Back To Top

ประเภทชั้น::หน้า 1

เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture  โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 116 รายการ
หน้าจาก 7 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-1203|ชั้นวางของอเนกประส่งค์ 120ซม.
ขนาด ก1200x300xส1650 เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้าโปรโมชั่น
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,700  ฿4,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KDC-1260|โต๊ะทำงานพร้อมตู้ล้อเลื่อนข้าง
ขนาด ก1200-1900xล600-1200xส750มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿4,500  ฿3,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-1203
฿4,600
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประส่งค์ 120ซม. ขนาด ก1200x300xส1650 เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์ โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562สินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
สินค้า +
KDC-1260
฿3,700
- + cart sale

โต๊ะทำงานพร้อมตู้ล้อเลื่อนข้าง ขนาด ก1200-1900xล600-1200xส750มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KDS-1260|โต๊ะทำงานพร้อมชั้นงาง
ขนาด ก1200xล600cส1500มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
สอบถาม
สอบถาม
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-1202|ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม.
ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,400  ฿4,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
ติดต่อสอบถามสินค้า
บริษัท เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จำกัด(KSSFurniture.com)
เลขที่ 48/5 ม.2 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 08-3082-8212,06-5087-5098,06-5087-5099 แฟกซ์ 02-403-1094
Email:Kssfurntiure2u@hotmail.com , LineID:kssfurniture
สินค้า +
KS-1202
฿4,400
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม. ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-1201|ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม.
ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,000  ฿4,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-903|ชั้นวางของอเนกประสงค์ 90ซม.
ขนาด ก900xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿4,300  ฿3,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-1201
฿4,100
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม. ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้า +
KS-903
฿3,500
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 90ซม. ขนาด ก900xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿4,100  ฿3,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿3,900  ฿3,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-802
฿3,400
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 80ซม. ขนาด ก800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้า +
KS-801
฿3,200
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 80ซม. ขนาด 800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,400  ฿4,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-1201|ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม.
ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,000  ฿4,100
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-1202
฿4,400
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม. ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้า +
KS-1201
฿4,100
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม. ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-802|ชั้นวางอเนกประสงค์ 80ซม.
ขนาด ก800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿4,100  ฿3,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-801|ชั้นวางของอเนกประสงค์ 80ซม.
ขนาด ก800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿3,900  ฿3,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-802
฿3,400
- + cart sale

ชั้นวางอเนกประสงค์ 80ซม. ขนาด ก800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้า +
KS-801
฿3,200
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 80ซม. ขนาด ก800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ชั้นเอนกประสงค์|SGH-1634-1835|ชั้นเก็บพัสดุ SGH-1634 ขนาด ก880xล405xส1739 มม.และ SGH-1835 ขนาด ก900xล450xส1830 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
฿5,500  ฿4,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ชั้นเอนกประสงค์|SGH-1835|ชั้นเก็บพัสดุ  SGH-1835 ขนาด ก900xล450xส1830 มม. ชั้นเอนกประสงค์ ลัคกี้
฿5,800  ฿4,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
SGH-1634
฿4,500
- + cart sale

ชั้นเก็บพัสดุ SGH-1634 ขนาด ก880xล405xส1739 มม.ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
สินค้า +
SGH-1835
฿4,800
- + cart sale

ชั้นเก็บพัสดุ SGH-1835 ขนาด ก900xล450xส1830 มม. ชั้นเอนกประสงค์ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ชั้นเอนกประสงค์|SG-1634-1835|ชุดฐานเก็บพัสดุ SG-1634 ขนาด ก880xล405xส877 มม. และ SG-1835 ขนาด ก900xล450xส922 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
฿3,300  ฿2,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ชั้นเอนกประสงค์|SG-1835|ชุดฐานเก็บพัสดุ SG-1835 ขนาด ก900xล450xส922 มม. ชั้นเอนกประสงค์ ลัคกี้
฿3,500  ฿2,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
SG-1634
฿2,700
- + cart sale

ชุดฐานเก็บพัสดุ SG-1634 ขนาด ก880xล405xส877 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
สินค้า +
SG-1835
฿2,900
- + cart sale

ชุดฐานเก็บพัสดุ SG-1835 ขนาด ก900xล450xส922 มม. ชั้นเอนกประสงค์ ลัคกี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ชั้นเอนกประสงค์|S-2436N-2434N-24N|ชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2436N ขนาด ก914xล610xส1850 มม. และ S-2434N ขนาด ก914xล610xส1249 มม. และแผ่นชั้น S-24N ขนาด ก914xล610xส32 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
฿5,300  ฿4,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|ชั้นเอนกประสงค์|S-2436|ชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2436N ขนาด ก914xล610xส1850 มม. ชั้นเอนกประสงค์ ลัคกี้
฿8,100  ฿6,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
S-2434N
฿4,300
- + cart sale

ชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2434N ขนาด ก914xล610xส1249 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
สินค้า +
S-2436
฿6,700
- + cart sale

ชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2436N ขนาด ก914xล610xส1850 มม. ชั้นเอนกประสงค์ ลัคกี้
download Product
prev 01 02 03 04 05 06 07next

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : Elegant-Catalog : มีจำนวน 20 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
elegant-Catalog
สาระน่ารู้

เฟอร์นิเจอร์เหล็กสำหรับสำนักงาน

เฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิดใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป ความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ก็ย่อมที่จะแตกต่างกันออกไป เฟอร์นิเจอร์ไม้จะเน้นความสวยงามและเน้นการตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรามีสไตล์ เฟอร์นิเจอร์พลาสติกเหมาะกับงานที่ไม่ต้องการความคงทนมากนักแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และเฟอร์นิเจอร์เหล็กส่วนมากจะเหมาะกับงานสำนักงานที่ต้องการความทนทาน การเลือกเฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภทควรเลือกให้ถูกงานและถูกใจด้วยนะค่ะรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-08-01 22:24:36

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์