Back To Top

ประเภทเก้าอี้::เก้าอี้สำนักงาน::หน้า 55

ประกาศวันหยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture จะติดต่อในวันทำการถัดไปขอบคุณครับ
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 1173 รายการ
หน้าจาก 66 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|TA-43-ZE-CE|เก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-43-ZE-CE เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
฿18,100  ฿15,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|C-833-ZE-CE|เก้าอี้ทำงาน รุ่นC-833-ZE-CE เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
฿7,100  ฿6,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
TA-43-(ZE)
฿15,900
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-43-ZE ขนาด ก590xล515xส731-863(400-492) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
TA-43-(CE)
฿15,900
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-43-CE ขนาด ก590xล515xส736-868(405-497) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
สินค้า +
C-833-(ZE)
฿6,300
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นC-833-ZE ขนาด ก450xล520xส790-880(380-480) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
C-833-(CE)
฿6,300
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นC-833-CE ขนาด ก450xล520xส790-880(380-480) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|C-835-ZE-CE|เก้าอี้ทำงาน รุ่นC-835-ZE-CE ขนาด ก450xล520xส880-970(380-480) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
฿8,300  ฿7,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|CH-65-EX|เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง รุ่นCH-65-EX ขนาด ก620xล675xส1015-1073(415-473) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
฿22,700  ฿20,000
สั่งซื้อ
สินค้า +
C-835-ZE-CE
฿7,300
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นC-835-ZE-CE ขนาด ก450xล520xส880-970(380-480) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
สินค้า +
CH-65-EX
฿20,000
- + cart sale

เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง รุ่นCH-65-EX ขนาด ก620xล675xส1015-1073(415-473) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|CH-63-EX|เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง รุ่นCH-63-EX ขนาด ก620xล640xส885-943(415-473) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
฿19,600  ฿17,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|C-845-ZE-CE|เก้าอี้ทำงาน รุ่นC-845-ZE-CE ขนาด ก525xล520xส880-970(380-480) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
฿10,700  ฿9,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
CH-63-EX
฿17,300
- + cart sale

เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง รุ่นCH-63-EX ขนาด ก620xล640xส885-943(415-473) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
สินค้า +
C-845-ZE-CE
฿9,400
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นC-845-ZE-CE ขนาด ก525xล520xส880-970(380-480) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|CH-910-D|เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-D ขนาด ก530xล550xส800(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย)  เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿4,600ถึง฿5,100 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|FTS-601-G-S|เก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-601-G-S ขนาด ก505xล600xส1038(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿9,800ถึง฿13,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
CH-910-D(หุ้มผ้าหนัง)
฿4,600
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-D ขนาด ก530xล550xส800(440) มม. หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
CH-910-D(หุ้มผ้าปุย)
฿5,100
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-D ขนาด ก530xล550xส800(440) มม. หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
สินค้า +
FTS-601(G)
฿9,800
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-601-G ขนาด ก505xล600xส1038(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
FTS-601(S)
฿13,000
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-601-S ขนาด ก505xล600xส1038(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|EC-180|เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-180 ขนาด ก550xล520xส800(430)มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿3,500ถึง฿3,800 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|EC-180-G|เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-180-G ขนาด ก550xล515xส790(400)มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿4,500ถึง฿4,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
EC-180(หุ้มผ้าหนัง)
฿3,500
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-180 ขนาด ก550xล520xส800(430)มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
EC-180(หุ้มผ้าปุย)
฿3,800
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-180 ขนาด ก550xล520xส800(430)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
สินค้า +
EC-180-G(หุ้มผ้าหนัง)
฿4,500
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-180-G ขนาด ก550xล515xส790(400)มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
EC-180-G(หุ้มผ้าปุย)
฿4,800
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-180-G ขนาด ก550xล515xส790(400)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|EC-181|เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-181 ขนาด ก460xล520xส800(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿3,500ถึง฿3,700 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|EC-181-G|เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-181-G ขนาด ก450xล515xส790(400) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿4,400ถึง฿4,700 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
EC-181(หุ้มผ้าหนัง)
฿3,500
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-181 ขนาด ก460xล520xส800(430) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
EC-181(หุ้มผ้าปุย)
฿3,700
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-181 ขนาด ก460xล520xส800(430) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
สินค้า +
EC-181-G(หุ้มผ้าหนัง)
฿4,400
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-181-G ขนาด ก450xล515xส790(400) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
EC-181-G(หุ้มผ้าปุย)
฿4,700
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-181-G ขนาด ก450xล515xส790(400) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|MGN|เก้าอี้ทำงาน รุ่นMGN ขนาด ก560xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿2,900ถึง฿3,200 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|MGN-A|เก้าอี้ทำงาน รุ่นMGN-A ขนาด ก650xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿3,100ถึง฿3,300 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
MGN(หุ้มผ้าหนัง)
฿2,900
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นMGN ขนาด ก560xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
MGN(หุ้มผ้าปุย)
฿3,200
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นMGN ขนาด ก560xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
สินค้า +
MGN-A(หุ้มผ้าหนัง)
฿3,100
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นMGN-A ขนาด ก650xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
MGN-A(หุ้มผ้าปุย)
฿3,300
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นMGN-A ขนาด ก650xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|CH-1300-G|เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1300-G ขนาด ก510xล565xส830(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿7,900ถึง฿8,600 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|CH-1300-AG|เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1300-AG ขนาด ก510xล660xส1045(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿8,600ถึง฿9,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
CH-1300-G(หุ้มผ้าหนัง)
฿7,900
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1300-G ขนาด ก510xล565xส830(450) มม. หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
CH-1300-G(หุ้มผ้าปุย)
฿8,600
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1300-G ขนาด ก510xล565xส830(450) มม. หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
สินค้า +
CH-1300-AG(หุ้มผ้าหนัง)
฿8,600
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1300-AG ขนาด ก510xล660xส1045(450) มม. หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
CH-1300-AG(หุ้มผ้าปุย)
฿9,800
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1300-AG ขนาด ก510xล660xส1045(450) มม. หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|CH-1100|เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1100 ขนาด ก510xล565xส805(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿6,100ถึง฿7,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ลัคกี้|LUCKY|เก้าอี้สำนักงาน|CH-1100-A|เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1100-A ขนาด ก510xล660xส1000(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
ราคาเริ่มต้น ฿6,700ถึง฿8,300 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
CH-1100(หุ้มผ้าหนัง)
฿6,100
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1100 ขนาด ก510xล565xส805(450) มม. หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
CH-1100(หุ้มผ้าปุย)
฿7,000
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1100 ขนาด ก510xล565xส805(450) มม. หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
สินค้า +
CH-1100-A(หุ้มผ้าหนัง)
฿6,700
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1100-A ขนาด ก510xล660xส1000(450) มม. หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
CH-1100-A(หุ้มผ้าปุย)
฿8,300
- + cart sale

เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1100-A ขนาด ก510xล660xส1000(450) มม. หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
download Product

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : sure130355_2 : มีจำนวน 12 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
SURE
สาระน่ารู้

รู้จักเฟอร์นิเจอร์พลาสติก

ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน ที่เราเรียกรวมๆกันว่า “เฟอร์นิเจอร์ ” นั้น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ตู้ เตียง หรือชั้นวางของต่างๆ ที่เราขวนขวายซื้อหามาเพื่อใช้ในการตกแต่งบ้าน ด้วยสนนราคาที่สูงหรือแพงนั้น ถ้าต้องการที่จะใช้มันให้คุ้มค่า อยู่ไปได้นานคู่กับบ้านของเรา เราต้องไม่มองข้ามเรื่องการดูแลรักษา เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นอยู่กับเราไปนานๆได้รายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-07-24 00:06:27

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์