Back To Top

ประเภทเหล็ก::ตู้เซฟ-safesteel-ตู้นิรภัย::หน้า 1

ประกาศวันหยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture จะติดต่อในวันทำการถัดไปขอบคุณครับ
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 244 รายการ
หน้าจาก 1 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|KS-127E|ตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก320กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส1270 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส870 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿43,200  ฿38,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|VD-300|ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก450กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล200xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล200xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿81,800  ฿71,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-127E
฿38,000
- + cart sale

ตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก320กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส1270 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส870 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
สินค้า +
VD-300
฿71,900
- + cart sale

ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก450กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล200xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล100xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|VD-100|ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก250กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล100xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล100xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
ราคาเริ่มต้น ฿54,600ถึง฿62,300 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|KSN-90|ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
ราคาเริ่มต้น ฿24,700ถึง฿29,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
VD-100
฿54,600
- + cart sale

ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก250กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล100xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล100xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
VD-100(ประตูเปิดด้านซ้าย)
฿62,300
- + cart sale

ประตูห้องนิรภัย ประตูเปิดด้านซ้าย น้ำหนัก250กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล100xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล100xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
สินค้า +
KSN-90
฿24,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ปิดลิ้นชักแล้วเงินหล่นไปด้านล่าง ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
KSN-90(ดิจิตอล)
฿29,800
- + cart sale

ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|ND-100|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น ND-100
น้ำหนัก 130 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 470x504x901 มม.
ขนาดภายใน 332x335x472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿21,800  ฿19,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|LS-2|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น LS-2
น้ำหนัก 28 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 329x350x437 มม.
ขนาดภายใน 272x215x352 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿5,400  ฿4,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
ND-100
฿19,200
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น ND-100 น้ำหนัก 130 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 470x504x901 มม. ขนาดภายใน 332x335x472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
LS-2
฿4,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น LS-2 น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 329x350x437 มม. ขนาดภายใน 272x215x352 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|FRC-440|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-440
น้ำหนัก 330 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 515x805x1562 มม.
ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿5,400  ฿4,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|FRC-440|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-440
น้ำหนัก 330 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 515x805x1562 มม.
ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿55,800  ฿49,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
LS-1
฿4,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น LS-1 น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 409x350x357 มม. ขนาดภายใน 352x215x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
FRC-440
฿49,000
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-440 น้ำหนัก 330 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515x805x1562 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|FRC-330|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-330
น้ำหนัก 236 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 515x805x1200 มม.
ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿44,000  ฿38,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|FRC-220|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-220
น้ำหนัก 145 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 515×805x838 มม.
ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿31,500  ฿27,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
FRC-330
฿38,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-330 น้ำหนัก 236 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515x805x1200 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
FRC-220
฿27,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-220 น้ำหนัก 145 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515?805x838 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SS-2D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-2D
น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 344x427x512 มม.
ขนาดภายใน 217x264x357 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿11,400  ฿10,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SS-2D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-2D
น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 344x427x512 มม.
ขนาดภายใน 217x264x357 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿8,400  ฿7,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
SS-70D
฿10,000
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-70D น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 430x486x526 มม. ขนาดภายใน 312x320x380 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
SS-2D
฿7,400
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-2D น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 344x427x512 มม. ขนาดภายใน 217x264x357 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-90D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-90D
น้ำหนัก 495 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 800x701x1700 มม.
ขนาดภายใน 660x460x1485 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿8,400  ฿7,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-90D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-90D
น้ำหนัก 495 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 800x701x1700 มม.
ขนาดภายใน 660x460x1485 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿49,900  ฿43,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
SS-1D
฿7,400
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-1D น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 484x427x372 มม. ขนาดภายใน 357x264x217 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
SB-90D
฿43,800
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-90D น้ำหนัก 495 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 800x701x1700 มม. ขนาดภายใน 660x460x1485 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-80D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-80D
น้ำหนัก 460 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 800x701x1575 มม.
ขนาดภายใน 660x460x1360 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿46,400  ฿40,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-60D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-60D
น้ำหนัก 295 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 690x596x1275 มม.
ขนาดภายใน 550x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿40,500  ฿35,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
SB-80D
฿40,800
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-80D น้ำหนัก 460 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 800x701x1575 มม. ขนาดภายใน 660x460x1360 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
SB-70D
฿35,600
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-70D น้ำหนัก 370 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 750x701x1400 มม. ขนาดภายใน 610x460x1185 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-60D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-60D
น้ำหนัก 295 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 690x596x1275 มม.
ขนาดภายใน 550x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿35,200  ฿30,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-50D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-50D
น้ำหนัก 250 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 590x596x1275 มม.
ขนาดภายใน 450x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿31,200  ฿27,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
SB-60D
฿30,900
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-60D น้ำหนัก 295 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 690x596x1275 มม. ขนาดภายใน 550x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
SB-50D
฿27,400
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-50D น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 590x596x1275 มม. ขนาดภายใน 450x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|STD-180D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-180D
น้ำหนัก 640 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 1042x690x1815 มม.
ขนาดภายใน 900x440x1600 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿64,700  ฿56,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|STD-150D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-150D
น้ำหนัก 550 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 1042x690x1575 มม.
ขนาดภายใน 900x440x1360 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿59,700  ฿52,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
STD-180D
฿56,900
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-180D น้ำหนัก 640 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 1042x690x1815 มม. ขนาดภายใน 900x440x1600 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
STD-150D
฿52,400
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-150D น้ำหนัก 550 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 1042x690x1575 มม. ขนาดภายใน 900x440x1360 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|STD-120D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-120D
น้ำหนัก 410 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 1042x690x1275 มม.
ขนาดภายใน 900x440x1068 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿54,500  ฿47,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|ND200-D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND200-D
น้ำหนัก 250 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 590x596x1116 มม.
ขนาดภายใน 450x355x551 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿33,600  ฿29,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
STD-120D
฿47,900
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-120D น้ำหนัก 410 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 1042x690x1275 มม. ขนาดภายใน 900x440x1068 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
ND200-D
฿29,600
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND200-D น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 590x596x1116 มม. ขนาดภายใน 450x355x551 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|ND100-D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND100-D
น้ำหนัก 130 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 470×504×901 มม.
ขนาดภายใน 332×335×472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿30,100  ฿26,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|ND100-D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND100-D
น้ำหนัก 130 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 470×504×901 มม.
ขนาดภายใน 332×335×472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿24,100  ฿21,100
สั่งซื้อ
สินค้า +
ND150-D
฿26,500
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND150-D น้ำหนัก 165 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 528x516x898 มม. ขนาดภายใน 409x331x522 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
ND100-D
฿21,100
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND100-D น้ำหนัก 130 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 470x504x901 มม. ขนาดภายใน 332x335x472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
฿28,200  ฿24,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชับบ์เซฟ|ชับบ์เซฟ|ตู้เซฟ|KINGCOBRA-S5|ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.5
น้ำหนัก 467 กิโลกรัม	
ขนาดภายนอก 630×602×980มม.
ขนาดภายใน 500x420x850มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
฿89,300  ฿78,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
VIPER-20
฿24,800
- + cart sale

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 20 น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 445x390x300 มม. ขนาดภายใน 355x281x210 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
สินค้า +
KINGCOBRA-S5
฿78,500
- + cart sale

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.5 น้ำหนัก 467 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 630x602x980มม. ขนาดภายใน 500x420x850มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชับบ์เซฟ|ชับบ์เซฟ|ตู้เซฟ|KINGCOBRA-S4|ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.4
น้ำหนัก 373 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 630×602×750มม.
ขนาดภายใน 500x420x620 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
฿76,700  ฿67,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชับบ์เซฟ|ชับบ์เซฟ|ตู้เซฟ|KINGCOBRA-S3|ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.3
น้ำหนัก 265 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 50 ×502×750 มม.
ขนาดภายใน 370x320x620 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
฿61,900  ฿54,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
KINGCOBRA-S4
฿67,400
- + cart sale

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.4 น้ำหนัก 373 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 630x602x750มม. ขนาดภายใน 500x420x620 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
สินค้า +
KINGCOBRA-S3
฿54,400
- + cart sale

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.3 น้ำหนัก 265 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 500x502x750 มม. ขนาดภายใน 370x320x620 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชับบ์เซฟ|ชับบ์เซฟ|ตู้เซฟ|KINGCOBRA-S2|ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.2
น้ำหนัก 225 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 500×502×600มม.
ขนาดภายใน 370x320x470มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
฿55,600  ฿48,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชับบ์เซฟ|ชับบ์เซฟ|ตู้เซฟ|KINGCOBRA-S1|ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.1
น้ำหนัก 185 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 500×502×400มม.
ขนาดภายใน 370x320x270มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
฿48,600  ฿42,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
KINGCOBRA-S2
฿48,900
- + cart sale

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.2 น้ำหนัก 225 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 500x502x600มม. ขนาดภายใน 370x320x470มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
สินค้า +
KINGCOBRA-S1
฿42,700
- + cart sale

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.1 น้ำหนัก 185 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 500x502x400มม. ขนาดภายใน 370x320x270มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|LS-2D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น LS-2D น้ำหนัก 28 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 329x350x437 มม.
ขนาดภายใน 272×215×352 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿7,600  ฿6,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|LS-1D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น LS-1D 
น้ำหนัก 28 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 409x350x357 มม.
ขนาดภายใน 352×215×272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿7,600  ฿6,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
LS-2D
฿6,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น LS-2D น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 329x350x437 มม. ขนาดภายใน 272?215?352 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
LS-1D
฿6,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น LS-1D น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 409x350x357 มม. ขนาดภายใน 352?215?272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชับบ์เซฟ|ชับบ์เซฟ|ตู้เซฟ|VIPER-70|ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 70
น้ำหนัก 59 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 445x390x800 มม.
ขนาดภายใน 355×281×710 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
฿41,500  ฿36,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชับบ์เซฟ|ชับบ์เซฟ|ตู้เซฟ|VIPER-50|ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 50
น้ำหนัก 46 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 445x390x600 มม.
ขนาดภายใน 355×281×510 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
฿34,500  ฿30,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
VIPER-70
฿36,500
- + cart sale

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 70 น้ำหนัก 59 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 445x390x800 มม. ขนาดภายใน 355?281?710 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
สินค้า +
VIPER-50
฿30,300
- + cart sale

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 50 น้ำหนัก 46 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 445x390x600 มม. ขนาดภายใน 355?281?510 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชับบ์เซฟ|ชับบ์เซฟ|ตู้เซฟ|VIPER-35|ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 35
น้ำหนัก 38 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 445x390x450 มม.
ขนาดภายใน 355×281×360 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
฿31,000  ฿27,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|MB-24|ตู้เก็บจดหมาย 24ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ขนาด ก900xล300xส750 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿34,700  ฿30,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
VIPER-35
฿27,200
- + cart sale

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 35 น้ำหนัก 38 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 445x390x450 มม. ขนาดภายใน 355?281?360 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
สินค้า +
MB-30
฿30,500
- + cart sale

ตู้เก็บจดหมาย 30 ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ขนาด ก1110xล300xส750 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลีโก้|Leeco|ตู้เซฟ|703-PL|ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.350 กิโล ขนาด ก750xล692xส1300 มม. ตู้เซฟ Leeco
฿80,000  ฿69,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|WS-17|ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก26กิโล. ขนาด ก450xล200xส500 มม. ขนาดภายใน ก400xล185xส400 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿15,800  ฿13,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
703-PL
฿69,800
- + cart sale

ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.350 กิโล ขนาด ก750xล692xส1300 มม. ตู้เซฟ Leeco
สินค้า +
WS-17
฿13,900
- + cart sale

ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก26กิโล. ขนาด ก450xล200xส500 มม. ขนาดภายใน ก400xล185xส400 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ตู้เซฟ|ES-830|ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ สีกราไฟท์ ขนาด ก380xล300xล300 มม. ตู้เซฟ ชัวร์
฿4,000  ฿3,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลีโก้|Leeco|ตู้เซฟ|PD-100|ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.250 กิโล ขนาด ก590xล593xส1116 มม. ตู้เซฟ Leeco
฿55,300  ฿48,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
ES-830
฿3,500
- + cart sale

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ สีกราไฟท์ ขนาด ก380xล300xล300 มม. ตู้เซฟ ชัวร์
สินค้า +
PD-100
฿48,300
- + cart sale

ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.250 กิโล ขนาด ก590xล593xส1116 มม. ตู้เซฟ Leeco
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพร็อท|PILOT|ตู้เซฟ|SAE-4751|ตู้นิรภัย รุ่น SAE-4751 ขนาดภายนอก ก476xล430xส518มม. ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. น้ำหนัก 75 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
฿13,900  ฿12,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลีโก้|Leeco|ตู้เซฟ|700-XPL|ตู้เชฟ ขนาด ขนาดภายนอก ก590xล593xส765 มม.
ขนาดภายใน ก450xล355xส560 มม.
น้ำหนัก 150 (กก.) ขนาดกลางใช้รหัสอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สามารถเลือกระบบล็อคได้ระหว่างชนิดหมุน
พร้อมกุญแจล็อคและชนิดมีรห
฿32,300  ฿28,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
SAE-4751
฿12,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-4751 ขนาดภายนอก ก476xล430xส518มม. ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. น้ำหนัก 75 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
สินค้า +
700-XPL
฿28,200
- + cart sale

ตู้เชฟ 700-XPL ขนาดภายนอก ก590xล593xส765 มม. ขนาดภายใน ก450xล355xส560 มม. น้ำหนัก 150 (กก.) ขนาดกลางใช้รหัสอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สามารถเลือกระบบล็อคได้ระหว่างชนิดหมุน พร้อมกุญแจล็อคและชนิดม
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลีโก้|Leeco|ตู้เซฟ|SD-XPL|ตู้นิรภัยขนาดกลาง แบบติจิตอล ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ
สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก ( 100 ล้านเลขหมาย ) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน
ทนต่อการกัดกร่อน และป้องกันการเกิดสนิมได้ดี คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,010 องศา
฿30,100  ฿26,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|MB-112|ตู้เก็บจดหมาย 112ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1540xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿137,800  ฿121,100
สั่งซื้อ
สินค้า +
SD-XPL()
฿26,300
- + cart sale

ตู้นิรภัยขนาดกลาง แบบติจิตอล ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก ( 100 ล้านเลขหมาย ) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน ทนต่อการกัดกร่อน และป้องกันการเกิดสนิมได้ดี คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,010 องศา
สินค้า +
MB-112
฿121,100
- + cart sale

ตู้เก็บจดหมาย 112ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1540xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|MB-96|ตู้เก็บจดหมาย 96ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1325xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿118,100  ฿103,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-377-K2N|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกัน ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO ตู้เซฟ TAIYO
฿6,500  ฿5,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
MB-96
฿103,800
- + cart sale

ตู้เก็บจดหมาย 96ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1325xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
สินค้า +
TS-377-K2N
฿5,700
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกัน ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|WS-16|ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก35กิโล ขนาด ก450xล250xส600 มม. ขนาดภายใน ก400xล235xส500 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿17,900  ฿15,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลีโก้|Leeco|ตู้เซฟ|SST-XPL|ตู้เซฟนิรภัยขนาดเล็ก ระบบดิจิตอล สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์(ACRYLIC HAMMER) /ขนาดภายนอก 34.4W*42.9D*51.2H cm. ขนาดภายใน 21.4W*26.7D*35.4H cm. ภายในม
฿19,700  ฿17,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
WS-16
฿15,800
- + cart sale

ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก35กิโล ขนาด ก450xล250xส600 มม. ขนาดภายใน ก400xล235xส500 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
สินค้า +
SST-XPL
฿17,200
- + cart sale

ตู้เซฟนิรภัยขนาดเล็ก ระบบดิจิตอล สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์(ACRYLIC HAMMER) /ขนาดภายนอก 34.4W*42.9D*51.2H cm. ขนาดภายใน 21.4W*26.7D*35.4H cm. ภายในม
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลีโก้|Leeco|ตู้เซฟ|2D-203|ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.640 กิโล ขนาด ก1042xล687xส1816 มม. ตู้เซฟ Leeco
฿105,400  ฿92,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ตู้เซฟ|ES-800|ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ แบบเจาะช่องยอดเงิน สีกราไฟท์ ขนาด ก230xล170xล170มม ตู้เซฟ ชัวร์
สินค้าใหม่
฿1,400  ฿1,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
2D-203
฿92,000
- + cart sale

ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.640 กิโล ขนาด ก1042xล687xส1816 มม. ตู้เซฟ Leeco
สินค้า +
ES-800
฿1,200
- + cart sale

ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ แบบเจาะช่องยอดเงิน สีกราไฟท์ ขนาด ก230xล170xล170มม ตู้เซฟ ชัวร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAD-8253-SAN-8253|ตู้นิรภัย รุ่น SAD-2012 และ SAN-2012 ขนาดกลาง มีลิ้นชักพิเศษมีลิ้นชัก1 แผ่นชั้น1แผ่นระบบล็อคด้วยกุณแจชนินลูกปืนป้องกันการลอกเรียนแบบ สามารทนทรานการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม ตู้เซฟ ลัคกี้
฿38,800  ฿34,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ตู้เซฟ|ES-1A|ตู้เซฟอิเลคทรอนิคส์ ขนาด310x200x200มม. ตู้เซฟ SURE
฿2,000  ฿1,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
SAD-8253
฿34,100
- + cart sale

ตู้เซฟ รุ่น SAD_8253 ขนาดภายใน ก402xล328xส695มม. ขนาดภายนอก ก528xล463xส900มม.ไม่มีช่องส่งเงิน ตู้เซฟ ลัคกี้
SAN-8253
฿34,100
- + cart sale

ตู้เซฟ รุ่น SAN_8253 ขนาดภายใน ก402xล328xส695มม. ขนาดภายนอก ก528xล463xส900มม. มีช่องส่งเงิน ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
ES-1A
฿1,700
- + cart sale

ตู้เซฟอิเลคทรอนิคส์ ขนาด310x200x200มม. ตู้เซฟ SURE
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|DEFRENDER|ตู้เซฟ รุ่น DEFRENDER มี 5 ขนาด ตู้เซฟ คิงส์สตีล
ราคาเริ่มต้น ฿28,300ถึง฿45,900 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|KSD-90|ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (ไม่มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿28,100  ฿24,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
DEFRENDER(SIZE-1)
฿28,300
- + cart sale

ตู้เซฟ รุ่น DEFRENDER SIZE-1 ขนาด 131กก. ตู้เซฟ คิงส์สตีล
DEFRENDER(SIZE-2)
฿32,700
- + cart sale

ตู้เซฟ รุ่น DEFRENDER SIZE-2 ขนาด 168กก. ตู้เซฟ คิงส์สตีล
DEFRENDER(SIZE-3)
฿37,100
- + cart sale

ตู้เซฟ รุ่น DEFRENDER SIZE-3 ขนาด 201กก. ตู้เซฟ คิงส์สตีล
DEFRENDER(SIZE-4)
฿43,400
- + cart sale

ตู้เซฟ รุ่น DEFRENDER SIZE-4 ขนาด 273กก. ตู้เซฟ คิงส์สตีล
DEFRENDER(SIZE-5)
฿45,900
- + cart sale

ตู้เซฟ รุ่น DEFRENDER SIZE-5 ขนาด 300กก. ตู้เซฟ คิงส์สตีล
สินค้า +
KSD-90
฿24,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (ไม่มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลีโก้|Leeco|ตู้เซฟ|705-XPL|ตู้เซฟป้องกันไฟขนาดใหญ่ รุ่น 705-XPL ใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย 2 ชุด
แผ่นชั้นปรับระดับสูง-ต่ำได้ ใช้กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน
เพิ่มความปลอดภัยจากการปลอมแปลง คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง
ขนาดภายนอก (กxลxส) 75*69.85*175 cm.
ขนาดภายใ
฿84,200  ฿73,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|GPS-036-GPS-0313|ตู้นิรภัย รุ่น GPS_036_GPS_0313ประตูทำจากเหล็กกล้าพิเศษ สำหลับล็อคตู้นิรภัยซึ่งมี 6 จุด ระบบล็อค 2 ระบบกุญแจ มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค ตู้เซฟ ลัคกี้
ราคาเริ่มต้น ฿28,200ถึง฿43,200 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
705-XPL
฿73,500
- + cart sale

ตู้เซฟป้องกันไฟขนาดใหญ่ รุ่น 705-XPL ใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย 2 ชุด แผ่นชั้นปรับระดับสูง-ต่ำได้ ใช้กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน เพิ่มความปลอดภัยจากการปลอมแปลง คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง ขนาดภายนอก (กxลxส) 75*69.85*175 cm. ขนาดภายใ
สินค้า +
GPS-036
฿28,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น GPS_036 ขนาดภายใน ก345xล310xส1256มม. ขนาดภายนอก ก350xล390xส1450มม. ตู้เซฟ ลัคกี้
GPS-0313
฿43,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น GPS_0313 ขนาดภายใน ก670xล310xส1580มม. ขนาดภายนอก ก675xล390xส1600มม. ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลโคร|WELCO|ตู้เซฟ|SB-50|ขนาดภายนอก 59W*59.6D*127.5H cm. ขนาดภายใน 45W*35.5D*106H cm. ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และมี 2 ชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ ซึ่งสามารถจุได้ 168.4 ลิตร กันไฟ 2 ชั่วโมง ตู้เซฟ เวลโคร
฿27,400  ฿24,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-9110-9150-9200|ตู้เซฟนิรภัยกันไฟ ต้านทานการโจรกรรม ทนความร้อน 1850°F นาน 2 ชั่วโมง เปลี่ยนรหัสได้ถึง100,000,000 หมายเลข ตู้เซฟ ลัคกี้
ราคาเริ่มต้น ฿18,300ถึง฿27,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
SB-50
฿24,100
- + cart sale

ขนาดภายนอก 59W*59.6D*127.5H cm. ขนาดภายใน 45W*35.5D*106H cm. ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และมี 2 ชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ ซึ่งสามารถจุได้ 168.4 ลิตร กันไฟ 2 ชั่วโมง ตู้เซฟ เวลโคร
สินค้า +
SA-9110
฿18,300
- + cart sale

ขนาดภายใน402x328x512มม./ขนาดภายนอก528x463x716มม. น้ำหนัก110กก. ตู้เซฟนิรภัยกันไฟ ต้านทานการโจรกรรม ทนความร้อน 1850F นาน 2 ชั่วโมง เปลี่ยนรหัสได้ถึง100,000,000 หมายเลข ตู้เซฟ ลัคกี้
SA-9150
฿21,500
- + cart sale

ขนาดภายใน402x384x573มม./ขนาดภายนอก528x518x780มม. น้ำหนัก150กก.ตู้เซฟนิรภัยกันไฟ ต้านทานการโจรกรรม ทนความร้อน 1850F นาน 2 ชั่วโมง เปลี่ยนรหัสได้ถึง100,000,000 หมายเลข ตู้เซฟ ลัคกี้
SA-9200
฿27,800
- + cart sale

ขนาดภายใน474x400x794มม./ขนาดภายนอก620x530x1008มม. น้ำหนัก200กก.ตู้เซฟนิรภัยกันไฟ ต้านทานการโจรกรรม ทนความร้อน 1850F นาน 2 ชั่วโมง เปลี่ยนรหัสได้ถึง100,000,000 หมายเลข ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลีโก้|Leeco|ตู้เซฟ|SST-PL|ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.53 กิโล ขนาด ก344xล429xส512 มม. ตู้เซฟ Leeco
฿18,500  ฿16,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลีโก้|Leeco|ตู้เซฟ|702-T| ขนาดภายนอก 59W*60D*127.6H cm. ขนาดภายใน 45W*35.5D*106H cm. ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และมี 2 ชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ ซึ่งสามารถจุได้ 168.4 ลิตร กันไฟ 2 ชั่วโมง
฿45,600  ฿39,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
SST-PL
฿16,200
- + cart sale

ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.53 กิโล ขนาด ก344xล429xส512 มม. ตู้เซฟ Leeco
สินค้า +
702-T
฿39,800
- + cart sale

ขนาดภายนอก 59W*60D*127.6H cm. ขนาดภายใน 45W*35.5D*106H cm. ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และมี 2 ชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ ซึ่งสามารถจุได้ 168.4 ลิตร กันไฟ 2 ชั่วโมง
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAE-9110-9150-9200|ตู้เซฟนิรภัยกันไฟ ต้านทานการโจรกรรม เปลี่ยนรหัสได้ถึง100,000,000 หมายเลข ตู้เซฟ ลัคกี้
ราคาเริ่มต้น ฿19,800ถึง฿29,700 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เคเอสเอส|kss|ตู้เซฟ|HSB-FD-2042F|ขนาด: วัดภายใน W. 41.7 x H. 19.7 x D. 32.5 ซม.
วัดภายนอก W. 42 x H. 20 x D. 37 ซม.
น า้หนกั: 11 กโิลกรัม
ปุ่มกดดจิิตอล หนา้จอเรอืงแสง LED
เปิด-ปิด ขบัเคลอื่นดว้ยมอเตอร์ สลักแกนเหล็กหนา 19 มลิ 2 แท่ง เมื่อป้อนรหัสผดิ 3 ครั้ง ระบบอิเล็กโทรนคิจะหยดุทำงาน
฿7,300  ฿6,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
SAE-9110
฿19,800
- + cart sale

ขนาดภายใน402x328x512มม./ขนาดภายนอก528x463x716มม. น้ำหนัก110กก. ตู้เซฟนิรภัยกันไฟ ต้านทานการโจรกรรม เปลี่ยนรหัสได้ถึง100,000,000 หมายเลข ตู้เซฟ ลัคกี้
SAE-9150
฿22,900
- + cart sale

ขนาดภายใน402x384x573มม./ขนาดภายนอก528x518x780มม. น้ำหนัก150กก.ตู้เซฟนิรภัยกันไฟ ต้านทานการโจรกรรม เปลี่ยนรหัสได้ถึง100,000,000 หมายเลข ตู้เซฟ ลัคกี้
SAE-9200
฿29,700
- + cart sale

ขนาดภายใน474x400x794มม./ขนาดภายนอก620x530x1008มม. น้ำหนัก110กก.ตู้เซฟนิรภัยกันไฟ ต้านทานการโจรกรรม เปลี่ยนรหัสได้ถึง100,000,000 หมายเลข ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
HSB-FD-2042F
฿6,200
- + cart sale

ขนาด: วัดภายใน W. 41.7 x H. 19.7 x D. 32.5 ซม. วัดภายนอก W. 42 x H. 20 x D. 37 ซม. น า้หนกั: 11 กโิลกรัม ปุ่มกดดจิิตอล หนา้จอเรอืงแสง LED เปิด-ปิด ขบัเคลอื่นดว้ยมอเตอร์ สลักแกนเหล็กหนา 19 มลิ 2 แท่ง เมื่อป้อนรหัสผดิ 3 ครั้ง ระบบอิเล็กโทรนคิจะหยดุทำงาน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลีโก้|Leeco|ตู้เซฟ|TB4C-4D|ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.330 กิโล ขนาด ก515xล787xส1551 มม. ตู้เซฟ Leeco
฿84,700  ฿73,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ตู้เซฟ|ES-702|ตู้เซฟอีเลคทรอนิคส์ ขนาด ก380xล300xส300 มม. น้ำหนัก 11.5 กิโลกรัม ตู้เซฟ SURE
ราคาเริ่มต้น ฿3,400ถึง฿4,100 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
TB4C-4D
฿73,900
- + cart sale

ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.330 กิโล ขนาด ก515xล787xส1551 มม. ตู้เซฟ Leeco
สินค้า +
ES-702
฿4,100
- + cart sale

ตู้เซฟอีเลคทรอนิคส์ ขนาด ก380xล300xส300 มม. ตู้เซฟ SURE
ES-702(**ไม่จัดส่ง**)
฿3,400
- + cart sale

**สินค้าราคาพิเศษ รับสินค้าด้วยตนเองไม่จัดส่ง**ตู้เซฟอีเลคทรอนิคส์ ขนาด ก380xล300xส300 มม. ตู้เซฟ SUREสินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ตู้เซฟ|ES-701|ตู้เซฟอีเลคทรอนิคส์ ขนาด ก350xล250xส250 มม. ตู้เซฟ SURE
ราคาเริ่มต้น ฿2,400ถึง฿2,800 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ตู้เซฟ|ES-700|ตู้เซฟอีเลคทรอนิคส์ ขนาด ก310xล200xส200 มม. ตู้เซฟ SURE
ราคาเริ่มต้น ฿1,400ถึง฿1,600 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
ES-701
฿2,800
- + cart sale

ตู้เซฟอีเลคทรอนิคส์ ขนาด ก350xล250xส250 มม. ตู้เซฟ SURE
ES-701(**ไม่จัดส่ง**)
฿2,400
- + cart sale

**สินค้าราคาพิเศษ รับสินค้าด้วยตนเองไม่จัดส่ง**ตู้เซฟอีเลคทรอนิคส์ ขนาด ก350xล250xส250 มม. ตู้เซฟ SUREสินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
สินค้า +
ES-700
฿1,600
- + cart sale

ตู้เซฟอีเลคทรอนิคส์ ขนาด ก310xล200xส200 มม. ตู้เซฟ SURE
ES-700(**ไม่จัดส่ง**)
฿1,400
- + cart sale

**สินค้าราคาพิเศษ รับสินค้าด้วยตนเองไม่จัดส่ง**ตู้เซฟอีเลคทรอนิคส์ ขนาด ก310xล200xส200 มม. ตู้เซฟ SUREสินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ตู้เซฟ|EKS-471|ตู้เซฟเก็บกุญแจ 71 ดอก ขนาด ก360xล120xส450 มม. ตู้เซฟ SURE
฿6,200  ฿5,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ตู้เซฟ|EKS-427|ตู้เซฟเก็บกุญแจ 27 ดอก ขนาด ก300xล100xส360 มม. ตู้เซฟ SURE
฿4,300  ฿3,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
EKS-471
฿5,300
- + cart sale

ตู้เซฟเก็บกุญแจ 71 ดอก ขนาด ก360xล120xส450 มม. ตู้เซฟ SURE
สินค้า +
EKS-427
฿3,700
- + cart sale

ตู้เซฟเก็บกุญแจ 27 ดอก ขนาด ก300xล100xส360 มม. ตู้เซฟ SURE
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-8263|ตู้นิรภัยขนาดเล็กแบบประตูเดียว 
ขนาดภายนอก 426(กว้าง) x 430(ลึก) x 476(สูง) มิลลิเมตร
ขนาดภายใน 300(กว้าง) x 300(ลึก) x 350(สูง) มิลลิเมตร
น้ำหนัก 75กิโลกรัม
ภายในประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก
ระบบล็อคประกอบด้วย กุญแจ 1 ชุด และรหัส 1 ชุด ซึ่งสามารถเปลี
฿10,900  ฿9,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|LTS512K1C|ตู้เซฟนิรภัยกั้นไฟหุ้มหนัง PU 51 กก.: ผ่านการทดสอบการกันไฟ 1 ชั่วโมง ตามมาครฐาน มอก. ภายนอกขนาด ก345xล400xส512มม. ภายในขนาด ก213xล272xส348มม. พร้อมถาดใส่อุปกรณ์ภายใน ขนาด ก210xล240xส50มม. ตู้เซฟ ไทโย
สินค้าใหม่
฿12,300  ฿10,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-8263
฿9,600
- + cart sale

ตู้นิรภัยขนาดเล็กแบบประตูเดียว ขนาดภายนอก 426(กว้าง) x 430(ลึก) x 476(สูง) มิลลิเมตร ขนาดภายใน 300(กว้าง) x 300(ลึก) x 350(สูง) มิลลิเมตร น้ำหนัก 75กิโลกรัม ภายในประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก ระบบล็อคประกอบด้วย กุญแจ 1 ชุด และรหัส 1 ชุด ซึ่งสามารถเปลี
สินค้า +
LTS512K1C(น้ำตาล)
฿10,800
- + cart sale

ตู้เซฟนิรภัยกั้นไฟหุ้มหนัง PU 51 กก.: ผ่านการทดสอบการกันไฟ 1 ชั่วโมง ตามมาครฐาน มอก. ภายนอกขนาด ก345xล400xส512มม. ภายในขนาด ก213xล272xส348มม. พร้อมถาดใส่อุปกรณ์ภายใน ขนาด ก210xล240xส50มม. ตู้เซฟ ไทโย
LTS512K1C(ฟ้าแดง)
฿10,800
- + cart sale

ตู้เซฟนิรภัยกั้นไฟหุ้มหนัง PU 51 กก.: ผ่านการทดสอบการกันไฟ 1 ชั่วโมง ตามมาครฐาน มอก. ภายนอกขนาด ก345xล400xส512มม. ภายในขนาด ก213xล272xส348มม. พร้อมถาดใส่อุปกรณ์ภายใน ขนาด ก210xล240xส50มม. ตู้เซฟ ไทโย
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|SDL-12|ตู้เซฟเก็บของ 12ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก790xล600xส585 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿42,600  ฿37,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|VD-200|ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก350กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล150xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล150xส1840 มม. สีเทาสลับ ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿64,200  ฿56,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
SDL-12
฿37,400
- + cart sale

ตู้เซฟเก็บของ 12ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก790xล600xส585 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
สินค้า +
VD-200
฿56,400
- + cart sale

ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก350กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล150xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล150xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-821-S|ตู้นิรภัย รุ่น SA-821-S ขนาดภายใน ก500xล415xส1526มม. ขนาดภายนอก ก716xล625xส1816มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้น 4 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿87,900  ฿77,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|ST-921|ตู้นิรภัย รุ่ร ST-923 ขนาดภายใน ก374xล374xส544มม. ขนาดภายใน ก550xล550xส800มม. รุ่นพิเศษเพิ่มความแข็งแรงประกอบด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการลอกเรียนแบบ  ตู้เซฟ ลัคกี้ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿52,500  ฿46,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-821-S
฿77,300
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-821-S ขนาดภายใน ก500xล415xส1526มม. ขนาดภายนอก ก716xล625xส1816มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้น 4 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
ST-921
฿46,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่ร ST-923 ขนาดภายใน ก374xล374xส544มม. ขนาดภายใน ก550xล550xส800มม. รุ่นพิเศษเพิ่มความแข็งแรงประกอบด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการลอกเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้ ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|ST-923|ตู้นิรภัย รุ่ร ST-923 ขนาดภายใน ก374xล374xส544มม. ขนาดภายใน ก550xล550xส800มม. รุ่นพิเศษเพิ่มความแข็งแรงประกอบด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการลอกเรียนแบบ  ตู้เซฟ ลัคกี้
฿52,500  ฿46,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAD-2012-SAN-2012|ตู้นิรภัย รุ่น SAD-2012 และ SAN-2012 ขนาดกลาง มีลิ้นชักพิเศษมีลิ้นชัก1 แผ่นชั้น1แผ่นระบบล็อคด้วยกุณแจชนินลูกปืนป้องกันการลอกเรียนแบบ สามารทนทรานการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม ตู้เซฟ ลัคกี้
฿38,300  ฿33,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
ST-923
฿46,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่ร ST-923 ขนาดภายใน ก374xล374xส544มม. ขนาดภายใน ก550xล550xส800มม. รุ่นพิเศษเพิ่มความแข็งแรงประกอบด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการลอกเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้ ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SAD-2012
฿33,600
- + cart sale

ตู้นิรภัยรุ่น SAD-2012 ขนาดภายใน ก402xล400xส573มม. ขนาดภายนอก ก548xล530xส788มม. ตู้เซฟ ลัคกี้
SAN-2012
฿33,600
- + cart sale

ตู้นิรภัยรุ่น SAN-2012 ขนาดภายใน ก402xล400xส573มม. ขนาดภายนอก ก548xล530xส788มม. ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-2130-SA-2130S|ตู้นิรภัย รุ่น SA-2130 และ SA-2130S บานประตูนิรภัยเป็นพิเศษ เหมาะสำหลับฝังอยู่กลับผนังคอนกรีตและสิ่งปลูกสร้างถาวรอื่น ประกอบด้วยกุญแจ 1 ชุด ตู้เซฟลัคกี้
ราคาเริ่มต้น ฿156,600ถึง฿166,200 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|GPS-0316-GPS-F-0316|ตู้นิรภัย รุ่น GPS_0316_GPS_F_0316ประตูทำจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษสำหลับล็อคตู้นิรภัยซึ่งมี 6 จุด ระบบล็อค 2 ระบบคือล็อคด้วยรหัส 1 ล้านหมายเลข และล็อคด้วย กุญแจมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค ตู้เซฟ ลัคกี้
ราคาเริ่มต้น ฿83,200ถึง฿157,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-2130
฿156,600
- + cart sale

ตู้เซฟรุ่น SA-2130 ขนาดภายใน ก905xล127xส2005มม. ขนาดภายนอก ก1163xล127xส2145 ตู้เซฟลัคกี้
SA-2130S
฿166,200
- + cart sale

ตู้เซฟรุ่น SA-2130S ขนาดภายใน ก905xล127xส2005มม. ขนาดภายนอก ก1163xล127xส2145 ตู้เซฟลัคกี้
สินค้า +
GPS-0316
฿83,200
- + cart sale

ตู้เซฟ รุ่น GPS_0316 ขนาดภายใน ก500xล406xส1580มม. ขนาดภายนอก ก533xล533xส1600มม. ตู้เซฟ ลัคกี้
GPS-F-0316
฿157,800
- + cart sale

ตู้เซฟ รุ่น GPS_F_0316 ขนาดภายใน ก518xล415xส1580มม. ขนาดภายนอก ก653xล594xส1720มม. ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAE-991-N|ตู้นิรภัย รุ่น SAE_991_N ขนาดภายใน ก360xล335xส260มม. ขนาดภายนอก ก490xล435xส390มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 2 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย ตู้เซฟ ลัคกี้ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿17,500  ฿15,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAE-992-N|ตู้นิรภัย รุ่น SAE_992_N ขนาดภายใน ก260xล335xส360มม. ขนาดภายนอก ก390xล435xส490มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 2 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย ตู้เซฟ ลัคกี้
฿17,500  ฿15,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
SAE-991-N
฿15,400
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE_991_N ขนาดภายใน ก360xล335xส260มม. ขนาดภายนอก ก490xล435xส390มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 2 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SAE-992-N
฿15,400
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE_992_N ขนาดภายใน ก260xล335xส360มม. ขนาดภายนอก ก390xล435xส490มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 2 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAE-112N|ตู้นิรภัย รุ่น SAE_112N ขนาดภายใน ก323xล300xส353มม. ขนาดภายนอก ก445xล425xส475มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 2 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย ตู้เซฟ ลัคกี้
฿23,600  ฿20,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAE-8263|ตู้นิรภัย รุ่น SAE_8263 ขนาดภายใน ก300xล300xส350มม. ขนาดภายนอก ก426xล430xส476มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 2 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย ตู้เซฟ ลัคกี้
฿19,900  ฿17,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
SAE-112N
฿20,800
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE_112N ขนาดภายใน ก323xล300xส353มม. ขนาดภายนอก ก445xล425xส475มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 2 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SAE-8263
฿17,500
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE_8263 ขนาดภายใน ก300xล300xส350มม. ขนาดภายนอก ก426xล430xส476มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 2 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAE-826|ตู้นิรภัย รุ่น SAE_826 ขนาดภายใน ก350xล297xส300มม. ขนาดภายนอก ก476xล430xส491มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 3 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมายอุปกรณ์มาตราฐาน ชั้นอเนกประสงค์และลิ้นชัก ตู้เซฟ ลัคกี้
฿26,700  ฿23,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAE-8262|ตู้นิรภัย รุ่น SAE_8262 ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. ขนาดภายนอก ก476xล430xส597มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 3 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมายอุปกรณ์มาตราฐาน ชั้นอเนกประสงค์และลิ้นชัก ตู้เซฟ ลัคกี้
฿29,800  ฿26,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
SAE-826
฿23,400
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE_826 ขนาดภายใน ก350xล297xส300มม. ขนาดภายนอก ก476xล430xส491มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 3 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมายอุปกรณ์มาตราฐาน ชั้นอเนกประสงค์และลิ้นชัก ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SAE-8262
฿26,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE_8262 ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. ขนาดภายนอก ก476xล430xส597มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 3 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมายอุปกรณ์มาตราฐาน ชั้นอเนกประสงค์และลิ้นชัก ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAE-825|ตู้นิรภัย รุ่น SAE_825 ขนาดภายใน ก402xล328xส512มม. ขนาดภายนอก ก528xล463xส716มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 3 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมายอุปกรณ์มาตราฐาน ชั้นอเนกประสงค์และลิ้นชัก ตู้เซฟ ลัคกี้
฿35,600  ฿31,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAE-2012|ตู้นิรภัย รุ่น SAE_2012 ขนาดภายใน ก402xล400xส573มม. ขนาดภายนอก ก548xล530xส788มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 3 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมายอุปกรณ์มาตราฐาน ชั้นอเนกประสงค์และลิ้นชัก ตู้เซฟ ลัคกี้
฿37,200  ฿32,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
SAE-825
฿31,300
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE_825 ขนาดภายใน ก402xล328xส512มม. ขนาดภายนอก ก528xล463xส716มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 3 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมายอุปกรณ์มาตราฐาน ชั้นอเนกประสงค์และลิ้นชัก ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SAE-2012
฿32,700
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE_2012 ขนาดภายใน ก402xล400xส573มม. ขนาดภายนอก ก548xล530xส788มม. ขนาดเล็กประตูเดียวมีระบบป้องกัน 3 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมายอุปกรณ์มาตราฐาน ชั้นอเนกประสงค์และลิ้นชัก ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SAE-2013|ตู้นิรภัย รุ่น SAE_2013 ขนาดภายใน ก474xล400xส794มม. ขนาดภายนอก ก620xล530xส1008มม. ขนาดกลางประตูเดียวมีระบบป้องกัน 3 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย ตู้เซฟ ลัคกี้
฿56,100  ฿49,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพร็อท|PILOT|ตู้เซฟ|SA-5270|ตู้นิรภัย รุ่น SA-5270 ขนาดภายนอก ก528xล518xส700มม. ขนาดภายใน ก402xล384xส575มม. น้ำหนัก 135 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
฿17,900  ฿15,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
SAE-2013
฿49,300
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE_2013 ขนาดภายใน ก474xล400xส794มม. ขนาดภายนอก ก620xล530xส1008มม. ขนาดกลางประตูเดียวมีระบบป้องกัน 3 ชั้น กุญแจ 1 ชุดซึ่งสามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-5270
฿15,800
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-5270 ขนาดภายนอก ก528xล518xส700มม. ขนาดภายใน ก402xล384xส575มม. น้ำหนัก 135 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพร็อท|PILOT|ตู้เซฟ|SA-4751|ตู้นิรภัย รุ่น SA-4751 ขนาดภายนอก ก476xล430xส518มม. ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. น้ำหนัก 75 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
฿13,200  ฿11,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพร็อท|PILOT|ตู้เซฟ|SA-3238|ตู้นิรภัย รุ่น SA-3238 ขนาดภายนอก ก320xล350xส380มม. ขนาดภายใน ก250xล230xส310มม. น้ำหนัก 28 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
฿5,900  ฿5,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-4751
฿11,600
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-4751 ขนาดภายนอก ก476xล430xส518มม. ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. น้ำหนัก 75 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
สินค้า +
SA-3238
฿5,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-3238 ขนาดภายนอก ก320xล350xส380มม. ขนาดภายใน ก250xล230xส310มม. น้ำหนัก 28 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพร็อท|PILOT|ตู้เซฟ|SA-4225|ตู้นิรภัย รุ่น SA-4225 ขนาดภายนอก ก425xล340xส250มม. ขนาดภายใน ก365xล260xส190มม. น้ำหนัก 25 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
฿5,500  ฿4,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพร็อท|PILOT|ตู้เซฟ|SA-3625|ตู้นิรภัย รุ่น SA-3625 ขนาดภายนอก ก360xล300xส250มม. ขนาดภายใน ก300xล220xส190มม. น้ำหนัก 20 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
฿4,900  ฿4,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-4255
฿4,800
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-4225 ขนาดภายนอก ก425xล340xส250มม. ขนาดภายใน ก365xล260xส190มม. น้ำหนัก 25 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
สินค้า +
SA-3625
฿4,300
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-3625 ขนาดภายนอก ก360xล300xส250มม. ขนาดภายใน ก300xล220xส190มม. น้ำหนัก 20 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพร็อท|PILOT|ตู้เซฟ|SAE-5270|ตู้นิรภัย รุ่น SAE-5270 ขนาดภายนอก ก528xล518xส700มม. ขนาดภายใน ก402xล384xส575มม. น้ำหนัก 135 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
฿21,300  ฿18,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพร็อท|PILOT|ตู้เซฟ|SAE-3238|ตู้นิรภัย รุ่น SAE-3238 ขนาดภายนอก ก320xล350xส380มม. ขนาดภายใน ก250xล230xส310มม. น้ำหนัก 28 กิโล ตู้นิรภัย PILOT ตู้เซฟ PILOT ตู้เซฟ PILOT
฿6,300  ฿5,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
SAE-5270
฿18,800
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-5270 ขนาดภายนอก ก528xล518xส700มม. ขนาดภายใน ก402xล384xส575มม. น้ำหนัก 135 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
สินค้า +
SAE-3238
฿5,500
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-3238 ขนาดภายนอก ก320xล350xส380มม. ขนาดภายใน ก250xล230xส310มม. น้ำหนัก 28 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพร็อท|PILOT|ตู้เซฟ|SAE-3625|ตู้นิรภัย รุ่น SAE-3625 ขนาดภายนอก ก360xล300xส250มม. ขนาดภายใน ก300xล220xส190มม. น้ำหนัก 20กิโล ตู้นิรภัย PILOT
฿5,100  ฿4,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-2012|ตู้นิรภัย รุ่ร SA-2012 ขนาดภายใน ก402xล400xส573มม. ขนาดภายใน ก550xล530xส788มม. ประกอบด้วยด้วยก1ลิ้นชักมีแผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿30,500  ฿26,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
SAE-3625
฿4,500
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-3625 ขนาดภายนอก ก360xล300xส250มม. ขนาดภายใน ก300xล220xส190มม. น้ำหนัก 20กิโล ตู้นิรภัย PILOT
สินค้า +
SA-2012
฿26,800
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่ร SA-2012 ขนาดภายใน ก402xล400xส778มม. ขนาดภายใน ก548xล530xส573มม. ประกอบด้วยด้วยก1ลิ้นชักมีแผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-704|ตู้นิรภัย รุ่น SA-704 ขนาดภายใน ก433xล672xส1403มม. ขนาดภายนอก ก514xล756xส1553มม. แบบลิ้นชัก 4 ลิ้นชักระบบล็อคป้องกัน ประกอบกุญแจติดกลับหน้าลิ้นชัก 1 ชุด ชนิดลูกปืน ตู้เซฟ ลัคกี้
฿86,800  ฿76,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-703|ตู้นิรภัย รุ่น SA-703 ขนาดภายใน ก433xล672xส1043มม. ขนาดภายนอก ก514xล756xส1186มม. แบบลิ้นชัก 3 ลิ้นชักระบบล็อคป้องกัน ประกอบกุญแจติดกลับหน้าลิ้นชัก 1 ชุด ชนิดลูกปืน ตู้เซฟ ลัคกี้
฿69,600  ฿61,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-704
฿76,300
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-704 ขนาดภายใน ก433xล672xส1403มม. ขนาดภายนอก ก514xล756xส1553มม. แบบลิ้นชัก 4 ลิ้นชักระบบล็อคป้องกัน ประกอบกุญแจติดกลับหน้าลิ้นชัก 1 ชุด ชนิดลูกปืน ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-703
฿61,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-703 ขนาดภายใน ก433xล672xส1043มม. ขนาดภายนอก ก514xล756xส1186มม. แบบลิ้นชัก 3 ลิ้นชักระบบล็อคป้องกัน ประกอบกุญแจติดกลับหน้าลิ้นชัก 1 ชุด ชนิดลูกปืน ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-702|ตู้นิรภัย รุ่น SA-702 ขนาดภายใน ก433xล672xส679มม. ขนาดภายนอก ก514xล756xส830มม. แบบลิ้นชัก 2 ลิ้นชักระบบล็อคป้องกัน ประกอบกุญแจติดกลับหน้าลิ้นชัก 1 ชุด ชนิดลูกปืน ตู้เซฟ ลัคกี้
฿52,500  ฿46,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-4735|ตู้นิรภัย รุ่น SA-4735 ขนาดภายใน ก375xล275xส250มม. ขนาดภายนอก ก475xล400xส350มม ขนาดเล็กผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง เหล็กชนิดพิเศษ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿22,100  ฿19,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-702
฿46,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-702 ขนาดภายใน ก433xล672xส679มม. ขนาดภายนอก ก514xล756xส830มม. แบบลิ้นชัก 2 ลิ้นชักระบบล็อคป้องกัน ประกอบกุญแจติดกลับหน้าลิ้นชัก 1 ชุด ชนิดลูกปืน ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-4735
฿19,400
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-4735 ขนาดภายใน ก375xล275xส250มม. ขนาดภายนอก ก475xล400xส350มม ขนาดเล็กผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง เหล็กชนิดพิเศษ ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-2962|ตู้นิรภัย รุ่น SA-2962 ขนาดภายใน ก550xล700xส1370มม. ขนาดภายนอก ก740xล870xส1560มม เป็นแบบเคลื่อนที่ 4 ชุด แบบติดตาย 4 ชุดกุญแจ 1 แผ่นชั้น 3 ชุดปรับระดับได้ ลิ้นชักเต็ม 1 ลิ้นชัก ตู้เซฟ ลัคกี้
฿121,400  ฿106,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-2434|ตู้นิรภัย รุ่น SA-2434 ขนาดภายใน ก470xล350xส720มม. ขนาดภายนอก ก600xล500xส850มม ลิ้นชักเต็ม 1 ลิ้นชัก ชั้นปรับระดับ 1 ชุด ตู้เซฟ ลัคกี้
฿48,000  ฿42,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-2962
฿106,700
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-2962 ขนาดภายใน ก550xล700xส1370มม. ขนาดภายนอก ก740xล870xส1560มม เป็นแบบเคลื่อนที่ 4 ชุด แบบติดตาย 4 ชุดกุญแจ 1 แผ่นชั้น 3 ชุดปรับระดับได้ ลิ้นชักเต็ม 1 ลิ้นชัก ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-2434
฿42,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-2434 ขนาดภายใน ก470xล350xส720มม. ขนาดภายนอก ก600xล500xส850มม ลิ้นชักเต็ม 1 ลิ้นชัก ชั้นปรับระดับ 1 ชุด ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-2428|ตู้นิรภัย รุ่น SA-2428 ขนาดภายใน ก470xล350xส570มม. ขนาดภายนอก ก600xล500xส700มม ลิ้นชักเต็ม 1 ลิ้นชัก ชั้นปรับระดับ 1 ชุด ตู้เซฟ ลัคกี้
฿44,100  ฿38,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-2024|ตู้นิรภัย รุ่น SA-2024 ขนาดภายใน ก350xล370xส470มม. ขนาดภายนอก ก500xล500xส600มม ลิ้นชักเต็ม 1 ลิ้นชัก ชั้นปรับระดับ 1 ชุด ตู้เซฟ ลัคกี้
฿37,200  ฿32,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-2428
฿38,700
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-2428 ขนาดภายใน ก470xล350xส570มม. ขนาดภายนอก ก600xล500xส700มม ลิ้นชักเต็ม 1 ลิ้นชัก ชั้นปรับระดับ 1 ชุด ตู้เซฟ ลัคกี้ ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-2024
฿32,700
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-2024 ขนาดภายใน ก350xล370xส470มม. ขนาดภายนอก ก500xล500xส600มม ลิ้นชักเต็ม 1 ลิ้นชัก ชั้นปรับระดับ 1 ชุด ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|DAS-9701|ตู้นิรภัย รุ่น DAS-9701 ขนาดภายใน ก480xล370xส1405มม. ขนาดภายนอก ก850xล750xส1486มม. ขนาดไหญ่ระบบล็อคมีกุญแจ6ระดับจำนวน 1 ชุดป้องกันการลอกเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿121,100  ฿106,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-821|ตู้นิรภัย รุ่น SA-821 ขนาดภายใน ก900xล415xส1526มม. ขนาดภายนอก ก1096xล625xส1816มม. ประกอบด้วยลิ้นชักคู่ 2 ลิ้นชักแผ่นชั้น 4 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿132,600  ฿116,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
DAS-9701
฿106,400
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น DAS-9701 ขนาดภายใน ก480xล370xส1405มม. ขนาดภายนอก ก850xล750xส1486มม. ขนาดไหญ่ระบบล็อคมีกุญแจ6ระดับจำนวน 1 ชุดป้องกันการลอกเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-821
฿116,500
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-821 ขนาดภายใน ก900xล415xส1526มม. ขนาดภายนอก ก1096xล625xส1816มม. ประกอบด้วยลิ้นชักคู่ 2 ลิ้นชักแผ่นชั้น 4 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-822|ตู้นิรภัย รุ่น SA-822 ขนาดภายใน ก900xล415xส1200มม. ขนาดภายนอก ก1096xล625xส1486มม. ประกอบด้วยลิ้นชักคู่ 2 ลิ้นชักแผ่นชั้น 3 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿117,200  ฿103,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-8232|ตู้นิรภัย รุ่น SA-8232 ขนาดภายใน ก630xล530xส1200มม. ขนาดภายนอก ก851xล750xส1486มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้น 3 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿78,900  ฿69,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-822
฿103,000
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-822 ขนาดภายใน ก900xล415xส1200มม. ขนาดภายนอก ก1096xล625xส1486มม. ประกอบด้วยลิ้นชักคู่ 2 ลิ้นชักแผ่นชั้น 3 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้ ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-8232
฿69,300
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-8232 ขนาดภายใน ก630xล530xส1200มม. ขนาดภายนอก ก851xล750xส1486มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้น 3 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-823|ตู้นิรภัย รุ่น SA-823 ขนาดภายใน ก500xล415xส1047มม. ขนาดภายนอก ก716xล625xส1330มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้น 2 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿65,100  ฿57,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-824|ตู้นิรภัย รุ่น SA-824 ขนาดภายใน ก402xล318xส720มม. ขนาดภายนอก ก618xล528xส1006มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้น 1 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿48,100  ฿42,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-823
฿57,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-823 ขนาดภายใน ก500xล415xส1047มม. ขนาดภายนอก ก716xล625xส1330มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้น 2 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-824
฿42,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-824 ขนาดภายใน ก402xล318xส720มม. ขนาดภายนอก ก618xล528xส1006มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้น 1 แผ่นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-8252|ตู้นิรภัย รุ่น SA-8252 ขนาดภายใน ก420xล384xส576มม. ขนาดภายนอก ก528xล518xส780มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿30,500  ฿26,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-825|ตู้นิรภัย รุ่น SA-825 ขนาดภายใน ก402xล328xส512มม. ขนาดภายนอก ก528xล463xส710มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿29,100  ฿25,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-825
฿26,800
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-8252 ขนาดภายใน ก420xล384xส576มม. ขนาดภายนอก ก528xล518xส780มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-825
฿25,600
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-825 ขนาดภายใน ก420xล328xส512มม. ขนาดภายนอก ก528xล463xส716มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-826|ตู้นิรภัย รุ่น SA-826 ขนาดภายใน ก350xล297xส300มม. ขนาดภายนอก ก476xล430xส491มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 1 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿20,400  ฿17,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-827|ตู้นิรภัย รุ่น SA-827 ขนาดภายใน ก350xล257xส216มม. ขนาดภายนอก ก476xล400xส350มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 1 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿12,500  ฿11,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-826
฿17,900
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-826 ขนาดภายใน ก350xล297xส300มม. ขนาดภายนอก ก476xล430xส491มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 1 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้ ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-827
฿11,000
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น SA-827 ขนาดภายใน ก350xล257xส216มม. ขนาดภายนอก ก476xล400xส350มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชักแผ่นชั้นปรับสูงต่ำได้ระบบล๊อคด้วยกุญแจ 1 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|ST-924|ตู้นิรภัย รุ่น ST-924 ขนาดภายใน ก374xล374xส444มม. ขนาดภายนอก ก550xล550xส444มม. รุ่นพิเศษเพิ่มความแข็งแรงประกอบด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการลอกเรียนแบบ  ตู้เซฟ ลัคกี้
฿51,700  ฿45,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-2013|ตู้นิรภัย รุ่ร SA-2013 ขนาดภายใน ก474xล400xส1008มม. ขนาดภายใน ก620xล530xส749มม. ประกอบด้วยด้วยก1ลิ้นชักมีแผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ตู้เซฟ ลัคกี้ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿48,100  ฿42,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
ST-924
฿45,500
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่น ST-924 ขนาดภายใน ก374xล374xส444มม. ขนาดภายนอก ก550xล550xส444มม. รุ่นพิเศษเพิ่มความแข็งแรงประกอบด้วยกุญแจ 2 ชุดชนิดลูกปืนป้องกันการลอกเรียนแบบ ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-2013
฿42,200
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่ร SA-2013 ขนาดภายใน ก474xล400xส1008มม. ขนาดภายใน ก620xล530xส749มม. ประกอบด้วยด้วยก1ลิ้นชักมีแผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-2011|ตู้นิรภัย รุ่ร SA-2011 ขนาดภายใน ก402xล400xส384มม. ขนาดภายใน ก548xล530xส530มม. ประกอบด้วยด้วยก1ลิ้นชักมีแผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿25,500  ฿22,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-992|ตู้นิรภัย รุ่ร SA-992 ขนาดภายใน ก260xล335xส360มม. ขนาดภายใน ก390xล435xส490มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก1ลิ้นชักพร้อมกุนแจในตัวเพื่อสดวกในการเปิดปิด มีกรอบรหัสป้องกันจากด้านข้าง ตู้เซฟ ลัคกี้ ตู้เซฟ ลัคกี้
฿10,900  ฿9,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-2011
฿22,400
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่ร SA-2011 ขนาดภายใน ก402xล400xส384มม. ขนาดภายใน ก548xล530xส530มม. ประกอบด้วยด้วยก1ลิ้นชักมีแผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
SA-992
฿9,600
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่ร SA-992 ขนาดภายใน ก260xล335xส360มม. ขนาดภายใน ก390xล435xส490มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก1ลิ้นชักพร้อมกุนแจในตัวเพื่อสดวกในการเปิดปิด มีกรอบรหัสป้องกันจากด้านข้าง ตู้เซฟ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เซฟ|SA-991|ตู้นิรภัย รุ่ร SA-991 ขนาดภายใน ก360xล335xส260มม. ขนาดภายใน ก490xล435xส390มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก1ลิ้นชักพร้อมกุนแจในตัวเพื่อสดวกในการเปิดปิด มีกรอบรหัสป้องกันจากด้านข้าง ตู้เซฟ ลัคกี้
฿10,900  ฿9,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-377-K1C-05|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ เจาะช่องบริจาค น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿8,400  ฿7,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
SA-991
฿9,600
- + cart sale

ตู้นิรภัย รุ่ร SA-991 ขนาดภายใน ก360xล335xส260มม. ขนาดภายใน ก490xล435xส390มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก1ลิ้นชักพร้อมกุนแจในตัวเพื่อสดวกในการเปิดปิด มีกรอบรหัสป้องกันจากด้านข้าง ตู้เซฟ ลัคกี้
สินค้า +
TS-377-K1C-05
฿7,400
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ เจาะช่องบริจาค น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|PTS-512-K1C-54|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส รูปปี่เซียะ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿9,300  ฿8,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|PTS-512-K1C-53|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส รูปสิงห์คู่ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿9,300  ฿8,100
สั่งซื้อ
สินค้า +
PTS-512-K1C-54
฿8,100
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส รูปปี่เซียะ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
PTS-512-K1C-53
฿8,100
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส รูปสิงห์คู่ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|PTS-512-K1C-52|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส รูปพระสังกัจจายน์ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿9,300  ฿8,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|PTS-512-K1C-51|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส รูปฮกลกซิ่ว ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿9,300  ฿8,100
สั่งซื้อ
สินค้า +
PTS-512-K1C-52
฿8,100
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส รูปพระสังกัจจายน์ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
PTS-512-K1C-51
฿8,100
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส รูปฮกลกซิ่ว ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|PTS-512-K2N|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอก สามารถนำรูปพิมพ์ภาพบนแผ่นเหล็กได้ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿9,900  ฿8,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|PTS-512-K1C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส สามารถนำรูปพิมพ์ภาพบนแผ่นเหล็กได้ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿9,900  ฿8,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
PTS-512-K2N
฿8,700
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอก สามารถนำรูปพิมพ์ภาพบนแผ่นเหล็กได้ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
PTS-512-K1C
฿8,700
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส สามารถนำรูปพิมพ์ภาพบนแผ่นเหล็กได้ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก354xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|JS-127-K2C-30|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 284 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส1060 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส1275 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿47,300  ฿41,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|2TS-760-K2C-30|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 255 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก970xล355xส547 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก1110xล551xส760 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿38,100  ฿33,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
JS-127-K2C-30
฿41,600
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 284 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส1060 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส1275 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
2TS-760-K2C-30
฿33,500
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 255 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก970xล355xส547 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก1110xล551xส760 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-760-K2C-30|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 150 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส547 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส760 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿20,200  ฿17,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-675-K1C-30|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 110 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก390xล274xส460 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก530xล470xส675 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿17,000  ฿15,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
TS-760-K2C-30
฿17,700
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 150 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส547 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส760 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
TS-675-K1C-30
฿15,000
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 110 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก390xล274xส460 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก530xล470xส675 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-512-K1C-30|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก345xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿7,400  ฿6,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-377-K1C-30|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿7,400  ฿6,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
TS-512-K1C-30()
฿6,500
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก345xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
TS-377-K1C-30
฿6,500
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|DTS-670-K1D|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 100 KG.เปิด-ปิดด้วยระบบดิจิตอลจอLEDสามารถตั้งรหัสได้1-8หลัก มีระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิดและสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้ ขนาดภายในตู้เซฟ ก345xล310xส470 มม.ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก470ล465xส675 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿18,000  ฿15,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|DTS-512-K1D|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยระบบดิจิตอลจอLEDสามารถตั้งรหัสได้1-8หลักมีระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิดและสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก345xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿11,000  ฿9,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
DTS-670-K1D
฿15,800
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 100 KG.เปิด-ปิดด้วยระบบดิจิตอลจอLEDสามารถตั้งรหัสได้1-8หลัก มีระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิดและสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้ ขนาดภายในตู้เซฟ ก345xล310xส470 มม.ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก470ล465xส675 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
DTS-512-K1D
฿9,600
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยระบบดิจิตอลจอLEDสามารถตั้งรหัสได้1-8หลักมีระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิดและสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก345xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|DTS-377-K1D|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG.เปิด-ปิดด้วยระบบดิจิตอลจอLEDสามารถตั้งรหัสได้1-8หลัก มีระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิดและสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿11,000  ฿9,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-760-K2C-05|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ เจาะช่องบริจาค น้ำหนัก 150KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส574 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส760 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿20,000  ฿17,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
DTS-377-K1D
฿9,600
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG.เปิด-ปิดด้วยระบบดิจิตอลจอLEDสามารถตั้งรหัสได้1-8หลัก มีระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิดและสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
TS-760-K2C-05
฿17,600
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ เจาะช่องบริจาค น้ำหนัก 150KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส574 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส760 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-675-K1C-05|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ เจาะช่องบริจาค น้ำหนัก 110 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก390xล274xส460 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก530xล274xส460 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿18,000  ฿15,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-512-K1C-05|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ เจาะช่องบริจาค น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก345xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿8,400  ฿7,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
TS-675-K1C-05
฿15,800
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ เจาะช่องบริจาค น้ำหนัก 110 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก390xล274xส460 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก530xล274xส460 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
TS-512-K1C-05
฿7,400
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ เจาะช่องบริจาค น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก345xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|NS-935-K2C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 193 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ กุญแจและลิ้นชักบนแยกเป็นอิสระ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส490 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส935 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿29,800  ฿26,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|FS-150-K2C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 383 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก630xล455xส1355 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก700xล650xส1500 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿64,400  ฿56,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
NS-935-K2C
฿26,200
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 193 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ กุญแจและลิ้นชักบนแยกเป็นอิสระ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส490 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส935 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
FS-150-K2C
฿56,600
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 383 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก630xล455xส1355 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก700xล650xส1500 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|FS-127-K2C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 265 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส1060 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส1275 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿39,300  ฿34,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-150-K2C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 363 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก630xล455xส1355 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก700xล650xส1500 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿62,000  ฿54,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
FS-127-K2C
฿34,500
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 265 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส1060 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส1275 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
TS-150-K2C
฿54,500
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 363 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก630xล455xส1355 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก700xล650xส1500 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-127-K2C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 250 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส1060 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส1275 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿36,600  ฿32,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-935-K2C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 190 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส720 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส935 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿25,700  ฿22,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
TS-127-K2C
฿32,200
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 250 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส1060 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส1275 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
TS-935-K2C
฿22,600
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 190 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส720 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส935 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-845-K2C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 168 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส630 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส845 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿23,600  ฿20,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-760-K2C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 150 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส547 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส760 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿19,400  ฿17,100
สั่งซื้อ
สินค้า +
TS-845-K2C
฿20,700
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 168 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส630 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส845 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
TS-760-K2C
฿17,100
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 150 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก450xล355xส547 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก590xล551xส760 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-675-K1C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 110 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก390xล274xส460 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก530xล470xส675 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿16,400  ฿14,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-670-K1C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 100 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก345xล310xส470 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก470xล465xส675 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿13,500  ฿11,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
TS-675-K1C
฿14,400
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 110 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก390xล274xส460 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก530xล470xส675 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
TS-670-K1C
฿11,800
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 100 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัสพร้อมมือจับ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก345xล310xส470 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก470xล465xส675 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-512-K1C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก350xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿7,100  ฿6,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-512-K2N|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกัน ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก345xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿6,500  ฿5,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
TS-512-K1C
฿6,200
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก350xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
TS-512-K2N
฿5,700
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกัน ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก213xล272xส348 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก345xล400xส512 มม. ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-377-K1C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO ตู้เซฟ TAIYO
฿7,100  ฿6,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-300-K1C|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 35 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก330xล230xส220 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก410xล342xส300 มม. ตู้เซฟ TAIYO ตู้เซฟ TAIYO
฿6,000  ฿5,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
TS-377-K1C
฿6,200
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
TS-300-K1C
฿5,300
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 35 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจและหมุนรหัส ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก330xล230xส220 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก410xล342xส300 มม. ตู้เซฟ TAIYO ตู้เซฟ TAIYO
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไทโย|TAIYO|ตู้เซฟ|TS-300-K1N|ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 35 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก330xล230xส220 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก410xล342xส300 มม. ตู้เซฟ TAIYO
฿5,500  ฿4,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|SDL-31|ตู้เซฟเก็บของ 31ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก895xล300xส1380 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿81,300  ฿71,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
TS-300-K1N
฿4,800
- + cart sale

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 35 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก330xล230xส220 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก410xล342xส300 มม. ตู้เซฟ TAIYO
สินค้า +
SDL-31
฿71,500
- + cart sale

ตู้เซฟเก็บของ 31ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก895xล300xส1380 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|SDL-33|ตู้เซฟเก็บของ 33ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1025xล300xส1050 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿89,100  ฿78,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|SDL-24|ตู้เซฟเก็บของ 24ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก895xล300xส1050 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก KINGSTEEL
฿62,600  ฿55,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
SDL-33
฿78,300
- + cart sale

ตู้เซฟเก็บของ 33ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1025xล300xส1050 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
สินค้า +
SDL-24
฿55,000
- + cart sale

ตู้เซฟเก็บของ 24ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก895xล300xส1050 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|SDL-72|ตู้เซฟ เก็บของ 72ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1970xล300xส1380 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿187,700  ฿164,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|SDL-40|ตู้เซฟเก็บของ 40ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1110xล300xส1380 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿104,300  ฿91,700