Back To Top

ประเภทโต๊ะ::โต๊ะอาหารไม้::หน้า 1

สวัสดีปีใหม่ 2563 ประกาศวันหยุด วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
ประกาศวันหยุด วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 49 รายการ
หน้าจาก 1 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบสช้อยส์|BESTCHOICE|โต๊ะอาหารไม้|DAISY|DAISY (เดซี่) ชุดโต๊ะอาหารไม้หน้าหิน 4 ที่นั่ง โต๊ะขนาด ก1200xล750xส750มม. เก้าอี้ขนาด ก440xล410xส890มม. ต๊ะอาหารไม้ เบสช้อยส์ โต๊ะอาหารไม้ เบสช้อยส์
สินค้าใหม่
฿9,700  ฿8,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบสช้อยส์|BESTCHOICE|โต๊ะอาหารไม้|DAISY|DAISY (เดซี่) ชุดโต๊ะอาหารไม้หน้าหิน 6 ที่นั่ง โต๊ะ ขนาด ก1500xล900xส750มม. เก้าอี้ ขนาด ก440xล410xส890มม. โต๊ะอาหารไม้ เบสช้อยส์ โต๊ะอาหารไม้ เบสช้อยส์
สินค้าใหม่
฿15,900  ฿14,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
DAISY
฿8,500
- + cart sale

DAISY (เดซี่) ชุดโต๊ะอาหารไม้หน้าหิน 4 ที่นั่ง โต๊ะขนาด ก1200xล750xส750มม. เก้าอี้ขนาด ก440xล410xส890มม. โต๊ะอาหารไม้ เบสช้อยส์
สินค้า +
DAISY
฿14,000
- + cart sale

DAISY (เดซี่) ชุดโต๊ะอาหารไม้หน้าหิน 6 ที่นั่ง โต๊ะ ขนาด ก1500xล900xส750มม. เก้าอี้ ขนาด ก440xล410xส890มม. โต๊ะอาหารไม้ เบสช้อยส์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|โต๊ะอาหารไม้|TG-150-TGC-200|ชุดโต๊ะไม้สัก พร้อมเก้าอี้ไม้สัก 4 ที่นั่ง สีธรรมชาติ โต๊ะอาหารไม้ SURE
ราคาเริ่มต้น ฿7,100ถึง฿13,200 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|SMART|โต๊ะอาหารหินอ่อน สมาร์ท ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก450xล420xส950มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿27,700  ฿24,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
TG-150-TGC-200-(ทั้งชุด)
฿13,200
- + cart sale

ชุดโต๊ะไม้สัก พร้อมเก้าอี้ไม้สัก 4 ที่นั่ง( สีธรรมชาติ) โต๊ะอาหารไม้ SURE
TG-150-(โต๊ะไม้สัก)
฿7,100
- + cart sale

โต๊ะไม้สัก สีธรรมชาติ โต๊ะอาหารไม้ SURE
สินค้า +
SMART
฿24,300
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน สมาร์ท ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก450xล420xส950มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|AGAIN-120(โต๊ะอาหาร)|(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก1200xล800xส750มม.ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ปิดไม้เมลามีน (สีบีส,สีโอ๊ค) โครงพ่นเทา โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿4,500  ฿3,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบสช้อยส์|BESTCHOICE|โต๊ะอาหารไม้|TB-60|โต๊ะอาหารไม้ PORTER รุ่น TB-60
ขนาด ก600xล600xส690มม. โต๊ะอาหารไม้ ซีเอ็นอาร์
฿3,800  ฿3,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
AGAIN-120(โต๊ะอาหาร)
฿3,700
- + cart sale

(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก1200xล800xส750มม.ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ปิดไม้เมลามีน (สีบีส,สีโอ๊ค) โครงพ่นเทา โต๊ะอาหารไม้ MASS
สินค้า +
TB-60
฿3,300
- + cart sale

โต๊ะอาหารไม้ PORTER รุ่น TB-60 ขนาด ก600xล600xส690มม. โต๊ะอาหารไม้ ซีเอ็นอาร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|SANDANIA|โต๊ะอาหารไม้ แซนดาเนียร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20.8xล990xส182.80มม.ขนาดเก้าอี้ ก480xล410xส970.5มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
฿28,400  ฿24,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|TAURUS-A|โต๊ะอาหารหินอ่อน ทัวร์รัส-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿24,800  ฿21,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
SANDANIA
฿24,900
- + cart sale

โต๊ะอาหารไม้ แซนดาเนียร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20.8xล990xส182.80มม.ขนาดเก้าอี้ ก480xล410xส970.5มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
สินค้า +
TAURUS-A
฿21,800
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน ทัวร์รัส-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|STAR-D|โต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-ดี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿18,800  ฿16,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|STAR-C|โต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-ซี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿18,800  ฿16,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
STAR-D
฿16,500
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-ดี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
สินค้า +
STAR-C
฿16,500
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-ซี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|STAR-B|โต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿18,800  ฿16,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|STAR-A|โต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿18,800  ฿16,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
STAR-B
฿16,500
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
สินค้า +
STAR-A
฿16,500
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|TABLE-SUDAN|โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น ซูดาน
โต๊ะขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿13,400  ฿11,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|TABLE-ANDORRA|โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น แอนดอร่า
ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿13,400  ฿11,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
TABLE-SUDAN
฿11,800
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น ซูดาน โต๊ะขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
สินค้า +
TABLE-ANDORRA
฿11,800
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น แอนดอร่า ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|TABLE-BOLIVIA|โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น โบลิเวีย
ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿13,400  ฿11,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|TABLE-BELIZE|โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น เบียบลิซิ
ขนาด ก1300ส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿13,400  ฿11,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
TABLE-BOLIVIA
฿11,800
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น โบลิเวีย ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
สินค้า +
TABLE-BELIZE
฿11,800
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น เบียบลิซิ ขนาด ก1300ส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|TABLE-SYRIA|โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น ไซเรีย
ขนาด ก1300xส800มม.
 โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿13,400  ฿11,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|TABLE-KENTON|โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น เคนตั้น
ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿13,400  ฿11,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
TABLE-SYRIA
฿11,800
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น ไซเรีย ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
สินค้า +
TABLE-KENTON
฿11,800
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินกลม รุ่น เคนตั้น ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|DIT-60-FW|โต๊ะอาหารไม้บีช DIT-60FW ไม้ MDF ปิดผิวเมมเบรน โครงเหล็กพ่นสีบรอนด์เทา ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 x H75 โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿1,500  ฿1,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|AGAIN-80(โต๊ะอาหาร)|(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก800xล800xส750มม.ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ปิดไม้เมลามีน (สีบีส,สีโอ๊ค) โครงพ่นเทา โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿3,700  ฿3,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
DIT-60-FW
฿1,200
- + cart sale

โต๊ะอาหารไม้บีช DIT-60FW ไม้ MDF ปิดผิวเมมเบรน โครงเหล็กพ่นสีบรอนด์เทา ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 x H75 โต๊ะอาหารไม้ MASS
สินค้า +
AGAIN-80(โต๊ะอาหาร)
฿3,000
- + cart sale

(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก800xล800xส750มม.ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ปิดไม้เมลามีน (สีบีส,สีโอ๊ค) โครงพ่นเทา โต๊ะอาหารไม้ MASS
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|MONICA/B|โต๊ะบาร์ MONICA/B, Top กลม ไม้เมลามีน สีขาว, สีโอ๊ค ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด W60 x D60 x H108 โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿2,500  ฿2,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|SNACK|โต๊ะอาหาร TOP ไม้พ่นสี HI-GLOSS สีขาวโครงขาไม้สีโอ๊ค ขนาด ก1200xล800xส750 มม. โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿7,200  ฿5,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
MONICA/B
฿2,100
- + cart sale

โต๊ะบาร์ MONICA/B, Top กลม ไม้เมลามีน สีขาว, สีโอ๊ค ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด W60 x D60 x H108 โต๊ะอาหารไม้ MASS
สินค้า +
SNACK
฿5,900
- + cart sale

โต๊ะอาหาร TOP ไม้พ่นสี HI-GLOSS สีขาวโครงขาไม้สีโอ๊ค ขนาด ก1200xล800xส750 มม. โต๊ะอาหารไม้ MASS
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|SCORT|โต๊ะอาหาร TOP ไม้พ่นสี HI-GLOSS สีขาวโครงขาไม้สีโอ๊ค ขนาด ก1500xล900xส750 มม. โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿10,200  ฿8,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|VILLA|โต๊ะอาหาร VILLA, Top ไม้พ่นสีขาว Hi-Gloss ขนาด W150 x D85 x H75 โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿11,400  ฿9,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
SCORT
฿8,400
- + cart sale

โต๊ะอาหาร TOP ไม้พ่นสี HI-GLOSS สีขาวโครงขาไม้สีโอ๊ค ขนาด ก1500xล900xส750 มม. โต๊ะอาหารไม้ MASS
สินค้า +
VILLA
฿9,300
- + cart sale

โต๊ะอาหาร VILLA, Top ไม้พ่นสีขาว Hi-Gloss ขนาด W150 x D85 x H75 โต๊ะอาหารไม้ MASS
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|FF-696|ชุดโต๊ะอาหารไม้กลม ขนาด 1300x800มม. รุ่นKENTON จำนวน6ที่นั่ง ท็อบโต๊ะหินอ่อน ขาไม้ เก้าอี้โครงไม้หุ้มเบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
฿24,800  ฿21,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|RENEE|โต๊ะอาหารไม้ รีนี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20xล750xส750มม.ขนาดเก้าอี้ ก450xล430xส860.5มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
฿5,600  ฿4,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
FF-696
฿21,800
- + cart sale

ชุดโต๊ะอาหารไม้กลม ขนาด 1300x800มม. รุ่นKENTON จำนวน6ที่นั่ง ท็อบโต๊ะหินอ่อน ขาไม้ เก้าอี้โครงไม้หุ้มเบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
สินค้า +
RENEE
฿4,900
- + cart sale

โต๊ะอาหารไม้ รีนี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20xล750xส750มม.ขนาดเก้าอี้ ก450xล430xส860.5มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|DIT-80-MBG|โต๊ะอาหาร DIT-80-MBG ไม้ MDF ปิดผิวเมมเบรน แทรกกระจกฝ้าตรงกลาง สีบีช, สีโอ๊ค ขนาด W80 x D80 x H75 โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿4,300  ฿3,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|MONICA-60-G+DIC-73|(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก600xล600xส750มม.TOPกระจก ขาชุบโครเมี่ยม โต๊ะอาหารไม้ MASS
ราคาเริ่มต้น ฿1,500ถึง฿3,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DIT-80-MBG
฿3,500
- + cart sale

โต๊ะอาหาร DIT-80-MBG ไม้ MDF ปิดผิวเมมเบรน ขนาด W80 x D80 x H75 โต๊ะอาหารไม้ MASS
สินค้า +
MONICA-60-G(โต๊ะอาหาร)
฿3,000
- + cart sale

(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก430xล550xส750มม.TOPกระจก ขาชุบโครเมี่ยม โต๊ะอาหารไม้ MASS
DIC-73(เก้าอี้อาหาร)
฿1,500
- + cart sale

(เก้าอี้อาหาร) ขนาด ก600xล600xส860มม. พนังพิงไม้ เบาะนั่งหุ้มหนัง ขาชุบโครเมี่ยม โต๊ะอาหารไม้ MASS
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|KUMON(โต๊ะอาหาร)|(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก700xล700xส750มม.TOPไม้เมลามีน สีขาว ขาPP NYION6 โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿2,500  ฿2,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|DIC-80MBG(โต๊ะอาหาร)|(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก800xล800xส750มม.TOPไม้กลม ไม้MDFปิดผิวเมมเบรน แทรกกระจกฝ้าตรงกลางสบีส,โอ๊๋ค โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿4,000  ฿3,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
KUMON(โต๊ะอาหาร)
฿2,100
- + cart sale

(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก700xล700xส750มม.TOPไม้เมลามีน สีขาว ขาPP NYION6 โต๊ะอาหารไม้ MASS
สินค้า +
DIC-80MBG(โต๊ะอาหาร)
฿3,300
- + cart sale

(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก800xล800xส750มม.TOPไม้กลม ไม้MDFปิดผิวเมมเบรน แทรกกระจกฝ้าตรงกลางสบีส,โอ๊๋ค โต๊ะอาหารไม้ MASS
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|MONICA/W|โต๊ะอาหาร MONICA/W, Top ไม้สีโอ๊ค ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง61 x สูง76 โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿3,400  ฿2,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|DALLAS(โต๊ะอาหาร)|(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก900xล900xส780มม.TOPไม้MDF พ่นสี็็้HI-GOISSขาเหล็กชุบโครเมี่ยม โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿5,700  ฿4,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
MONICA/W
฿2,800
- + cart sale

โต๊ะอาหาร MONICA/W, Top ไม้สีโอ๊ค ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง61 x สูง76 โต๊ะอาหารไม้ MASS
สินค้า +
DALLAS(โต๊ะอาหาร)
฿4,600
- + cart sale

(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก900xล900xส780มม.TOPไม้MDF พ่นสี็็้HI-GOISSขาเหล็กชุบโครเมี่ยม โต๊ะอาหารไม้ MASS
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|KATO(โต๊ะอาหาร)|(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก600xล600xส750มม. ไม้MDF ปิดผิวPVC โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿1,700  ฿1,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|LAVENDER|โต๊ะอาหารไม้ วีเวนเดอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก30.8xล1060xส2100มม.ขนาดเก้าอี้ ก510xล400xส1040มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
฿39,100  ฿34,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
KATO(โต๊ะอาหาร)
฿1,400
- + cart sale

(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก600xล600xส750มม. ไม้MDF ปิดผิวPVC โต๊ะอาหารไม้ MASS
สินค้า +
LAVENDER
฿34,300
- + cart sale

โต๊ะอาหารไม้ วีเวนเดอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก30.8xล1060xส2100มม.ขนาดเก้าอี้ ก510xล400xส1040มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|WILSON|โต๊ะอาหารไม้ วิลสัน ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก30.8xล990xส1830มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล450xส1070มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
฿24,800  ฿21,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|OHRMBEAN|โต๊ะอาหารไม้ ฮอร์มบีม ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20.4xล990xส1820.8มม.ขนาดเก้าอี้ ก490.5xล410.5xส1800มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
฿24,800  ฿21,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
WILSON
฿21,800
- + cart sale

โต๊ะอาหารไม้ วิลสัน ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก30.8xล990xส1830มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล450xส1070มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
สินค้า +
OHRMBEAN
฿21,800
- + cart sale

โต๊ะอาหารไม้ ฮอร์มบีม ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20.4xล990xส1820.8มม.ขนาดเก้าอี้ ก490.5xล410.5xส1800มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|TEXAS|โโต๊ะอาหารไม้ เท็กซัส ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20xล750xส1200มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล420xส950มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
฿10,600  ฿9,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|BURLY|โต๊ะอาหารหินอ่อน เบอร์ลี่ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล540xส1050มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿43,500  ฿38,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
TEXAS
฿9,300
- + cart sale

โต๊ะอาหารไม้ เท็กซัส ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20xล750xส1200มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล420xส950มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
สินค้า +
BURLY
฿38,300
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน เบอร์ลี่ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล540xส1050มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|GALLANT|โต๊ะอาหารหินอ่อน กาล์แลท ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1600xส760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล420xส950มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะหนัง โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿44,400  ฿39,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|SPLENDID|โต๊ะอาหารหินอ่อน สเปลนดิด ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล540xส1050มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿48,900  ฿43,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
GALLANT
฿39,000
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน กาล์แลท ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1600xส760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล420xส950มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะหนัง โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
สินค้า +
SPLENDID
฿43,000
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน สเปลนดิด ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล540xส1050มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|SILVER|โต๊ะอาหารหินอ่อน ซิลเวอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿30,200  ฿26,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|MILLANA|โต๊ะอาหารหินอ่อน มิลลาน่า ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿33,700  ฿29,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
SILVER
฿26,500
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน ซิลเวอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
สินค้า +
MILLANA
฿29,600
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน มิลลาน่า ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|COOLER|โต๊ะอาหารหินอ่อน คูเลอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿24,800  ฿21,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|TAURS-B|โต๊ะอาหารหินอ่อน ทัวร์รัส-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿23,000  ฿20,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
COOLER
฿21,800
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน คูเลอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
สินค้า +
TAURS-B
฿20,300
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อน ทัวร์รัส-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|OPEN-B|โต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้า
โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿13,200  ฿11,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|OPEN-D|โต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-ดี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿13,200  ฿11,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
OPEN-B
฿11,600
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
สินค้า +
OPEN-D
฿11,600
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-ดี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|OPEN-C|โต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-ซี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿13,200  ฿11,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โต๊ะอาหารไม้|OPEN-A|โต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้า
โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
฿13,200  ฿11,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
OPEN-C
฿11,600
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-ซี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
สินค้า +
OPEN-A
฿11,600
- + cart sale

โต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โต๊ะอาหารไม้|ALONZO(โต๊ะอาหาร)|(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก1200xล760xส740มม.TOPเมลามีนสีขาวขาเหล็กชุบโครเมี่ยม โต๊ะอาหารไม้ MASS
฿4,100  ฿3,400
สั่งซื้อ
 
สินค้า +
ALONZO(โต๊ะอาหาร)
฿3,400
- + cart sale

(โต๊ะอาหาร) ขนาด ก1200xล760xส740มม.TOPเมลามีนสีขาวขาเหล็กชุบโครเมี่ยม โต๊ะอาหารไม้ MASS
download Product
prev 01next

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : Finex05032556_3 : มีจำนวน 9 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
finex
สาระน่ารู้

วิธียืดอายุโซฟา

อยากให้โซฟาของคุณมีอายุใช้งานยืนยาวขึ้น เพื่อไม่ต้องเสียเงินซื้อโซฟาตัวใหม่หลังเพิ่งซื้อได้ไม่ถึงปี ก็ควรที่จะรักษา ดูแลโซฟาตัวโปรดของคุณให้ถูกวิธี ฉันมีวิธีรักษาดูแลโซฟาแบบง่ายๆ แต่ได้ผลจริงมาแนะนำ เพื่อให้โซฟาของคุณ คงคุณภาพและสีสันได้ยาวนานยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-09-02 04:11:01

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์