Back To Top

สินค้าใหม่::หน้า 1

TIP&Trick เมื่อเลือก(ซื้อ)สินค้าระบบจะออกใบเสนอราคา(ไม่ใช่ใบสั่งซื้อนะค่ะ... จะออกเมื่อได้ติดต่อกลับไปแล้วตอบตกลงค่ะ...)ให้ท่านแล้วทางทีมงาน www.KSSFurniture.com จะติดต่อกลับไปภายใน 1 วันทำการค่ะ...
 
เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 2269 รายการ
หน้าจาก 127 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|RONALDO|ตู้วางทีวี ขนาด ก1800xล500xส600มม. เบิร์ด ตู้วางทีวี
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 10542
฿6,700  ฿5,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|WILUAM|ตู้วางทีวี ขนาด ก2400xล400xส1800มม. เบิร์ด ตู้วางทีวี
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 10542
฿11,900  ฿8,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
RONALDO
฿5,000
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1800xล500xส600มม. เบิร์ด ตู้วางทีวี
สินค้า +
WILUAM
฿8,900
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก2400xล400xส1800มม. เบิร์ด ตู้วางทีวี
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|HENRY|ตู้วางทีวี ขนาด ก1200xล300xส2000มม. เบิร์ด ตู้วางทีวี
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 10542
฿5,300  ฿4,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|RONALDO|ตู้วางทีวี ขนาด ก1800xล500xส2005มม. เบิร์ด ตู้วางทีวี
สินค้าใหม่
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 10542
฿11,100  ฿8,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
HENRY
฿4,000
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1200xล300xส2000มม. เบิร์ด ตู้วางทีวี
สินค้า +
RONALDO
฿8,300
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1800xล500xส2005มม. เบิร์ด ตู้วางทีวี
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|MERINDA|ตู้วางทีวี ขนาด ก2000xล550xส2215มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
฿16,200  ฿12,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|LINDA|ชุดตู้วางทีวี ประกอบด้วย ตู้อเนกประสงค์(ขวา) ตู้อเนกประสงค์(ช้าย) ตู้วางทีวี โต๊ะกลาง ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,800ถึง฿22,500 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
MERINDA
฿12,100
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก2000xล550xส2215มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้า +
LINDA(โต๊ะกลาง)
฿2,800
- + cart sale

โต๊ะกลาง ขนาด ก900xล600xส450มม.
LINDA(ตู้อเนกประสงค์ช้าย)
฿4,300
- + cart sale

ตู้อเนกประสงค์(ช้าย) ขนาด ก560xล400xส1200มม.
LINDA(ตู้วางทีวี-)
฿7,000
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1600xล500xส600มม.
LINDA(ตู้เอนกประสงค์ขวา)
฿8,600
- + cart sale

ตู้อเนกประสงค์(ขวา) ขนาด ก860xล400xส1800มม.
LINDA(ทั้งชุด)
฿22,500
- + cart sale

ตู้อเนกประสงค์(ขวา) ขนาด ก860xล400xส1800มม. ตู้อเนกประสงค์(ช้าย) ขนาด ก560xล400xส1200มม. ตู้วางทีวี ขนาด ก1600xล500xส600มม โต๊ะกลาง ขนาด ก900xล600xส450มม.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|DANTE|ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,500ถึง฿7,600 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|DANTE|ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,500ถึง฿7,600 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
DANTE(โต๊ะกลาง)
฿1,500
- + cart sale

โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
DANTE(ตู้วางทีวี)
฿6,200
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
DANTE(ทั้งชุด)
฿7,600
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้า +
DANTE(โต๊ะกลาง)
฿1,500
- + cart sale

โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
DANTE(ตู้วางทีวี)
฿6,200
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
DANTE(ทั้งชุด)
฿7,600
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|CONNECTTO|ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,500ถึง฿9,200 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|CONNECTTO|ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,500ถึง฿9,200 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
CONNECTTO(โต๊ะกลาง)
฿1,500
- + cart sale

โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
CONNECTTO(ตู้วางทีวี)
฿7,700
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
CONNECTTO(ทั้งชุด)
฿9,200
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้า +
CONNECTTO(โต๊ะกลาง)
฿1,500
- + cart sale

โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
CONNECTTO(ตู้วางทีวี)
฿7,700
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
CONNECTTO(ทั้งชุด)
฿9,200
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1500xล500xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|AMURO|ตู้วางทีวี ขนาด ก2000xล600xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,500ถึง฿12,400 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|AMURO|ตู้วางทีวี ขนาด ก2000xล600xส2000มม. สีดำเยอรมัน-ลายไม้อิตาลี ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
฿14,600  ฿10,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
AMURO(โต๊ะกลาง)
฿1,500
- + cart sale

โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
AMURO(ตู้วางทีวี)
฿10,900
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก2000xล600xส2000มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
AMURO(ทั้งชุด)
฿12,400
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก2000xล600xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้า +
AMURO
฿10,900
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก2000xล600xส2000มม. สีดำเยอรมัน-ลายไม้อิตาลี ตู้วางทีวี เบิร์ด
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|BELLA|ตู้วางทีวี ขนาด ก1800xล600xส1900มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก900xล60xส450 ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,300ถึง฿12,500 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|BAXTIO|ตู้วางทีวี ขนาด ก2400xล600xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,500ถึง฿14,400 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
BELLA(โต๊ะกลาง)
฿2,300
- + cart sale

โต๊ะกลาง ขนาด ก900xล60xส450 ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
BELLA(ตู้วางทีวี)
฿10,300
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1800xล600xส1900มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
BELLA(ทั้งชุด)
฿12,500
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก1800xล600xส1900มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก900xล60xส450 ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้า +
BAXTIO(โต๊ะกลาง)
฿1,500
- + cart sale

โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
BAXTIO(ตู้วางทีวี)
฿12,900
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก2400xล600xส2000มม.ตู้วางทีวี เบิร์ด
BAXTIO(ทั้งชุด)
฿14,400
- + cart sale

ตู้วางทีวี ขนาด ก2400xล600xส2000มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด ตู้วางทีวี เบิร์ด
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|SS-H0085|ตู้วางทีวี รุ่น SS-H0085 ขนาด ก2515xล605xส2205มม. 
                  มี 2 สี 1. สีลาเต้
                       2. สีวอลนัท ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,800ถึง฿17,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|SS-H0086(สีวอลนัท/ขาว)|ตู้วางทีวีใหญ่ CENTO รุ่น SS-H0086(สีวอลนัท/ขาว)
ขนาด ก2415xล595xส2105 มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿2,800ถึง฿18,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
SS-H0085(ตู้วางทีวี)
฿14,300
- + cart sale

ตู้วางทีวี รุ่น SS-H0085 ขนาด ก2515xล605xส2205มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
SS-H0085(โต๊ะกลาง)
฿2,800
- + cart sale

โต๊ะกลาง ขนาด ก1200xล590xส450มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
SS-H0085(ทั้งชุด)
฿17,000
- + cart sale

ตู้วางทีวี รุ่น SS-H0085 ขนาด ก2515xล605xส2205มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก1200xล590xส450มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้า +
SS-H0086(ตู้วางทีวี)
฿16,100
- + cart sale

ตู้วางทีวีใหญ่ CENTO รุ่น SS-H0086 ขนาด ก2415xล595xส2105 มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
SS-H0086(โต๊ะกลาง)
฿2,800
- + cart sale

โต๊ะกลาง ขนาด ก1200xล590xส450มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
SS-H0086(ทั้งชุด)
฿18,800
- + cart sale

ตู้วางทีวีใหญ่ CENTO รุ่น SS-H0086 ขนาด ก2415xล595xส2105 มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก1200xล590xส450มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เบิร์ด|Bird|ตู้วางทีวี|WILLAM|ชุดตู้โชว์ทีวี รุ่น WILLAM
ขนาด ก2400xล405xส1900มม.
 ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿1,500ถึง฿10,400 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ซันกิ|Sanki|อะไหล่ราว SANKI|RA-7-(ทั้งชุด)|ข้อต่อราวตากผ้า ทั้งชุด มี3สี(สีเขียว,สีน้ำเงิน,สีส้ม) (ราคานี้รวมค่าจัดส่งผ่านไปรษณีย์) อะไหล่ราว SANKI+HomePro Sanki
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿700ถึง฿930 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
WILLAM(ตู้โชว์ทีวี)
฿8,900
- + cart sale

ชุดตู้โชว์ทีวี รุ่น WILLAM ขนาด ก2400xล400xส1800มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
WILLAM(โต๊ะกลาง)
฿1,500
- + cart sale

ชุดตู้โชว์ทีวี รุ่น WILLAM ขนาด ก2400xล405xส1900มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
WILLAM(ทั้งชุด)
฿10,400
- + cart sale

ชุดตู้โชว์ทีวี รุ่น WILLAM ขนาด ก2400xล405xส1900มม. โต๊ะกลาง ขาว ขนาด ก800xล600xส430มม. ตู้วางทีวี เบิร์ด
สินค้า +
RA-7(สีน้ำเงิน)(ทั้งชุด)
฿700
- + cart sale

ข้อต่อราว ทั้งชุด สีน้ำเงิน (ราคานี้รวมค่าจัดส่งผ่านไปรษณีย์) อะไหล่ราว SANKI+HomePro Sankiสินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
RA-7(สีส้ม)(ทั้งชุด)
฿700
- + cart sale

ข้อต่อราว ทั้งชุด สีส้ม (ราคานี้รวมค่าจัดส่งผ่านไปรษณีย์) อะไหล่ราว SANKI+HomePro Sankiสินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
RA-7-(ส่งด่วนEMS)(สีน้ำเงิน)(ทั้งชุด)
฿750
- + cart sale

ข้อต่อราวตากผ้า ทั้งชุด อะไหล่ราว SANKI+HomePro Sankiสินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
RA-7-(ส่งด่วนEMS)(สีส้ม)(ทั้งชุด)
฿750
- + cart sale

ข้อต่อราวตากผ้า ทั้งชุด อะไหล่ราว SANKI+HomePro Sankiสินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
RA-7-(ทั้งชุด)(สีม่วง)
฿930
- + cart sale

ข้อต่อราวตากผ้า สีม่วง (ราคานี้รวมค่าจัดส่งผ่านไปรษณีย์) อะไหล่ราว SANKI+HomePro Sankiสินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
download Product

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : Mono : มีจำนวน 11 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
MONO
สาระน่ารู้

เปลี่ยนโฉมห้องใต้บันได

เคยมีคนกล่าวว่าทุกๆตารางเมตรภายในบ้านนั้นมีค่าเพราะนั่นคือหยาดเหงื่อแรงงานของเรา ดังนั้นเราจึงต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยในบ้านให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุด แม้กระทั่งซอกเล็กๆใต้ทางขึ้นบันไดบ้าน เราก็สามารถใส่ไอเดียปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ มีฟังชั่นการใช้งาน ได้ไม่ยาก โดยขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและความเหมาะสมของพื้นที่จุดนั้นว่าควรจะใช้ทำอะไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-09-02 14:32:33

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์