Back To Top

ประเภทโซฟา::หน้า 1

เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture  โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 793 รายการ
หน้าจาก 45 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|แมส|MASS|โซฟาชุดใหญ่|BEARING-SET|โซฟาชุด รุ่น แบริ่ง
โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก830xล870xส880มม.
โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด ก1430xล870xส880มม.
 โซฟาชุดใหญ่ แมส
สินค้าโปรโมชั่น
ราคาเริ่มต้น ฿4,900ถึง฿8,200 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|A-26(โซฟาชุด)|โซฟาชุด A-26 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿9,300ถึง฿12,600 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
BEARING-1ที่นั่ง(หุ้มหนัง)
฿4,900
- + cart sale

โซฟาชุด รุ่น แบริ่ง โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก830xล870xส880มม. โซฟาชุดใหญ่ แมส
BEARING-2-ที่ันั่ง(หุ้มหนัง)
฿7,600
- + cart sale

โซฟาชุด รุ่น แบริ่ง โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด ก1430xล870xส880มม. โซฟาชุดใหญ่ แมส
BEARING-1ที่นั่ง(หุ้มผ้า)
฿5,400
- + cart sale

โซฟาชุด รุ่น แบริ่ง โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก830xล870xส880มม. โซฟาชุดใหญ่ แมส
BEARING-2ที่นั่ง(หุ้มผ้า)
฿8,200
- + cart sale

โซฟาชุด รุ่น แบริ่ง โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด ก1430xล870xส880มม. โซฟาชุดใหญ่ แมส
สินค้า +
A-26(หนังPD)
฿9,300
- + cart sale

โซฟาชุด A-26 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
A-26(หนังF)
฿9,900
- + cart sale

โซฟาชุด A-26 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
A-26(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿11,000
- + cart sale

โซฟาชุด A-26 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
A-26(PUหนังช้าง)
฿12,600
- + cart sale

โซฟาชุด A-26 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|A-25(โซฟาชุด)|โซฟาชุด A-25 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿9,300ถึง฿12,600 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|ดูโอ้-2(โซฟาพนักพิงปรับนอนได้)|โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW1800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿12,900ถึง฿18,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
A-25(หนังPD)
฿9,300
- + cart sale

โซฟาชุด A-25 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
A-25(หนังF)
฿9,900
- + cart sale

โซฟาชุด A-25 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
A-25(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿11,000
- + cart sale

โซฟาชุด A-25 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
A-25(PUหนังช้าง)
฿12,600
- + cart sale

โซฟาชุด A-25 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
สินค้า +
ดูโอ้-2(หนังPD)
฿12,900
- + cart sale

โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW1800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ดูโอ้-2(หนังF)
฿14,600
- + cart sale

โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW1800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ดูโอ้-2(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿16,500
- + cart sale

โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW1800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ดูโอ้-2(PUหนังช้าง)
฿18,800
- + cart sale

โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW1800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|ดูโอ้-1(โซฟาพนักพิงปรับนอนได้)|โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿6,300ถึง฿9,400 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|C-17(โซฟาชุด)|C-17(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม 1ที่นั่งขนาด800x780มม.,2ที่นั่งขนาด1250x780มม.,3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿1,600ถึง฿6,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
ดูโอ้-1(หนังPD)
฿6,300
- + cart sale

โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ดูโอ้-1(หนังF)
฿7,100
- + cart sale

โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ดูโอ้-1(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿7,900
- + cart sale

โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ดูโอ้-1(PUหนังช้าง)
฿9,400
- + cart sale

โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
สินค้า +
C-17(โซฟาชุด)
฿6,000
- + cart sale

C-17(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม ประกอบด้วย 1ที่นั่ง=2ตัว 3ที่นั่ง=1ตัว โซฟาแฟชั่น เวลล์
C-17(1ที่นั่ง)
฿1,600
- + cart sale

C-17 1 ที่นั่งขนาด900x800มม. เบาะหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
C-17(2ที่นั่ง)
฿2,600
- + cart sale

C-17 2ที่นั่งขนาด1250x780มม. เบาะหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
C-17(3ที่นั่ง)
฿3,000
- + cart sale

C-17 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. เบาะหนังเทียม 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|C-18(โซฟาชุด)|C-18(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม 1ที่นั่งขนาด800x780มม.,2ที่นั่งขนาด1250x780มม.,3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿1,600ถึง฿6,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|Y-27(โซฟาชุด)|Y-27(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด900x800มม. 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿6,300ถึง฿7,900 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
C-18(โซฟาชุด)
฿6,000
- + cart sale

C-18(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม ประกอบด้วย 1ที่นั่ง=2ตัว 3ที่นั่ง=1ตัว โซฟาแฟชั่น เวลล์
C-18(1ที่นั่ง)
฿1,600
- + cart sale

C-18(1 ที่นั่งขนาด900x800มม. เบาะหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
C-18(2ที่นั่ง)
฿2,600
- + cart sale

C-18( 2ที่นั่งขนาด1250x780มม. เบาะหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
C-18(3ที่นั่ง)
฿3,000
- + cart sale

C-18( 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. เบาะหนังเทียม 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
สินค้า +
Y-27(หนังเทียม)
฿6,300
- + cart sale

Y-27(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด900x800มม. 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
Y-27(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿7,900
- + cart sale

Y-27(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด900x800มม. 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|Y-19(โซฟาชุด)|Y-19(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด900x800มม. 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿6,300ถึง฿7,900 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|Y-30(โซฟาชุด)|Y-30(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด850x852มม. 3ที่นั่งขนาด1650x820มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿6,000ถึง฿7,600 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
Y-19(หนังเทียม)
฿6,300
- + cart sale

Y-19(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด900x800มม. 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
Y-19(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿7,900
- + cart sale

Y-19(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด900x800มม. 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
สินค้า +
Y-30(หนังเทียม)
฿6,000
- + cart sale

Y-30(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด850x852มม. 3ที่นั่งขนาด1650x820มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
Y-30(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿7,600
- + cart sale

Y-30(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด850x852มม. 3ที่นั่งขนาด1650x820มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|บุ๋ม(โซฟาชุด)|บุ๋ม(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด850x852มม. 3ที่นั่งขนาด1650x820มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿6,000ถึง฿7,600 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|สไตล์(โซฟาเบสสลับข้างได้)|โซฟาเบสสลับข้างได้ ขนาดL2220xW1670xH840มม.  โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿6,600ถึง฿8,700 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
บุ๋ม(หนังเทียม)
฿6,000
- + cart sale

บุ๋ม(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด850x852มม. 3ที่นั่งขนาด1650x820มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
บุ๋ม(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿7,600
- + cart sale

บุ๋ม(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด850x852มม. 3ที่นั่งขนาด1650x820มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
สินค้า +
A-10(หนังPD)
฿6,600
- + cart sale

โซฟาเบสสลับข้างได้ ขนาดL2100xW1600มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
A-10(หนังF)
฿7,100
- + cart sale

โซฟาเบสสลับข้างได้ ขนาดL2100xW1600มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
A-10(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿7,600
- + cart sale

โซฟาเบสสลับข้างได้ ขนาดL2100xW1600มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
A-10(PUหนังช้าง)
฿8,700
- + cart sale

โซฟาเบสสลับข้างได้ ขนาดL2100xW1600มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|A-9(โซฟาเบส)|โซฟาเบส ขนาดL2100xW1600มม. กระดุมคริสตัล โซฟาแฟชั่น เวลล์
฿9,300  ฿8,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|C1(โซฟา2ที่นั่ง)|โซฟา2ที่นั่ง หุ้มหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
฿2,900  ฿2,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
A-9(ผ้ากำมะหยี่)
฿8,200
- + cart sale

โซฟาเบส ขนาดL2100xW1600มม. กระดุมคริสตัล โซฟาแฟชั่น เวลล์
สินค้า +
บุ๋ม(หนังเทียม)
฿2,600
- + cart sale

โซฟา2ที่นั่ง หุ้มหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|C1(โซฟา2ที่นั่ง)|โซฟา2ที่นั่ง หุ้มหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
฿2,900  ฿2,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|F-06(โซฟาชุด)|F-06(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม  โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿6,300ถึง฿7,900 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
C1(หนังเทียม)
฿2,600
- + cart sale

โซฟา2ที่นั่ง หุ้มหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
สินค้า +
F-06(หนังเทียม)
฿6,300
- + cart sale

F-06(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
F-06(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿7,900
- + cart sale

F-06(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|ลิลลี่(โซฟาชุด)|ลิลลี่(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม ขาเหล็ก โซฟาแฟชั่น เวลล์
฿9,900  ฿8,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|โซฟาแฟชั่น|K-2(โซฟาชุด)|โซฟาชุด K-2 1ที่นั่งขนาด990x900มม.,3ที่นั่งขนาด1900x900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿10,900ถึง฿12,400 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
K-2
฿8,700
- + cart sale

โซฟาชุด K-2 1ที่นั่งขนาด990x900มม.,3ที่นั่งขนาด1900x900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
สินค้า +
K-2(หนังPD)
฿10,900
- + cart sale

โซฟาชุด K-2 1ที่นั่งขนาด990x900มม.,3ที่นั่งขนาด1900x900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
K-2(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿12,400
- + cart sale

โซฟาชุด K-2 1ที่นั่งขนาด990x900มม.,3ที่นั่งขนาด1900x900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
download Product

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : MONO-Catalog-Detail-2 : มีจำนวน 47 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
MONO
สาระน่ารู้

ห้องนอนโรแมนติก

ห้องนอนที่มีบรรยากาศแบบโรแมนติก สบายๆ ดูแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นตลอดเวลา คงเป็นห้องนอนในฝันสำหรับสาวๆ ที่แต่งงานแล้วใช่ไหมค่ะ วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ ที่บางครั้งคุณอาจจะมองข้ามในการทำห้องนอนของคุณให้โรแมนติกมาฝากค่ะ หลังจากอ่านบทความนี้อย่าลืมทำตามนะค่ะ เพราะผู้เขียนอยากให้ความโรแมนติกอยู่กับคุณไปนานเท่านานค่ะรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-12-08 03:03:16

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์