Back To Top

ประเภทโซฟา::โซฟาแฟชั่น::หน้า 15

สวัสดีปีใหม่ 2563 ประกาศวันหยุด วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture  โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
ประกาศวันหยุด วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 335 รายการ
หน้าจาก 19 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|อิโตกิ|ITOKI|โซฟาแฟชั่น|MILIN-2|โซฟาแฟชั่น โซฟา 1 ที่นั่ง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
ราคาเริ่มต้น ฿4,500ถึง฿5,800 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|อิโตกิ|ITOKI|โซฟาแฟชั่น|MILIN-3|โซฟาแฟชั่น โซฟาเข้ามุม ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
ราคาเริ่มต้น ฿7,100ถึง฿9,700 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
MILIN-2-(หนังเทียม)
฿4,500
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น โซฟา 1 ที่นั่ง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
MILIN-2-(ผ้าฝ้าย)
฿5,800
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น โซฟา 1 ที่นั่ง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
สินค้า +
MILIN-3-(หนังเทียม)
฿7,100
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น โซฟาเข้ามุม ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
MILIN-3-(ผ้าฝ้าย)
฿9,700
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น โซฟาเข้ามุม ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|อิโตกิ|ITOKI|โซฟาแฟชั่น|MILIN-4|โซฟาแฟชั่น ไม่มีพนักพิงหนัง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส420 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
ราคาเริ่มต้น ฿3,900ถึง฿4,500 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพรโอเนีย|PIONEER|โซฟาแฟชั่น|PN9206|โซฟาแฟชั่น รุ่น PN9206 FIBERGLASS SEAT 
ขนาด 96x86x71ซม. 1x20൴pcs
โซฟาแฟชั่น ไพโอเนีย โซฟาแฟชั่น ไพรโอเนีย
฿15,200  ฿12,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
MILIN-4-(หนังเทียม)
฿3,900
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น ไม่มีพนักพิงหนัง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส420 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
MILIN-4-(ผ้าฝ้าย)
฿4,500
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น ไม่มีพนักพิงหนัง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส420 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
สินค้า +
PN9206
฿12,900
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น รุ่น PN9206 FIBERGLASS SEAT ขนาด 96x86x71ซม. 1x20൴pcs โซฟาแฟชั่น ไพโอเนีย โซฟาแฟชั่น ไพรโอเนีย
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ไพรโอเนีย|PIONEER|โซฟาแฟชั่น|PN91107/1|โซฟาแฟชั่น รุ่น PN91107/1 ผลิตจากไฟเบอร์กลาส Packing 1 PC/Pallet
Ctn.Dim. 200X200X170 cm.1x20' 3 PCS
โซฟาแฟชั่น ไพโอเนีย โซฟาแฟชั่น ไพรโอเนีย
฿196,100  ฿166,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โซฟาแฟชั่น|MILAN|โซฟาพักผ่อน(เบาะถอดซักได้) ขนาด ก1500xล890xส700 มม. โซฟาแฟชั่น MASS
฿10,000  ฿8,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
PN91107/1
฿166,400
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น รุ่น PN91107/1 ผลิตจากไฟเบอร์กลาส Packing 1 PC/Pallet Ctn.Dim. 200X200X170 cm.1x20' 2 PCS โซฟาแฟชั่น ไพโอเนีย โซฟาแฟชั่น ไพรโอเนีย
สินค้า +
MILAN
฿8,200
- + cart sale

โซฟาพักผ่อน(เบาะถอดซักได้) ขนาด ก1500xล890xส700 มม. โซฟาแฟชั่น MASS
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โซฟาแฟชั่น|RD/C|ชุดเก้าอี้นั่งเล่น RD-C SET บุหนังเทียม MVN, VN โซฟาแฟชั่น MASS
ราคาเริ่มต้น ฿1,600ถึง฿6,700 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|S-124B|โซฟาแฟชั่น รุ่น S-124B
โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน
ขนาดโดยรวม ก1900xล940มม.  โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿9,100  ฿8,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
JS-T(โต๊ะกลาง)
฿1,600
- + cart sale

โต๊ะกลาง บุหนังเทียม MVN, VN โซฟาแฟชั่น MASS
RD-C-(เก้าอี้)
฿2,600
- + cart sale

เก้าอี้นั่งเล่น RD-C บุหนังเทียม MVN, VN โซฟาแฟชั่น MASS
RD-C(ทั้งชุด)
฿6,700
- + cart sale

ชุดเก้าอี้นั่งเล่น RD-C SET ประกอบด้วย RD-C เ้ก้าอี้จำนวน 2 ตัวและโต๊ะJS-Tจำนวน 1 ตัวบุหนังเทียม MVN, VN โซฟาแฟชั่น MASS
สินค้า +
S-124B
฿8,000
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น รุ่น S-124B โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล940มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|S-124A|โซฟาแฟชั่น รุ่น S-124A
โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน
ขนาดโดยรวม ก1900xล940มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿9,100  ฿8,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|S-A34|โซฟาแฟชั่น รุ่น S-A34
หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1950xล800xส980มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿11,600  ฿10,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
S-124A
฿8,000
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น รุ่น S-124A โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล940มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้า +
S-A34
฿10,200
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น รุ่น S-A34 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1950xล800xส980มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|S-A121BW|โซฟาแฟชั่น รุ่น S-A121BW
หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล900xส900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿10,600  ฿9,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|S-201-3|โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-3
หุ้มผ้า พร้อมหมอน 
ขนาดโดยรวม
2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม.
1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม.  โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿17,700  ฿15,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
S-A121BW
฿9,300
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น รุ่น S-A121BW หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล900xส900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้า +
S-2013
฿15,600
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-3 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม. 1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|S-201-2|โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-2
หุ้มผ้า พร้อมหมอน 
ขนาดโดยรวม
2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม.
1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม.  โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿17,700  ฿15,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|S-201-1|โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-1
หุ้มผ้า พร้อมหมอน 
ขนาดโดยรวม
2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม.
1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม.  โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿17,700  ฿15,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
S-201-2
฿15,600
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม. 1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้า +
S-201-1
฿15,600
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-1 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม. 1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|FF-2009-2-3-4|โซฟาแฟชั่น พร้อมสตูล รุ่น FF-2009
โซฟาขนาด ก900xล2900xส900มม.
สตูลขนาด ก700xล850มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿23,000  ฿20,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|S-S001A-L|โซฟาหนังเงา รุ่น S-S001A-L Bicast
ขนาด ก1600xล2600xส900มม.
 โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿27,500  ฿24,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
FF-2009-2
฿20,300
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น พร้อมสตูล รุ่น FF-2009 โซฟาขนาด ก900xล2900xส900มม. สตูลขนาด ก700xล850มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
FF-2009-3
฿20,300
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น พร้อมสตูล รุ่น FF-2009 โซฟาขนาด ก900xล2900xส900มม. สตูลขนาด ก700xล850มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
FF-2009-4
฿20,300
- + cart sale

โซฟาแฟชั่น พร้อมสตูล รุ่น FF-2009 โซฟาขนาด ก900xล2900xส900มม. สตูลขนาด ก700xล850มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้า +
S-S001A-L
฿24,200
- + cart sale

โซฟาหนังเงา รุ่น S-S001A-L Bicast ขนาด ก1600xล2600xส900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|S-FF123C-1|โซฟานอน รุ่น S-FF123C-1
ขนาด ก1700xล700มม.  โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿8,100  ฿7,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แฟนต้า|FANTA|โซฟาแฟชั่น|S-FF939|โซฟาหลุยส์ 2 ที่นั่ง รุ่น S-FF939
ขนาด ก1800xล900xส1300มม.
 โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้าใหม่
฿17,700  ฿15,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
S-FF123C-1
฿7,100
- + cart sale

โซฟานอน รุ่น S-FF123C-1 ขนาด ก1700xล700มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
สินค้า +
S-FF939
฿15,600
- + cart sale

โซฟาหลุยส์ 2 ที่นั่ง รุ่น S-FF939 ขนาด ก1800xล900xส1300มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
download Product

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : TAIYO22556_9 : มีจำนวน 15 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
TAIYO
สาระน่ารู้

นิยมเฟอร์นิเจอร์ เพราะมีราคาถูก สีสวย และดูแลได้ไม่ยาก

เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ หลายดีไซน์ ตามความชอบ และรสนิยมของผู้ที่ต้องการซื้อ โดยเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยมมาก ไม่แพ้เฟอร์นิเจอร์ไม้คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงผสมไม้อัด เนื่องจากปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริงทั้งหมดหายากมากขึ้น เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้จึงเป็นทางเลือกใหม่ในราคาย่อมเยากว่าด้วย ผู้ซื้อก็นิยมเพราะมีราคาถูก สีสวย และดูแลได้ไม่ยากจนเกินไปอีกด้วยครับ นอกจากการทำความสะอาดเช็ดถูกำจัดฝุ่นตามปกติ เพื่อไม่ให้แมลงมาอาศัยเจาะกินเนื้อไม้ได้แล้ว เรายังควรหลีกเลี่ยงระวังรอยขีดข่วนจากข้าวของที่วางบนเฟอร์นิเจอร์ครับรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-07-29 22:49:05

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์