Back To Top

ประเภทเหล็ก::ตู้เซฟ-safesteel-ตู้นิรภัย::หน้า 1

ประกาศวันหยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture จะติดต่อในวันทำการถัดไปขอบคุณครับ
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 244 รายการ
หน้าจาก 14 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|KS-127E|ตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก320กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส1270 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส870 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿43,200  ฿38,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|VD-300|ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก450กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล200xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล200xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
฿81,800  ฿71,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-127E
฿38,000
- + cart sale

ตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก320กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส1270 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส870 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
สินค้า +
VD-300
฿71,900
- + cart sale

ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก450กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล200xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล100xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|VD-100|ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก250กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล100xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล100xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
ราคาเริ่มต้น ฿54,600ถึง฿62,300 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิงส์สตีล|KINGSTEEL|ตู้เซฟ|KSN-90|ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
ราคาเริ่มต้น ฿24,700ถึง฿29,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
VD-100
฿54,600
- + cart sale

ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก250กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล100xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล100xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
VD-100(ประตูเปิดด้านซ้าย)
฿62,300
- + cart sale

ประตูห้องนิรภัย ประตูเปิดด้านซ้าย น้ำหนัก250กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล100xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล100xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
สินค้า +
KSN-90
฿24,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ปิดลิ้นชักแล้วเงินหล่นไปด้านล่าง ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
KSN-90(ดิจิตอล)
฿29,800
- + cart sale

ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|ND-100|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น ND-100
น้ำหนัก 130 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 470x504x901 มม.
ขนาดภายใน 332x335x472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿21,800  ฿19,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|LS-2|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น LS-2
น้ำหนัก 28 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 329x350x437 มม.
ขนาดภายใน 272x215x352 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿5,400  ฿4,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
ND-100
฿19,200
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น ND-100 น้ำหนัก 130 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 470x504x901 มม. ขนาดภายใน 332x335x472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
LS-2
฿4,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น LS-2 น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 329x350x437 มม. ขนาดภายใน 272x215x352 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|FRC-440|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-440
น้ำหนัก 330 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 515x805x1562 มม.
ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿5,400  ฿4,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|FRC-440|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-440
น้ำหนัก 330 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 515x805x1562 มม.
ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿55,800  ฿49,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
LS-1
฿4,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น LS-1 น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 409x350x357 มม. ขนาดภายใน 352x215x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
FRC-440
฿49,000
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-440 น้ำหนัก 330 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515x805x1562 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|FRC-330|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-330
น้ำหนัก 236 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 515x805x1200 มม.
ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿44,000  ฿38,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|FRC-220|ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-220
น้ำหนัก 145 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 515×805x838 มม.
ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿31,500  ฿27,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
FRC-330
฿38,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-330 น้ำหนัก 236 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515x805x1200 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
FRC-220
฿27,700
- + cart sale

ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-220 น้ำหนัก 145 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515?805x838 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SS-2D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-2D
น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 344x427x512 มม.
ขนาดภายใน 217x264x357 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿11,400  ฿10,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SS-2D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-2D
น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 344x427x512 มม.
ขนาดภายใน 217x264x357 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿8,400  ฿7,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
SS-70D
฿10,000
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-70D น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 430x486x526 มม. ขนาดภายใน 312x320x380 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
SS-2D
฿7,400
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-2D น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 344x427x512 มม. ขนาดภายใน 217x264x357 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-90D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-90D
น้ำหนัก 495 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 800x701x1700 มม.
ขนาดภายใน 660x460x1485 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿8,400  ฿7,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-90D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-90D
น้ำหนัก 495 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 800x701x1700 มม.
ขนาดภายใน 660x460x1485 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿49,900  ฿43,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
SS-1D
฿7,400
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-1D น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 484x427x372 มม. ขนาดภายใน 357x264x217 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
SB-90D
฿43,800
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-90D น้ำหนัก 495 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 800x701x1700 มม. ขนาดภายใน 660x460x1485 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-80D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-80D
น้ำหนัก 460 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 800x701x1575 มม.
ขนาดภายใน 660x460x1360 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿46,400  ฿40,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-60D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-60D
น้ำหนัก 295 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 690x596x1275 มม.
ขนาดภายใน 550x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿40,500  ฿35,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
SB-80D
฿40,800
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-80D น้ำหนัก 460 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 800x701x1575 มม. ขนาดภายใน 660x460x1360 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
SB-70D
฿35,600
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-70D น้ำหนัก 370 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 750x701x1400 มม. ขนาดภายใน 610x460x1185 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-60D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-60D
น้ำหนัก 295 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 690x596x1275 มม.
ขนาดภายใน 550x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿35,200  ฿30,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เพรสซิเด้นท์|PRESIDENT|ตู้เซฟ|SB-50D|ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-50D
น้ำหนัก 250 กิโลกรัม
ขนาดภายนอก 590x596x1275 มม.
ขนาดภายใน 450x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
฿31,200  ฿27,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
SB-60D
฿30,900
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-60D น้ำหนัก 295 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 690x596x1275 มม. ขนาดภายใน 550x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
สินค้า +
SB-50D
฿27,400
- + cart sale

ตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-50D น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 590x596x1275 มม. ขนาดภายใน 450x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
download Product

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : PRESIDENT-Catalog-STEEL : มีจำนวน 8 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
PRESIDENT
สาระน่ารู้

ชั้นวางของเหนือสุขภัณฑ์

คุณผู้อ่านค่ะ .... จะห้องใดๆก็ตามภายในบ้านถ้าจะให้ห้องนั้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน ห้องนั้นๆ ต้องมีชั้นวางของ คำว่าชั้นวางของเชื่อผู้อ่านคงทราบแล้วมีหน้าที่ในการวางของ ถ้านำไปติดตั้งที่ห้องครัวก็มีไว้วางเครื่องปรุงรส วัตถุดิบในการประกอบอาหาร หรือถ้วนโถโอชาม หากนำไปติดตั้งที่ห้องรับแขกก็มีไว้วางรูปถ่าย ของประดับ ถ้วยรางวัลต่างๆ แต่หากนำไปวางในห้องน้ำเหนือสุขภัณฑ์ไม่ต้องบอกคุณผู้อ่านคงนึกออกแล้วใช่ไหมค่ะว่าเราจะใช้วางอะไรกัน <*-*>รายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-10-08 15:30:20

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์