Back To Top

ประเภทเหล็ก::โต๊ะเหล็ก::หน้า 1

เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture  โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 328 รายการ
หน้าจาก 19 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โตไก|TOKAI|โต๊ะเหล็ก|TC-92|โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน มีชั้นวางเอกสาร มีถาดวางคีย์บอรด์ โครงขาเหน็กรูปตัว "C" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
สินค้าโปรโมชั่น
ราคาเริ่มต้น ฿590ถึง฿5,100 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY24Z-D-E|โต๊ะประชุม DY24Z-D ขนาด ก800xล1400xส750 มม. และ DY24Z-E ขนาด ก800xล1200xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿17,400ถึง฿18,900 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
TC-92
฿5,100
- + cart sale

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด1200x600x750มม. หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน มีชั้นวางเอกสาร มีถาดวางคีย์บอรด์ โครงขาเหน็กรูปตัว "C" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
AC-TC-92(ชุดถาดวางคีย์บอร์ด)
฿590
- + cart sale

ชุดถาดวางคีย์บอร์ด โต๊ะ TC-92 โต๊ะเหล็ก TOKAI
TC-92(แผ่นท็อป)
฿1,400
- + cart sale

แผ่นท็อป โต๊ะ TC-92 โต๊ะเหล็ก TOKAI
TC-92(แผ่นวาง)
฿640
- + cart sale

แผ่นวาง โต๊ะ TC-92 โต๊ะเหล็ก TOKAI
สินค้า +
DY24Z-E
฿17,400
- + cart sale

โต๊ะประชุม DY24Z-E ขนาด ก800xล1200xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY24Z-D
฿18,900
- + cart sale

โต๊ะประชุม DY24Z-D ขนาด ก800xล1400xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY24-ML-LL-MR-LR|โต๊ะรูปตัว" L" DY24ML ขนาด ก1600xล600xส750 มม. และ DY24LL ขนาด ก1200xล600xส750 มม. และ DY24MR ขนาด ก1600xล600xส750 มม. และ DY24LR ขนาด ก1200xล600xส750 มม.  โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿18,500ถึง฿20,500 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY24HZ-LZ|โต๊ะเข้ามุมห้าเหลี่ยม DY24HZ ขนาด ก912xล700xส750 มม. และ DY24LZ ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿23,500ถึง฿27,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DY24-LL-LR
฿18,500
- + cart sale

โต๊ะรูปตัว" L" DY24LL ขนาด ก1200xล600xส750 มม. และ DY24LR ขนาด ก1200xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY24-ML-MR
฿20,500
- + cart sale

โต๊ะรูปตัว" L" DY24ML ขนาด ก1600xล600xส750 มม. และ DY24MR ขนาด ก1600xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DY24LZ
฿23,500
- + cart sale

โต๊ะเข้ามุมห้าเหลี่ยม DY24LZ ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY24HZ
฿27,000
- + cart sale

โต๊ะเข้ามุมห้าเหลี่ยม DY24HZ ขนาด ก912xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY24CB|โต๊ะประชุม ขนาด ก800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
฿16,700  ฿14,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY20L-E-F-P-L|โต๊ะทํางาน DY20L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม.และ DY20L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม.และ DY20L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม.และ DY20L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿8,900ถึง฿10,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DY24CB
฿14,600
- + cart sale

โต๊ะประชุม ขนาด ก800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DY20L-L
฿8,900
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY20L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY20L-P
฿9,200
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY20L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY20L-F
฿9,500
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY20L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY20L-E
฿10,800
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY20L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY20LN|โต๊ะทํางาน ขนาด ก800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
฿9,000  ฿7,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY20L-A-B-D|โต๊ะทํางาน DY20L-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. และ DY20L-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. และ DY20L-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม.  โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿11,500ถึง฿12,900 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DY20LN
฿7,900
- + cart sale

โต๊ะทํางาน ขนาด ก800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DY20L-D
฿11,500
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY20L-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY20L-B
฿12,100
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY20L-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY20L-A
฿12,900
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY20L-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY14L-E-F-P-L|โต๊ะทํางาน DY14L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. และ DY14L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. และ DY14L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. และ DY14L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม.  โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿13,200ถึง฿15,300 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY13L-E-F-P-L|โต๊ะทํางาน DY13L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. และ DY13L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. และ DY13L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. และ DY13L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม.  โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿13,900ถึง฿16,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DY14L-L
฿13,200
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY14L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY14L-P
฿13,300
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY14L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY14L-F
฿13,600
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY14L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY14L-E
฿15,300
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY14L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DY13L-L
฿13,900
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY13L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY13L-P
฿14,100
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY13L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY13L-F
฿14,400
- + cart sale

โต๊ะทํางาน และ DY13L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY13L-E
฿16,000
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY13L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY04Z-A-B-D|โต๊ะทํางาน DY04Z-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. และ DY04Z-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. และ DY04Z-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม.  โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿19,800ถึง฿22,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DY03Z-A-B-D|โต๊ะทํางาน DY03Z-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม.และ DY03Z-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม.และ DY03Z-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿20,500ถึง฿22,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DY04Z-D
฿19,800
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY04Z-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY04Z-B
฿20,400
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY04Z-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY04Z-A
฿22,000
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY04Z-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DY03Z-D
฿20,500
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY03Z-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY03Z-B
฿21,100
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY03Z-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DY03Z-A
฿22,800
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DY03Z-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DH62ZB(DB62ZB)|โต๊ะทํางาน DH62ZB ขนาด ก1600xล700xส750 มม.(DB62ZB)ขนาด ก1600xล700xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
฿17,800  ฿15,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DH54XA-B-YA-B(DB54XA-B-YA-B)|โต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿18,600ถึง฿19,100 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DH62ZB(DB62ZB)
฿15,600
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH62ZB ขนาด ก1600xล700xส750 มม.(DB62ZB)ขนาด ก1600xล700xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DH54XB(DB54XB)
฿18,600
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH54XB ขนาด ก1600xล700xส750 มม.(DB54XB)ขนาด ก1600xล700xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH54YB(DB54YB)
฿18,600
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH54YB ขนาด ก1600xล700xส750 มม.(DB54YB)ขนาด ก1600xล700xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH54XA(DB54XA)
฿19,100
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH54XA ขนาด ก1600xล800xส750 มม.(DB54XA)ขนาด ก1600xล800xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH54YA(DB54YA)
฿19,100
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH54YA ขนาด ก1600xล800xส750 มม.(DB54YA)ขนาด ก1600xล800xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DH20Z-E-F-P-L-M(D320Z-E-F-P-L-M)|โต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿7,700ถึง฿9,300 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DH20OL-E-F-P-L-M(D320L-E-F-P-L-M)|โต๊ะทํางาน มีให้เลือกหลายขนาด โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿7,300ถึง฿8,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DH20Z-M(D320Z-M)
฿7,700
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH20ZMขนาด ก1100xล600xส750 มม.(D320ZM)ขนาด ก1100xล600xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH20Z-L(D320Z-L)
฿8,300
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH20ZLขนาด ก1000xล700xส750 มม.(D320ZL)ขนาด ก1000xล700xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH20Z-P(D320Z-P)
฿8,600
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH20ZPขนาด ก1100xล700xส750 มม.(D320ZP)ขนาด ก1100xล700xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH20Z-F(D320Z-F)
฿8,800
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH20ZFขนาด ก1200xล700xส750 มม.(D320ZF)ขนาด ก1200xล700xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH20Z-E(D320Z-E)
฿9,300
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH20ZEขนาด ก1200xล800xส750 มม.(D320ZE)ขนาด ก1200xล800xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DH20OL-M(D320L-M)
฿7,300
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH20L-M ขนาด ก1000xล600xส750 มม.(D320L-M) ขนาด ก1000xล600xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH20OL-L(D320L-L)
฿7,700
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH20L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม.(D320L-L) ขนาด ก1000xล700xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH20OL-P(D320L-P)
฿8,300
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH20L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม.(D320L-P) ขนาด ก1100xล700xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH20OL-F(D320L-F)
฿8,600
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH20L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม.(D320L-F) ขนาด ก1200xล700xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH20L-E(D320L-E)
฿8,800
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH20L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม.(D320L-E) ขนาด ก1200xล800xส700 มม.โต๊ะเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DH12ZL-M(DB12ZL-M)|โต๊ะทํางาน DH12ZL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ DB12ZL ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH12ZM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ DB12ZM ขนาด ก1000xล600xส700 มม.  โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿11,200ถึง฿11,300 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|โต๊ะเหล็ก|DH12LL-M(DB12LL-M)|โต๊ะทํางาน  DH12LL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ (DB12LL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH12LM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ (DB12LM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม.  โต๊ะเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿11,000ถึง฿11,100 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DH12ZM(DB12ZM)
฿11,200
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH12ZM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ (DB12ZM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH12ZL(DB12ZL)
฿11,300
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH12ZL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ( DB12ZL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DH12LM(DB12LM)
฿11,000
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH12LM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ (DB12LM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
DH12LL(DB12LL)
฿11,100
- + cart sale

โต๊ะทํางาน DH12LL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ (DB12LL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
download Product

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : QLine550127 : มีจำนวน 6 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
QLine
สาระน่ารู้

เจาะลึกการดูแลโซฟา

“โซฟา” เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดของใครหรือเปล่าค่ะ โซฟาเป็นเก้าอี้ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์การใช้สอยค่อนข้างสูง เป็นที่นอนดูโทรทัศน์ ฟังเพลง นั่งอ่านหนังสือ แต่รู้ไหมค่ะยิ่งเป็นที่โปรดปรานมากเท่าไร ยิ่งนั่งมากขึ้นเท่าไร ความสกปรกและริ้วรอยแห่งความเก่าก็ปรากฏตามมาเรื่อยๆ ค่ะ เราจึงต้องควรดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ให้คงอยู่กับเราเสมอๆๆๆ ตลอดไปรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-08-14 23:40:18

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์