6,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA-DM(สีโอ๊ค/ขาว)
฿910
- + cart sale

PUMA-DM (ลิ้นชักเคาน์เตอร์) สำหรับชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ PUMA มือจับ PP สีบรอนด์เงิน ขนาด ก590xล500xส130มม.โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
PUMA-DM(สีคาปูฯ/ขาว-)
฿910
- + cart sale

PUMA-DM (ลิ้นชักเคาน์เตอร์) สำหรับชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ PUMA มือจับ PP สีบรอนด์เงิน ขนาด ก590xล500xส130มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
สินค้า +
PUMA-1460(สีคาปูฯ/ขาว)
฿6,600
- + cart sale

PUMA-1460 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
PUMA-1460(สีโอ๊ค/ขาว)
฿6,600
- + cart sale

PUMA-1460 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ ขนาด ก1400xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA|PUMA เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มือจับ PP สีบรอนด์เงิน มี 2 ลิ้นชัก
มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ขนาด ก1200xล600-740xส1050มม.
 โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
สินค้าใหม่
฿7,000  ฿6,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โมโน|MONO|โต๊ะเคาร์เตอร์|PUMA-8060|PUMA-8060 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มี2สี สีโอ๊ค/ขาว,สีคาปูฯ/ขาว มือจับ PP สีบรอนด์เงิน
มีช้องร้อยสายไฟ , ดีไซน์ล่ยเส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี
ขนาด ก800xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
สินค้าใหม่
฿4,500  ฿4,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
PUMA(สีคาปูฯ/ขาว)
฿6,200
- + cart sale

PUMA เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มือจับ PP สีบรอนด์เงิน มี 2 ลิ้นชัก มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ขนาด ก1200xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
PUMA(สีโอ๊ค/ขาว)
฿6,200
- + cart sale

PUMA เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม.มือจับ PP สีบรอนด์เงิน มี 2 ลิ้นชัก มีช่องร้อยสายไฟ , ดีไซน์เส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ขนาด ก1200xล600-740xส1050มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
สินค้า +
PUMA-8060(สีโอ๊ค/ขาว)
฿4,000
- + cart sale

PUMA-8060 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มือจับ PP สีบรอนด์เงิน มีช้องร้อยสายไฟ , ดีไซน์ล่ยเส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
PUMA-8060(สีคาปูฯ/ขาว)
฿4,000
- + cart sale

PUMA-8060 เคาน์เตอร์ เมลามีน 25มม. มือจับ PP สีบรอนด์เงิน มีช้องร้อยสายไฟ , ดีไซน์ล่ยเส้นเรียบหรู มีสไตล์,ขาเคาน์เตอร์แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี ขนาด ก800xล600-740xส1050มม.โต๊ะเคาร์เตอร์ โมโน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โม-เทค|MO-TECH|โต๊ะเคาร์เตอร์|2CD12L-12R|ชุดเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Counter desk ขนาด2035x1635x7500มม. สามาเลือกได้โค้งซ้ายหรือขวา โต๊ะเคาร์เตอร์ MO-TECH
฿27,800  ฿24,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โม-เทค|MO-TECH|โต๊ะเคาร์เตอร์|2CI150|ชุดเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ I-shape ขนาด1588x778x1083มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ MO-TECH
฿25,500  ฿22,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
2CD12L
฿24,500
- + cart sale

(โค้งซ้าย)ชุดเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Counter desk ขนาด2035x1635x7500มม. โค้งซ้าย โต๊ะเคาร์เตอร์ MO-TECH
2CD12R
฿24,500
- + cart sale

(โค้งขวา)ชุดเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Counter desk ขนาด2035x1635x7500มม. โค้งขวา โต๊ะเคาร์เตอร์ MO-TECH
สินค้า +
2CI150
฿22,400
- + cart sale

ชุดเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ I-shape ขนาด1588x778x1083มม. โต๊ะเคาร์เตอร์ MO-TECH
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โม-เทค|MO-TECH|โต๊ะเคาร์เตอร์|2CJ120R-120L|ชุดเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ J-shape ขนาด2024x778x1083มม. สามารถเลือกโค้งซ้ายหรือขวาได้ โต๊ะเคาร์เตอร์ MO-TECH
฿27,800  ฿24,500
สั่งซื้อ
 
สินค้า +
2CJ120R
฿24,500
- + cart sale

(โค้งขวา)ชุดเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ J-shape ขนาด2024x778x1083มม. สามารถเลือกโค้งซ้ายหรือขวาได้ โต๊ะเคาร์เตอร์ MO-TECH
2CJ120L
฿24,500
- + cart sale

(โค้งซ้าย)ชุดเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ J-shape ขนาด2024x778x1083มม. สามารถเลือกโค้งซ้ายหรือขวาได้ โต๊ะเคาร์เตอร์ MO-TECH
download Product
prev 01next

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : Sure-Catalog-1 : มีจำนวน 36 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
SURE
สาระน่ารู้

แต่งบ้านสำหรับสาวโสดวัยเกิน 30

คุณผู้อ่านค่ะ เราเคยแนะนำกันไปแล้วว่าการตกแต่งบ้านเป็นศิลปะในการคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนโดยอาจจะนำต้นแบบมาจากสไตล์การตกแต่งบ้านแนวต่างๆ เช่น เรโทร โมเดิร์น ก็ได้ แต่สุดท้ายการตกแต่งบ้านก็ต้องอาศัยจินตนาการและความชอบส่วนบุคคล เหมือนกับการแต่งบ้านสำหรับสาวโสดวัยเกิน 30 นี่แหล่ะค่ะ ที่จะต้องทำอย่างให้วัย 30 อยู่ที่บ้านแล้วมีความสุขกับเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-09-02 14:27:59

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์