Back To Top

ประเภทเหล็ก::ตู้เอกสารเหล็ก::หน้า 1

เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture  โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 372 รายการ
หน้าจาก 21 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|อีลิแกนต์|Elegant|ตู้เอกสารเหล็ก|SC4FSM|ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย 2 บานเปิด มือจับเขาควาย ขนาด 4 ฟุต ก1218xล457xส1225มม. พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น เลือกได้ทั้งสรมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์
สินค้าโปรโมชั่น
ราคาเริ่มต้น ฿5,600ถึง฿5,800 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|DY34ZH-I|ตู้ข้างเก็บเอกสาร DY34ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. และ DY34ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿8,900ถึง฿9,700 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
SC4FSM
฿5,600
- + cart sale

ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย 2 บานเปิด มือจับเขาควาย ขนาด 4 ฟุต ก1218xล457xส1225มม. พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์
SC4FSM(สีสันพิเศษ)
฿5,800
- + cart sale

ตู้เอกสารเหล็กเตี้ย 2 บานเปิด มือจับเขาควาย ขนาด 4 ฟุต ก1218xล457xส1225มม. พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์
สินค้า +
DY34ZI
฿8,900
- + cart sale

ตู้ข้างเก็บเอกสาร DY34ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
DY34ZH
฿9,700
- + cart sale

ตู้ข้างเก็บเอกสาร DY34ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|อีลิแกนต์|Elegant|ตู้เอกสารเหล็ก|SL3-4-5FGL|ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 3,4,5 ฟุต พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ขนาด สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ
3 ฟุต ก914xล406xส878มม.
4 ฟุต ก1218xล406xส878มม.
5 ฟุต ก1523xล406xส878มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์
สินค้าโปรโมชั่น
ราคาเริ่มต้น ฿3,100ถึง฿4,900 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|DY33ZH-I|ตู้ข้างเก็บเอกสาร DY33ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. และ DY33ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿9,600ถึง฿10,400 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
SL3FGL(3ฟุตกระจก)
฿3,100
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต ก914xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์
SL3FGL(3ฟุตกระจกสีสันพิเศษ)
฿3,300
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต ก914xล406xส878มม. พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์
SL4FGL(4ฟุตกระจก)
฿3,900
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ก1218xล406xส878มม. พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์
SL4FGL(4ฟุตกระจกสีสันพิเศษ)
฿4,000
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ก1218xล406xส878มม. พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์
SL5FGL(5ฟุตกระจก)
฿4,700
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ก1523xล406xส878มม. พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์
SL5FGL(5ฟุตกระจกสีสันพิเศษ)
฿4,900
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ก1523xล406xส878มม. พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์
สินค้า +
DY33ZI
฿9,600
- + cart sale

ตู้ข้างเก็บเอกสาร DY33ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
DY33ZH
฿10,400
- + cart sale

ตู้ข้างเก็บเอกสาร DY33ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|DY33AJ|ตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก394xล580xส655 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
฿10,200  ฿9,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|DY32AJ|ตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก394xล580xส655 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
฿11,000  ฿9,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
DY33AJ
฿9,000
- + cart sale

ตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก394xล580xส655 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DY32AJ
฿9,700
- + cart sale

ตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก394xล580xส655 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|DH34Z-H-I-J(DB34ZH-I-J)|ตู้เก็บเอกสาร ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿7,300ถึง฿8,700 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|DH33Z-H-I-J(DB33Z-H-I-J|ตู้เก็บเอกสาร ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿7,400ถึง฿7,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DH34Z-I(DB34Z-I)
฿7,300
- + cart sale

ตู้เก็บเอกสาร DH34ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม.(DB34ZI)ขนาด ก400xล700xส700 มม.ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
DH34Z-H(DB34Z-H)
฿7,600
- + cart sale

ตู้เก็บเอกสาร DH34ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม.(DB34ZH)ขนาด ก400xล800xส700 มม.ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
DH34Z-J(DB34Z-J)
฿8,700
- + cart sale

ตู้เก็บเอกสาร DH34ZJ ขนาด ก400xล600xส750 มม.(DB34ZJ)ขนาด ก400xล600xส700 มม.ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DH33Z-J(DB33Z-J)
฿7,400
- + cart sale

ตู้เก็บเอกสาร DH33ZJ ขนาด ก400xล600xส750 มม.(DB33ZJ)ขนาด ก400xล600xส700 มม.ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
DH33Z-I(DB33Z-I)
฿7,500
- + cart sale

ตู้เก็บเอกสาร DH33ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม.(DB33ZI)ขนาด ก400xล700xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
DH33Z-H(DB33Z-H)
฿7,800
- + cart sale

ตู้เก็บเอกสาร DH33ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม.(DB33ZH)ขนาด ก400xล800xส700 มม.ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|DB32AJ-DB33AJ|ตู้ข่างเก็บเอกสาร DB32AJ ขนาด ก400xล600xส597 มม.และ DB33AJ ขนาด ก400xล600xส597 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿8,100ถึง฿8,600 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|SDT-100|ตู้ข้าง:3ลิ้นชัก ขนาด ก395xล555x665ส มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
฿4,400  ฿3,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
DB32AJ
฿8,100
- + cart sale

ตู้ข่างเก็บเอกสาร DB32AJ ขนาด ก400xล600xส597 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
DB33AJ
฿8,600
- + cart sale

ตู้ข่างเก็บเอกสาร DB33AJ ขนาด ก400xล600xส597 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
สินค้า +
SDT-100
฿3,900
- + cart sale

ตู้ข้าง:3ลิ้นชัก ขนาด ก395xล555x665ส มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|DS2-7540-9040|ตู้ข้างเก็บเอกสาร DS2-7540 ขนาด ก410xล750xส750 มม. และ DS2-9040 ขนาด ก410xล900xส750 มม.  ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿4,500ถึง฿4,700 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|DP2-6040|ตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก410xล600xส630 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
฿6,600  ฿5,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
DS2-7540
฿4,500
- + cart sale

ตู้ข้างเก็บเอกสาร DS2-7540 ขนาด ก410xล750xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
DS2-9040
฿4,700
- + cart sale

ตู้ข้างเก็บเอกสาร DS2-9040 ขนาด ก410xล900xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
สินค้า +
DP2-6040
฿5,800
- + cart sale

ตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก410xล600xส630 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|LCD-975|ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
฿6,200  ฿5,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|LCD-9110|ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
฿7,800  ฿6,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
LCD-975
฿5,400
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
สินค้า +
LCD-9110
฿6,800
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|LCD-9185|ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿750ถึง฿9,300 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|LCG-12110-15110|ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่นLCG-12110 ขนาด ก1200xล450xส1100 มม. และ รุ่น LCG-15110 ขนาด ก1500xล450xส1100 มม.  ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿6,800ถึง฿7,700 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
LCD-9185
฿9,300
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
LCA-925D
฿750
- + cart sale

แผ่นชั้น ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
สินค้า +
LCG-12110
฿6,800
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่นLCG-12110 ขนาด ก1200xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
LCG-15110
฿7,700
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่น LCG-15110 ขนาด ก1500xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|LCG-975|ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
฿5,100  ฿4,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ตู้เอกสารเหล็ก|LCG-9110|ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
฿6,400  ฿5,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
LCG-975
฿4,500
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
สินค้า +
LCG-9110
฿5,700
- + cart sale

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
download Product

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : Mono : มีจำนวน 11 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
MONO
สาระน่ารู้

ควรตระหนักเรื่องของเตียงเป็นสิ่งสำคัญ

เตียงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญมากที่สุดอีกชิ้นหนึ่งของบ้าน ที่ไม่ว่าบ้านไหนก็จะขาดไม่ได้ เพราะทุกคนต้องการการพักผ่อน นอนหลับ ที่แสนสบาย ได้นอนหลับบนเตียงนุ่มๆ ดังนั้นการเลือกซื้อเตียงจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรตระหนักในเรื่องของขนาดของห้องที่จะวางเตียง พื้นที่ใช้สอย รูปแบบของเตียงที่ต้องการ และขนาดของเตียงเป็นสำคัญ ราคาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่หากว่าเราดูแลรักษาให้ดี ก็จะมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน การเลือกซื้อเตียงที่ถูกใจสักเตียง ก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-07-05 22:09:38

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์