Back To Top

ประเภทเหล็ก::เตียงเหล็ก::หน้า 1

คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 39 รายการ
หน้าจาก 3 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|เจ้าคุณ-(SB-915)|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต (พื้น
ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿3,900ถึง฿5,700 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|เฮงดี-(904)|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿4,000ถึง฿5,100 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
SB-915-(3.5ฟุต)
฿4,300
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3.5ฟุต (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
SB-915-(5ฟุต)
฿5,200
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด5ฟุต (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
SB-915-(6ฟุต)
฿5,700
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด 6ฟุต (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
SB-915(เจ้าคุณ)(3ฟุต)
฿3,900
- + cart sale

เตียงเหล็ก SB-915(เจ้าคุณ) ขนาด3 ฟุต (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
สินค้า +
SB-902(3.5ฟุต)
฿4,000
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3.5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
SB-902(5ฟุต)
฿4,700
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
SB-902(6ฟุต)
฿5,100
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
SB-902(3ฟุต)
฿4,000
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3 ฟุต เตียงเหล็ก SSW
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|อัลลอย|เตียงเหล็ก อัลลอย ขนาด 3.5,5,6 ฟุต (ระแนงเหลี่ยม) สีระเบิดเงิน เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿2,600ถึง฿3,100 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|SUPPER-ZEFO|เตียงเหล็ก รุ่น ซุปเปอร์ ซีโฟ ขนาด3.5,5,6ฟุต ขา 3นิ้ว (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿3,500ถึง฿4,400 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
อัลลอย-3.5ฟุต
฿2,600
- + cart sale

เตียงเหล็ก อัลลอย ขนาด 3.5 ฟุต (ระแนงเหลี่ยม) สีระเบิดเงิน เตียงเหล็ก ฮิปโป
อัลลอย-5ฟุต
฿2,900
- + cart sale

เตียงเหล็ก อัลลอย ขนาด 5 ฟุต (ระแนงเหลี่ยม) สีระเบิดเงิน เตียงเหล็ก ฮิปโป
อัลลอย-6ฟุต
฿3,100
- + cart sale

เตียงเหล็ก อัลลอย ขนาด 6 ฟุต (ระแนงเหลี่ยม) สีระเบิดเงิน เตียงเหล็ก ฮิปโป
สินค้า +
SUPPER-ZEFO-(3.5ฟุต)
฿3,500
- + cart sale

เตียงเหล็ก รุ่น ซุปเปอร์ ซีโฟ ขนาด3.5ฟุต ขา 3นิ้ว (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
SUPPER-ZEFO-(5ฟุต)
฿4,100
- + cart sale

เตียงเหล็ก รุ่น ซุปเปอร์ ซีโฟ ขนาด5ฟุต ขา 3นิ้ว (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
SUPPER-ZEFO-(6ฟุต)
฿4,400
- + cart sale

เตียงเหล็ก รุ่น ซุปเปอร์ ซีโฟ ขนาด6ฟุต ขา 3นิ้ว (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|เฟรมไลน์-(917)|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿4,000ถึง฿5,100 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|คมไผ่--(SB-912)|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿4,100ถึง฿5,200 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
เฟรมไลน์-3.5ฟุต
฿4,000
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3.5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
เฟรมไลน์-5ฟุต
฿4,700
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
เฟรมไลน์-6ฟุต
฿5,100
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
สินค้า +
SB-912-(3.5ฟุต)
฿4,100
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3.5ฟุต (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
SB-912-(5ฟุต)
฿4,900
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
SB-912-(6ฟุต)
฿5,200
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด 6 ฟุต (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|นิวสตาร์-(911)|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿4,000ถึง฿5,100 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|เฮง-เฮง-(906)|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿4,400ถึง฿5,500 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
นิวสตาร์-(911)
฿4,000
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3.5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
นิวสตาร์-(911)
฿4,700
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
นิวสตาร์-(911)
฿5,100
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
สินค้า +
เฮง-เฮง-(906)
฿4,400
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3.5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
เฮง-เฮง-(906)
฿5,200
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
เฮง-เฮง-(906)
฿5,500
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|บับเบิล-(905)|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿4,000ถึง฿5,100 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|ลัคซูรี่-(903)|เตียงเหล็ก ขนาด5,6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿7,100ถึง฿7,600 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
บับเบิล-(905)
฿4,000
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3.5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
บับเบิล-(905)
฿4,700
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
บับเบิล-(905)
฿5,100
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
สินค้า +
ลัคซูรี่-(903)
฿7,100
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
ลัคซูรี่-(903)
฿7,600
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|บาหลี-(918)|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต (พื้นระแนงเหลี่ยม) เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿4,600ถึง฿5,500 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|ทูโทน-(SB-916)|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต โครงสร้างทำจากเหล็กกล่อง พ่นด้วยสีฝุ่นอบความร้อน หัวเตียงและท้ายปรับยื่นออกให้มีดีไซน์ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับงาน เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿4,300ถึง฿5,400 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
BALI-(3.5ฟุต)
฿4,600
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3.5 ฟุต (พื้นระแนงเหลี่ยม) เตียงเหล็ก SSW
BALI-(5ฟุต)
฿5,200
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด 5ฟุต (พื้นระแนงเหลี่ยม) เตียงเหล็ก SSW
BALI-(6ฟุต)
฿5,500
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด 6ฟุต (พื้นระแนงเหลี่ยม) เตียงเหล็ก SSW
สินค้า +
ทูโทน-(SB-916)-3.5-ฟุต
฿4,300
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3.5 ฟุต โครงสร้างทำจากเหล็กกล่อง พ่นด้วยสีฝุ่นอบความร้อน หัวเตียงและท้ายปรับยื่นออกให้มีดีไซน์ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับงาน เตียงเหล็ก SSW
ทูโทน-(SB-916)-5-ฟุต
฿5,100
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด 5 ฟุต โครงสร้างทำจากเหล็กกล่อง พ่นด้วยสีฝุ่นอบความร้อน หัวเตียงและท้ายปรับยื่นออกให้มีดีไซน์ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับงาน เตียงเหล็ก SSW
ทูโทน-(SB-916)-6-ฟุต
฿5,400
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด 6 ฟุต โครงสร้างทำจากเหล็กกล่อง พ่นด้วยสีฝุ่นอบความร้อน หัวเตียงและท้ายปรับยื่นออกให้มีดีไซน์ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับงาน เตียงเหล็ก SSW
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|TWIN-BED|เตียงเหล็ก 2ชั้น ขนาด 3.5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
฿10,700  ฿9,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|ฟรีดอมวัน|เตียงเหล็ก รุ่นฟรีดอมวัน เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿5,700ถึง฿6,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
TWIN-BED
฿9,400
- + cart sale

เตียงเหล็ก 2ชั้น ขนาด 3.5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
สินค้า +
ฟรีดอมวัน-(5ฟุต)
฿5,700
- + cart sale

เตียงเหล็ก รุ่นฟรีดอมวัน 5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
ฟรีดอมวัน-(6ฟุต)
฿6,000
- + cart sale

เตียงเหล็ก รุ่นฟรีดอมวัน 6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|ฟรีดอมทู|เตียงเหล็ก Freedom Two Bed เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿5,700ถึง฿6,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|SB-318|เตียงเหล็ก รุ่น ซุปเปอร์ โลตัส ขนาด3.5,5,6ฟุต ขา 3นิ้ว (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿2,900ถึง฿3,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
ฟรีดอมทู-(5ฟุต)
฿5,700
- + cart sale

เตียงเหล็ก Freedom Two Bed 5ฟุต เตียงเหล็ก SSW
ฟรีดอมทู-(6ฟุต)
฿6,000
- + cart sale

เตียงเหล็ก Freedom Two Bed 6ฟุต เตียงเหล็ก SSW
สินค้า +
SB-318-(3.5ฟุต)
฿2,900
- + cart sale

เตียงเหล็ก รุ่น ซุปเปอร์ โลตัส ขนาด 3.5ฟุต ขา 3นิ้ว (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
SB-318-(5ฟุต)
฿3,700
- + cart sale

เตียงเหล็ก รุ่น ซุปเปอร์ โลตัส ขนาด 5ฟุต ขา 3นิ้ว (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
SB-318-(6ฟุต)
฿3,800
- + cart sale

เตียงเหล็ก รุ่น ซุปเปอร์ โลตัส ขนาด 6ฟุต ขา 3นิ้ว (พื้น ระแนงเหล็ก) เตียงเหล็ก SSW
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|เลดี้-(SB-913)|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต ขากลม3นิ้ว เหล็กหนา 1.4มม. (พื้น ระแนงเหล็ก) มี 5 สี น้ำตาล ขาว ฟ้า ดำ ระเบิดเงิน เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿3,700ถึง฿4,700 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เอสเอสดับบลิว|SSW|เตียงเหล็ก|นิวเลดี้-(SB-914)-|เตียงเหล็ก ขนาด3.5,5,6ฟุต (พื้นระแนงเหลี่ยม) เตียงเหล็ก SSW
ราคาเริ่มต้น ฿4,000ถึง฿5,500 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
SB-913-(3.5ฟุต)
฿3,700
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด 3.5ฟุต ขากลม3นิ้ว เหล็กหนา 1.4มม. (พื้น ระแนงเหล็ก) มี 5 สี น้ำตาล ขาว ฟ้า ดำ ระเบิดเงิน เตียงเหล็ก SSW
SB-913-(5ฟุต)
฿4,300
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด 5ฟุต ขากลม3นิ้ว เหล็กหนา 1.4มม. (พื้น ระแนงเหล็ก) มี 5 สี น้ำตาล ขาว ฟ้า ดำ ระเบิดเงิน เตียงเหล็ก SSW
SB-913-(6ฟุต)
฿4,700
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด 6ฟุต ขากลม3นิ้ว เหล็กหนา 1.4มม. (พื้น ระแนงเหล็ก) มี 5 สี น้ำตาล ขาว ฟ้า ดำ ระเบิดเงิน เตียงเหล็ก SSW
สินค้า +
SB-914-3.5ฟุต
฿4,000
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด3.5ฟุต (พื้นระแนงเหลี่ยม) เตียงเหล็ก SSW
SB-914-5ฟุต
฿5,100
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด5ฟุต (พื้นระแนงเหลี่ยม) เตียงเหล็ก SSW
SB-914-6ฟุต
฿5,500
- + cart sale

เตียงเหล็ก ขนาด6ฟุต (พื้นระแนงเหลี่ยม) เตียงเหล็ก SSW
download Product
prev 01 02 03next

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : Mo-Tech-Catalog-1 : มีจำนวน 3 หน้า
Mo-Tech
สาระน่ารู้

หลักการเลือกเก้าอี้แบบง่ายๆ สบายๆ

การเลือกเก้าอี้ที่ดีควรเลือกตามสไตล์ ดีไซน์ที่คุณชอบ เปรียบเทียบราคา งบประมาณวันวัสดุที่ใช้ว่าเหมาะสมหรือไม่ และจะต้องเข้ากับสรีระร่างกายของผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี สำหรับตัวคุณนะคะรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-07-04 20:59:24

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์