Back To Top

ประเภทชุด::ชุดห้องนอน::หน้า 1

สวัสดีปีใหม่ 2563 ประกาศวันหยุด วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture  โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
ประกาศวันหยุด วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 76 รายการ
หน้าจาก 5 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|AIMANE|เตียง 5ฟุต มีที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุต มีที่เก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน<br>
โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล<br>
ตู้ทีวี<br> เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,300ถึง฿23,700 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|AIMANE|เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด<br> เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿6,700ถึง฿23,900 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
AIMANE (เตียง 5ฟุต)
฿6,700
- + cart sale

เตียง 5ฟุต มีที่เก็บของ ขนาด ก1600xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (เตียง 6ฟุต)
฿6,700
- + cart sale

เตียง 6ฟุต มีที่เก็บของ ขนาด ก1870xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน)
฿11,300
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน ขนาด ก1770xล600xส2000มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล)
฿3,600
- + cart sale

โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล400xส1685มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (ตู้ทีวี)
฿2,300
- + cart sale

ตู้ทีวี ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (ชุด 5-6ฟุต)
฿23,700
- + cart sale

เตียง 5ฟุต มีที่เก็บของ ขนาด ก1600xล2129xส900มม. เตียง 6ฟุต มีที่เก็บของ ขนาด ก1870xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน ขนาด ก1770xล600xส2000มม. โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล400xส1685มม. ตู้ทีวี ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้า +
AIMANE (เตียง 5ฟุต)
฿6,700
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1600xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (เตียง 6ฟุต)
฿6,700
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1870xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด)
฿10,700
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด ขนาด ก2000xล600xส2000มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (ชุด 5-6ฟุต)
฿23,900
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1600xล2129xส900มม. เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1870xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด ขนาด ก2000xล600xส2000มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|AIMANE|เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด<br>
ตู้แต่งหน้า<br> เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 10542
ราคาเริ่มต้น ฿5,100ถึง฿29,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|AIMANE|เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 2บานเลื่อน<br>
โต๊ะแป้งพร้อมสตูล มีไฟ<br>
 เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿5,800ถึง฿30,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
AIMANE-(เตียง-5ฟุต)
฿6,700
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1600xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE-(เตียง-6ฟุต)
฿6,700
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1870xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE-(ตู้เสื้อผ้า-5บานเปิด)
฿10,700
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด ขนาด ก2000xล600xส2000มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE-(ตู้แต่งหน้า)
฿5,100
- + cart sale

ตู้แต่งหน้า ขนาด ก1000xล430xส1355มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE(ชุด-5-6ฟุต)
฿29,000
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1600xล2129xส900มม. เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1870xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด ขนาด ก2000xล600xส2000มม. ตู้แต่งหน้า ขนาด ก1000xล430xส1355มม. โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 10542
สินค้า +
AIMANE (เตียง 5ฟุต)
฿6,700
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1600xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (เตียง 6ฟุต)
฿6,700
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1600xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (ตู้เสื้อผ้า 2บานเลื่อน)
฿11,800
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 2บานเลื่อน ขนาด ก1500xล600xส2000มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (โต๊ะแป้งพร้อมสตูล มีไฟ)
฿5,800
- + cart sale

โต๊ะแป้งพร้อมสตูล มีไฟ ขนาด ก900xล480xส1650มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
AIMANE (ชุด 5-6ฟุต)
฿30,800
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1600xล2129xส900มม. เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1600xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 2บานเลื่อน ขนาด ก1500xล600xส2000มม. โต๊ะแป้งพร้อมสตูล มีไฟ ขนาด ก900xล480xส1650มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|JULIET|เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน<br>
ตู้แต่งตัว<br>
ตู้ข้างเตียง<br>
ตู้ทีวี<br> เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿790ถึง฿24,900 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|JULIET|เตียง  5ฟุตมีที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 4บานเลื่อน<br>
โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล<br>
ตู้ข้างเตียง<br>
ตู้ทีวี<br> เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿790ถึง฿28,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
JULIET (เตียง 5ฟุต)
฿6,200
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1850xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (เตียง 6ฟุต)
฿6,500
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน)
฿12,600
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน ขนาด ก1770xล600xส2005มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ตู้แต่งตัว)
฿2,900
- + cart sale

ตู้แต่งตัว ขนาด ก600xล300xส1720มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ตู้ข้างเตียง)
฿790
- + cart sale

ตู้ข้างเตียง ขนาด ก400xล400xส420มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ตู้ทีวี)
฿2,300
- + cart sale

ตู้ทีวี ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ชุด 5ฟุต)
฿24,600
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1850xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน ขนาด ก1770xล600xส2005มม. ตู้แต่งตัว ขนาด ก600xล300xส1720มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก400xล400xส420มม. ตู้ทีวี ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ชุด 6ฟุต)
฿24,900
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน ขนาด ก1770xล600xส2005มม. ตู้แต่งตัว ขนาด ก600xล300xส1720มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก400xล400xส420มม. ตู้ทีวี ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้า +
JULIET (เตียง 5ฟุต)
฿6,200
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1850xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (เตียง 6ฟุต)
฿6,500
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ตู้เสื้อผ้า 4บานเลื่อน)
฿14,700
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 4บานเลื่อน ขนาด ก2200xล600xส2005มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล)
฿4,700
- + cart sale

โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ตู้ข้างเตียง)
฿790
- + cart sale

ตู้ข้างเตียง ขนาด ก400xล400xส420มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ตู้ทีวี)
฿2,300
- + cart sale

ตู้ทีวี 1.2M ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ชุด 5ฟุต)
฿28,500
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1850xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 4บานเลื่อน ขนาด ก2200xล600xส2005มม. โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก400xล400xส420มม. ตู้ทีวี 1.2M ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ชุด 6ฟุต)
฿28,800
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 4บานเลื่อน ขนาด ก2200xล600xส2005มม. โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก400xล400xส420มม. ตู้ทีวี 1.2M ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|JULIET|เตียง 5ฟุตมัที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมัที่เก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 4บานเปิด<br>
โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล<br>
ตู้ข้างเตียง<br>
ตู้ทีวี<br> เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿790ถึง฿25,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|FARIS|เตียง 3.5ฟุตมีไฟ<br>
ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด<br>
โต้ะแป้ง พร้อมสตูล<br>
ตู้ข้างเตียง<br>
ตู้ทีวี<br> เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,200ถึง฿19,300 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
JULIET (เตียง 5ฟุต)
฿6,200
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมัที่เก็บของ ขนาด ก1580xล2129xล900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (เตียง 6ฟุต)
฿6,500
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมัที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2129xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ตู้เสื้อผ้า 4บานเปิด)
฿10,900
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 4บานเปิด ขนาด ก1800xล600xส2005มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล)
฿4,700
- + cart sale

โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ตู้ข้างเตียง)
฿790
- + cart sale

ตู้ข้างเตียง ขนาด ก400xล400xส420มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ตู้ทีวี)
฿2,300
- + cart sale

ตู้ทีวี 1.2M ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ชุด 5ฟุต)
฿24,700
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมัที่เก็บของ ขนาด ก1580xล2129xล900มม. ตู้เสื้อผ้า 4บานเปิด ขนาด ก1800xล600xส2005มม. โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก400xล400xส420มม. ตู้ทีวี 1.2M ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
JULIET (ชุด 6ฟุต)
฿25,000
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมัที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 4บานเปิด ขนาด ก1800xล600xส2005มม. โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก400xล400xส420มม. ตู้ทีวี 1.2M ขนาด ก1200xล400xส605มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้า +
FARIS (เตียง 3.5ฟุตมีไฟ)
฿4,800
- + cart sale

เตียง 3.5ฟุตมีไฟ ขนาด ก1170xล2204xส950มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
FARIS (ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด)
฿7,400
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด ขนาด ก1386xล580xส1925มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
FARIS (โต้ะแป้ง พร้อมสตูล)
฿2,600
- + cart sale

โต้ะแป้ง พร้อมสตูล ขนาด ก800xล400xส1666มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
FARIS (ตู้ข้างเตียง)
฿1,200
- + cart sale

ตู้ข้างเตียง ขนาด ก570xล400xส455มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
FARIS (ตู้ทีวี)
฿3,500
- + cart sale

ตู้ทีวี 1.42M. ขนาด ก1420xล440xส700มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
FARIS (ชุด 3.5ฟุต)
฿19,300
- + cart sale

เตียง 3.5ฟุตมีไฟ ขนาด ก1170xล2204xส950มม. ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด ขนาด ก1386xล580xส1925มม. โต้ะแป้ง พร้อมสตูล ขนาด ก800xล400xส1666มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก570xล400xส455มม. ตู้ทีวี 1.42M. ขนาด ก1420xล440xส700มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|ENNIO|เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ<br>
ตู้บานเลื่อน 3บาน<br>
โต๊ะแต่ง สตูล<br>
ตู้ทีวี 1.2 ม.<br> เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,300ถึง฿29,900 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|FARIS|เตียง 6ฟุตมีไฟ<br>
ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด<br>
โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล<br>
ตู้ข้างเตียง<br>
ตู้ทีวี<br> เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,200ถึง฿21,200 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
ENNIO (เตียง 5ฟุต)
฿9,300
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1570xล2114xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
ENNIO (เตียง 6ฟุต)
฿10,500
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2114xส900มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
ENNIO (ตู้บานเลื่อน 3บาน)
฿12,600
- + cart sale

ตู้บานเลื่อน 3บาน ขนาด ก1770xล600xส2000มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
ENNIO (โต๊ะแต่ง พร้อมสตูล)
฿4,700
- + cart sale

โต๊ะแต่ง พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
ENNIO (ตู้ทีวี 1.2 ม)
฿2,300
- + cart sale

ตู้ทีวี 1.2 ม. ขนาด ก1200xล400xส600มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
ENNIO (ชุด 5ฟุต)
฿28,700
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1570xล2114xส900มม. ตู้บานเลื่อน 3บาน ขนาด ก1770xล600xส2000มม โต๊ะแต่ง พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. ตู้ทีวี 1.2 ม. ขนาด ก1200xล400xส600มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
ENNIO (ชุด 6ฟุต)
฿29,900
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2114xส900มม. ตู้บานเลื่อน 3บาน ขนาด ก1770xล600xส2000มม โต๊ะแต่ง พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. ตู้ทีวี 1.2 ม. ขนาด ก1200xล400xส600มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
สินค้า +
FARIS (เตียง 6ฟุตมีไฟ)
฿6,800
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีไฟ ขนาด ก1930xล2204xส950มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
FARIS (ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด)
฿7,300
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด ขนาด ก1386xล580xส1925มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
FARIS (โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล)
฿2,600
- + cart sale

โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล400xส1666มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
FARIS (ตู้ข้างเตียง)
฿1,200
- + cart sale

ตู้ข้างเตียง ขนาด ก570xล400xส455มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
FARIS (ตู้ทีวี)
฿3,500
- + cart sale

ตู้ทีวี 1.42M. ขนาด ก1420xล440xส700มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
FARIS (ชุด 6ฟุต)
฿21,200
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีไฟ ขนาด ก1930xล2204xส950มม. ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด ขนาด ก1386xล580xส1925มม. โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล400xส1666มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก570xล400xส455มม. ตู้ทีวี 1.42M. ขนาด ก1420xล440xส700มม. เบิร์ด ชุดห้องนอน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|FINNQUEEN|เตียง 5ฟุต<br>
เตียง 6ฟุต<br>
ตู้เสื้อผ้า 3บาน<br>
โต๊ะแป้งพร้อมสตูล<br>
ตู้ทีวี eighty<br> ชุดห้องนอน เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,700ถึง฿17,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|FINNQUEEN|เตียง 5ฟุต<br>
เตียง 6ฟุต<br>
ตู้เสื้อผ้า 4บานมีกระจก<br>
โต๊ะแป้งพร้อมสตูล<br>
ตู้ทีวี eighty<br> ชุดห้องนอน เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,700ถึง฿18,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
FINNQUEEN(ตู้ทีวี-eighty)
฿1,700
- + cart sale

ตู้ทีวี eighty ขนาด ก1200xล400xส510มม.
FINNQUEEN(โต๊ะแป้งพร้อมสตูล)
฿3,100
- + cart sale

โต๊ะแป้งพร้อมสตูล ขนาด ก600xล400xส1685มม.
FINNQUEEN(เตียง-5ฟุต)
฿5,000
- + cart sale

เตียง 5ฟุต ขนาด ก1580xล2129xส900มม.
FINNQUEEN(เตียง-6ฟุต)
฿5,300
- + cart sale

เตียง 6ฟุต ขนาด ก1880xล2129xส900มม.
FINNQUEEN(ตู้เสื้อผ้า-3บาน)
฿7,000
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 3บาน ขนาด ก1350xล600xส1920มม.
FINNQUEEN(ชุด-5ฟุต)
฿16,700
- + cart sale

เตียง 5ฟุต ขนาด ก1580xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 3บาน ขนาด ก1350xล600xส1920มม. โต๊ะแป้งพร้อมสตูล ขนาด ก600xล400xส1685มม. ตู้ทีวี eighty ขนาด ก1200xล400xส510มม.
FINNQUEEN(ชุด-6ฟุต)
฿17,000
- + cart sale

เตียง 6ฟุต ขนาด ก1880xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 3บาน ขนาด ก1350xล600xส1920มม. โต๊ะแป้งพร้อมสตูล ขนาด ก600xล400xส1685มม. ตู้ทีวี eighty ขนาด ก1200xล400xส510มม.
สินค้า +
FINNQUEEN(ตู้ทีวี-eighty)
฿1,700
- + cart sale

ตู้ทีวี eighty ขนาด ก1200xล400xส510มม.
FINNQUEEN(โต๊ะแป้งพร้อมสตูล)
฿3,100
- + cart sale

โต๊ะแป้งพร้อมสตูล ขนาด ก600xล400xส1685มม.
FINNQUEEN(เตียง-5ฟุต)
฿5,000
- + cart sale

เตียง 5ฟุต ขนาด ก1580xล2129xส900มม.
FINNQUEEN(เตียง-6ฟุต)
฿5,300
- + cart sale

เตียง 6ฟุต ขนาด ก1880xล2129xส900มม.
FINNQUEEN(ตู้เสื้อผ้า-4บานมีกระจก)
฿8,100
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 4บานมีกระจก ขนาด ก1600xล600xส2000มม.
FINNQUEEN(ชุด-5ฟุต)
฿17,800
- + cart sale

เตียง 5ฟุต ขนาด ก1580xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 4บานมีกระจก ขนาด ก1600xล600xส2000มม. โต๊ะแป้งพร้อมสตูล ขนาด ก600xล400xส1685มม. ตู้ทีวี eighty ขนาด ก1200xล400xส510มม.
FINNQUEEN(ชุด-6ฟุต)
฿18,000
- + cart sale

เตียง 6ฟุต ขนาด ก1880xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 4บานมีกระจก ขนาด ก1600xล600xส2000มม. โต๊ะแป้งพร้อมสตูล ขนาด ก600xล400xส1685มม. ตู้ทีวี eighty ขนาด ก1200xล400xส510มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|FINNKING|เตียง 5ฟุต<br>
เตียง 6ฟุต<br>
ตู้เสื้อผ้า 4บาน<br>
โต๊ะแป้งพร้อมสตูล<br>
ตู้ทีวี eighty<br> ชุดห้องนอน เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,700ถึง฿18,100 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|OLAV|เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 4บานเลื่อน<br>
ตู้แต่งตัว<br>
ตู้ทีวี<br> ชุดห้องนอน เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,300ถึง฿28,600 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
FINNKING(ตู้ทีวี-eighty)
฿1,700
- + cart sale

ตู้ทีวี eighty ขนาด 1200xล400xส510มม.
FINNKING(โต๊ะแป้งพร้อมสตูล)
฿3,600
- + cart sale

โต๊ะแป้งพร้อมสตูล ขนาด ก800xล400xส1685มม.
FINNKING(เตียง-5ฟุต)
฿5,000
- + cart sale

เตียง 5ฟุต ขนาด ก1850xล2129xส900มม.
FINNKING(เตียง-6ฟุต)
฿5,300
- + cart sale

เตียง 6ฟุต ขนาด ก1880xล2129xส900มม.
FINNKING(ตู้เสื้อผ้า-4บาน)
฿7,600
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 4บาน ขนาด ก1600xล600xส2000มม.
FINNKING(ชุด-5ฟุต)
฿17,800
- + cart sale

เตียง 5ฟุต ขนาด ก1850xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 4บาน ขนาด ก1600xล600xส2000มม. โต๊ะแป้งพร้อมสตูล ขนาด ก800xล400xส1685มม. ตู้ทีวี eighty ขนาด 1200xล400xส510มม.
FINNKING(ชุด-6ฟุต)
฿18,100
- + cart sale

เตียง 6ฟุต ขนาด ก1880xล2129xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 4บาน ขนาด ก1600xล600xส2000มม. โต๊ะแป้งพร้อมสตูล ขนาด ก800xล400xส1685มม. ตู้ทีวี eighty ขนาด 1200xล400xส510มม.
สินค้า +
OLAV(ตู้ทีวี)
฿2,300
- + cart sale

ตู้ทีวี ขนาด ก1200xล400xส605มม.
OLAV(ตู้แต่งตัว)
฿2,900
- + cart sale

ตู้แต่งตัว ขนาด ก600xล600xส1720มม.
OLAV(เตียง-5ฟุต)
฿7,600
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1570xล2144xล900มม.
OLAV(เตียง-6ฟุต)
฿8,200
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2144xล900มม.
OLAV(ตู้เสื้อผ้า-4บานเลื่อน)
฿15,400
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 4บานเลื่อน ขนาด ก2200xล600xส2005มม.
OLAV(ชุด-5ฟุต)
฿28,000
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1570xล2144xล900มม. ตู้เสื้อผ้า 4บานเลื่อน ขนาด ก2200xล600xส2005มม. ตู้แต่งตัว ขนาด ก600xล600xส1720มม. ตู้ทีวี ขนาด ก1200xล400xส605มม.
OLAV(ชุด-6ฟุต)
฿28,600
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2144xล900มม. ตู้เสื้อผ้า 4บานเลื่อน ขนาด ก2200xล600xส2005มม. ตู้แต่งตัว ขนาด ก600xล600xส1720มม. ตู้ทีวี ขนาด ก1200xล400xส605มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|OLAV|เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน<br>
ตู้แต่งตัว<br>
ตู้ทีวี 1.2ม.<br> ชุดห้องนอน เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,300ถึง฿26,400 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|MERT|เตียง 5ฟุตมีที่ก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมีที่ก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด<br>
ตู้แต่งตัว<br>
ตู้ทีวี 1.2ม.<br> ชุดห้องนอน เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,300ถึง฿23,600 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
OLAV(ตู้ทีวี-1.2ม)
฿2,300
- + cart sale

ตู้ทีวี 1.2ม. ขนาด ก1200xล400xส605มม.
OLAV(ตู้แต่งตัว-)
฿2,900
- + cart sale

ตู้แต่งตัว ขนาด ก600xล300xส1720มม.
OLAV(เตียง-5ฟุต)
฿7,600
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1570xล2144xส900มม.
OLAV(เตียง-6ฟุต)
฿8,200
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2144xส900มม.
OLAV(ตู้เสื้อผ้า-3บานเลื่อน)
฿13,100
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน ขนาด ก1772xล600xส2005มม.
OLAV(ชุด-5ฟุต)
฿25,800
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1570xล2144xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน ขนาด ก1772xล600xส2005มม. ตู้แต่งตัว ขนาด ก600xล300xส1720มม. ตู้ทีวี 1.2ม. ขนาด ก1200xล400xส605มม.
OLAV(เตียง-6ฟุต)
฿26,400
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2144xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 3บานเลื่อน ขนาด ก1772xล600xส2005มม. ตู้แต่งตัว ขนาด ก600xล300xส1720มม. ตู้ทีวี 1.2ม. ขนาด ก1200xล400xส60
สินค้า +
MERT(ตู้ทีวี-1.2ม)
฿2,300
- + cart sale

ตู้ทีวี 1.2ม ขนาด กx1200xล400xส600มม.
MERT(ตู้แต่งตัว)
฿2,900
- + cart sale

ตู้แต่งตัว ขนาด กx600xล300xส1720มม.
MERT(เตียง-5ฟุต)
฿6,900
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่ก็บของ ขนาด กx1580xล2124xส900มม.
MERT(เตียง-6ฟุต)
฿7,300
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่ก็บของ ขนาด กx1880xล2124xส900มม.
MERT(ตู้เสื้อผ้า-5บานเปิด)
฿11,300
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด ขนาด กx2000xล600xส2000มม.
MERT(ชุด-5ฟุต)
฿23,200
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่ก็บของ ขนาด กx1580xล2124xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด ขนาด กx2000xล600xส2000มม. ตู้แต่งตัว ขนาด กx600xล300xส1720มม. ตู้ทีวี 1.2ม ขนาด กx1200xล400xส600มม.
MERT(ชุด-6ฟุต)
฿23,600
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่ก็บของ ขนาด กx1880xล2124xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 5บานเปิด ขนาด กx2000xล600xส2000มม. ตู้แต่งตัว ขนาด กx600xล300xส1720มม. ตู้ทีวี 1.2ม ขนาด กx1200xล400xส600มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|MERT|เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ<br>
เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ<br>
ตู้เสื้อผ้า 2บานเลื่อน<br>
โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล<br>
ตู้ทีวี 1.2ม.<br> ชุดห้องนอน เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,300ถึง฿25,900 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ชุดห้องนอน|MARIA|เตียง 5ฟุต มีไฟ<br>
เตียง 6ฟุต มีไฟ<br>
ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด<br>
ตู้อเนกประส่งค์+กระจก<br>
ตู้ข้างเตียง<br>
ตู้ทีวี 1.57M<br> ชุดห้องนอน เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,600ถึง฿33,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
MERT(ตู้ทีวี-1.2ม)
฿2,300
- + cart sale

ตู้ทีวี 1.2ม ขนาด ก1200xล400xส600มม.
MERT(โต๊ะแต่งหน้า-พร้อมสตูล)
฿4,700
- + cart sale

โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม.
MERT(เตียง-5ฟุต)
฿6,900
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1580xล2124xส900มม.
MERT(เตียง-6ฟุต)
฿7,300
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2124xส900มม.
MERT(ตู้เสื้อผ้า-2บานเลื่อน)
฿11,800
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 2บานเลื่อน ขนาด ก1500xล600xส2000มม.
MERT(ชุด-5ฟุต)
฿25,500
- + cart sale

เตียง 5ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1580xล2124xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 2บานเลื่อน ขนาด ก1500xล600xส2000มม. โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. ตู้ทีวี 1.2ม ขนาด ก1200xล400xส600มม.
MERT(เตียง-6ฟุต)
฿25,900
- + cart sale

เตียง 6ฟุตมีที่เก็บของ ขนาด ก1880xล2124xส900มม. ตู้เสื้อผ้า 2บานเลื่อน ขนาด ก1500xล600xส2000มม. โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขนาด ก800xล480xส1700มม. ตู้ทีวี 1.2ม ขนาด ก1200xล400xส600มม.
สินค้า +
MARIA(ตู้ข้างเตียง)
฿2,600
- + cart sale

ตู้ข้างเตียง ขนาด ก670xล460xส595มม.
MARIA(ตู้อเนกประส่งค์+กระจก)
฿6,000
- + cart sale

ตู้อเนกประส่งค์+กระจก ขนาด ก970xล460xส1762มม.
MARIA(ตู้ทีวี-1.57M)
฿6,100
- + cart sale

ตู้ทีวี 1.57M ขนาด ก1570xล460xส740มม.
MARIA(เตียง-5ฟุต)
฿7,800
- + cart sale

เตียง 5ฟุต มีไฟ ขนาด ก1630xล2206xส1015มม.
MARIA(เตียง-6ฟุต)
฿8,000
- + cart sale

เตียง 6ฟุต มีไฟ ขนาด ก1930xล2206xส1015มม.
MARIA(ตู้เสื้อผ้า-3บานเปิด)
฿11,300
- + cart sale

ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด ขนาด ก1420xล600xส1935มม.
MARIA(ชุด-5ฟุตมีไฟ)
฿33,700
- + cart sale

เตียง 5ฟุต มีไฟ ขนาด ก1630xล2206xส1015มม. ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด ขนาด ก1420xล600xส1935มม. ตู้อเนกประส่งค์+กระจก ขนาด ก970xล460xส1762มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก670xล460xส595มม. ตู้ทีวี 1.57M ขนาด ก1570xล460xส740มม.
MARIA(ชุด-6ฟุตมีไฟ)
฿33,800
- + cart sale

เตียง 6ฟุต มีไฟ ขนาด ก1930xล2206xส1015มม. ตู้เสื้อผ้า 3บานเปิด ขนาด ก1420xล600xส1935มม. ตู้อเนกประส่งค์+กระจก ขนาด ก970xล460xส1762มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก670xล460xส595มม. ตู้ทีวี 1.57M ขนาด ก1570xล460xส740มม.
download Product
prev 01 02 03 04 05next

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : monoColor : มีจำนวน 13 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
MONO
สาระน่ารู้

วิธีดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้

เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ยังเป็นที่นิยมมากในการนำมาจัดบ้านของคนทั่วไป แม้ว่าจะมีวัสดุในการทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆผลิตคิดค้นขึ้นมากมาย เฟอร์นิเจอร์ไม้ยังเป็นที่นิยมเนื่องจากมีความคลาสสิก มีลายไม้ที่สวยงาม ไม้บางชนิดที่นำมาเฟอร์นิเจอร์นั้นมีความคงทนสูงชั่วลูกชั่วหลาน บางชนิดป้องกันปลวกได้ด้วย แต่เมื่อเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้มาแล้วเราต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาให้ถูกต้องด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ของเรานั้นสึกหรือเสื่อม ขาดความสวยงามเร็วเกินไป นอกจากนี้การที่เรารู้จักการดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ดี ก็จะทำให้เนื้อไม้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วย วิธีหารดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ดีได้แก่รายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-07-08 21:32:19

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์