Back To Top

ประเภทเตียง::บล็อกเตียง::หน้า 1

เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
 

จำนวนทั้งหมด 16 รายการ
หน้าจาก 1 |
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-19-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-189 หัวเตียงสูง 120 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿16,500ถึง฿22,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-18-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-18 หัวเตียงสูง 120 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿16,500ถึง฿22,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
J-19(3.5ฟุต)หนังPD
฿16,500
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-189 หัวเตียงสูง 120 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-19(5ฟุต)หนังPD
฿18,100
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-189 หัวเตียงสูง 120 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-19(6ฟุต)หนังPD
฿18,800
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-189 หัวเตียงสูง 120 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-19(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿20,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-189 หัวเตียงสูง 120 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-19(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿21,200
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-189 หัวเตียงสูง 120 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-19(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿22,000
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-189 หัวเตียงสูง 120 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
สินค้า +
J-18(3.5ฟุต)หนังPD
฿16,500
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-18 หัวเตียงสูง 120 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-18(5ฟุต)หนังPD
฿18,100
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-18 หัวเตียงสูง 120 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-18(6ฟุต)หนังPD
฿18,800
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-18 หัวเตียงสูง 120 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-18(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿20,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-18 หัวเตียงสูง 120 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-18(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿21,200
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-18 หัวเตียงสูง 120 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-18(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿22,000
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-18 หัวเตียงสูง 120 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-13-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-13 หัวเตียงสูง 105 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿11,800ถึง฿23,500 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-11-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-11 หัวเตียงสูง 105 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿12,600ถึง฿17,300 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
J-13(3.5ฟุต)หนังPD
฿11,800
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-13 หัวเตียงสูง 105 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-13(5ฟุต)หนังPD
฿12,600
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-13 หัวเตียงสูง 105 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-13(6ฟุต)หนังPD
฿13,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-13 หัวเตียงสูง 105 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-13(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿14,900
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-13 หัวเตียงสูง 105 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-13(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿15,700
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-13 หัวเตียงสูง 105 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-13(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿23,500
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-13 หัวเตียงสูง 105 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
สินค้า +
J-11(3.5ฟุต)หนังPD
฿12,600
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-11 หัวเตียงสูง 105 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-11(5ฟุต)หนังPD
฿13,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-11 หัวเตียงสูง 105 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-11(6ฟุต)หนังPD
฿14,100
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-11 หัวเตียงสูง 105 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-11(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿15,700
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-11 หัวเตียงสูง 105 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-11(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿16,500
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-11 หัวเตียงสูง 105 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-11(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿17,300
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-11 หัวเตียงสูง 105 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-17-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-17 หัวเตียงสูง 120 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿16,500ถึง฿22,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-14-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-14 หัวเตียงสูง 90 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿13,400ถึง฿18,800 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
J-17(3.5ฟุต)หนังPD
฿16,500
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-17 หัวเตียงสูง 120 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-17(5ฟุต)หนังPD
฿18,100
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-17 หัวเตียงสูง 120 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-17(6ฟุต)หนังPD
฿18,800
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-17 หัวเตียงสูง 120 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-17(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿20,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-17 หัวเตียงสูง 120 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-17(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿21,200
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-17 หัวเตียงสูง 120 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-17(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿22,000
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-17 หัวเตียงสูง 120 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
สินค้า +
J-14(3.5ฟุต)หนังPD
฿13,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-14 หัวเตียงสูง 90 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-14(5ฟุต)หนังPD
฿14,100
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-14 หัวเตียงสูง 90 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-14(6ฟุต)หนังPD
฿14,900
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-14 หัวเตียงสูง 90 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-14(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿17,300
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-14 หัวเตียงสูง 90 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-14(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿18,100
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-14 หัวเตียงสูง 90 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-14(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿18,800
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-14 หัวเตียงสูง 90 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-24-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-24 หัวเตียงสูง 119 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿9,400ถึง฿12,600 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-24-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-24 หัวเตียงสูง 119 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿7,900ถึง฿11,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
J-25(3.5ฟุต)หนังPD
฿9,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-25 หัวเตียงสูง 125 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-25(5ฟุต)หนังPD
฿10,200
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-25 หัวเตียงสูง 125 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-25(6ฟุต)หนังPD
฿11,000
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-25 หัวเตียงสูง 125 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-25(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿11,000
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-25 หัวเตียงสูง 125 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-25(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿11,800
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-25 หัวเตียงสูง 125 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-25(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿12,600
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-25 หัวเตียงสูง 125 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
สินค้า +
J-24(3.5ฟุต)หนังPD
฿7,900
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-24 หัวเตียงสูง 119 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-24(5ฟุต)หนังPD
฿8,700
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-24 หัวเตียงสูง 119 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-24(6ฟุต)หนังPD
฿9,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-24 หัวเตียงสูง 119 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-24(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿9,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-24 หัวเตียงสูง 119 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-24(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿10,200
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-24 หัวเตียงสูง 119 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-24(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿11,000
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-24 หัวเตียงสูง 119 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-23-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-23 หัวเตียงสูง 105 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿7,900ถึง฿11,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-22-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-22 หัวเตียงสูง 107 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿7,900ถึง฿11,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
J-23(3.5ฟุต)หนังPD
฿7,900
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-23 หัวเตียงสูง 105 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-23(5ฟุต)หนังPD
฿8,700
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-23 หัวเตียงสูง 105 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-23(6ฟุต)หนังPD
฿9,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-23 หัวเตียงสูง 105 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-23(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿9,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-23 หัวเตียงสูง 105 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-23(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿10,200
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-23 หัวเตียงสูง 105 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-23(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿11,000
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-23 หัวเตียงสูง 105 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
สินค้า +
J-22(3.5ฟุต)หนังPD
฿7,900
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-22 หัวเตียงสูง 107 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-22(5ฟุต)หนังPD
฿8,700
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-22 หัวเตียงสูง 107 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-22(6ฟุต)หนังPD
฿9,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-22 หัวเตียงสูง 107 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-22(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿9,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-22 หัวเตียงสูง 107 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-22(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿10,200
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-22 หัวเตียงสูง 107 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-22(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿11,000
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-22 หัวเตียงสูง 107 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-21-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-21 หัวเตียงสูง 94 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿7,100ถึง฿10,200 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|J-20-บล็อกเตียง|บล็อกเตียงรุ่น J-20 หัวเตียงสูง 113 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿19,600ถึง฿23,500 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
J-21(3.5ฟุต)หนังPD
฿7,100
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-21 หัวเตียงสูง 94 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-21(5ฟุต)หนังPD
฿7,900
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-21 หัวเตียงสูง 94 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-21(6ฟุต)หนังPD
฿8,700
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-21 หัวเตียงสูง 94 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-21(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿8,700
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-21 หัวเตียงสูง 94 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-21(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿9,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-21 หัวเตียงสูง 94 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-21(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿10,200
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-21 หัวเตียงสูง 94 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
สินค้า +
J-20(3.5ฟุต)หนังPD
฿19,600
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-20 หัวเตียงสูง 113 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-20(5ฟุต)หนังPD
฿20,400
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-20 หัวเตียงสูง 113 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-20(6ฟุต)หนังPD
฿21,200
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-20 หัวเตียงสูง 113 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-20(3.5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿22,000
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-20 หัวเตียงสูง 113 ซม. 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-20(5ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿22,800
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-20 หัวเตียงสูง 113 ซม. 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
J-20(6ฟุต)(ผ้าSK,J,PU,PUM)
฿23,500
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น J-20 หัวเตียงสูง 113 ซม. 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวลล์|WHALE|บล็อกเตียง|บล็อกเตียง-รุ่น-Y-17|บล็อกเตียงรุ่น Y-17 หัวเตียงสูง 123 ซม. หุ้มเบาะหนังเทียม มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
ราคาเริ่มต้น ฿4,700ถึง฿7,900 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เคเอสเอส|kss|บล็อกเตียง|KSS-PBEER-01|บล็อกเตียง ขนาด 6 ฟุต หุ้มหนังทั้งตัว มีลิ้นชักทั้ง2ฝั่ง ฝั่งละ 2 ลิ้นชัก หัวเตียงตอกหมุด เดินหมุดคู่ ฐานบล็อกเตียงมีล้อเลื่อน บล็อกเตียง เคเอสเอส
฿33,600  ฿28,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
-Y-17(3.5ฟุต)
฿4,700
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น Y-17 หัวเตียงสูง 123 ซม. หุ้มเบาะหนังเทียม 3.5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
-Y-17(5ฟุต)
฿6,300
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น Y-17 หัวเตียงสูง 123 ซม. หุ้มเบาะหนังเทียม 5ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
Y-17(6ฟุต)
฿7,900
- + cart sale

บล็อกเตียงรุ่น Y-17 หัวเตียงสูง 123 ซม. หุ้มเบาะหนังเทียม 6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
สินค้า +
KSS-PBEER-01
฿28,400
- + cart sale

บล็อกเตียง ขนาด 6 ฟุต หุ้มหนังทั้งตัว มีลิ้นชักทั้ง2ฝั่ง ฝั่งละ 2 ลิ้นชัก หัวเตียงตอกหมุด เดินหมุดคู่ ฐานบล็อกเตียงมีล้อเลื่อน บล็อกเตียง เคเอสเอส
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|คิตตี้|KITTY|บล็อกเตียง|KT-MT-01|บล็อกเตียงคิตตี้(ไม่รวมที่นอน) มี3.5ฟุต สีชมพู บล็อกเตียง KITTY
฿9,400  ฿7,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|โดเรมอน|Doraemon|บล็อกเตียง|DM-MT-01-02-03|บล็อกเตียงโดเรมอน สีน้ำเงิน มี3ขนาด(3.5ฟุต,5ฟุตและ6ฟุต) บล็อกเตียง Doraemon
สินค้าใหม่
ราคาเริ่มต้น ฿8,200ถึง฿13,900 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
KT-MT-01(3.5ฟุต)
฿7,700
- + cart sale

บล็อกเตียงคิตตี้ (ไม่รวมที่นอน) 3.5ฟุต สีชมพู บล็อกเตียง KITTY
สินค้า +
DM-MT-01(3.5ฟุต)
฿8,200
- + cart sale

บล็อกเตียงโดเรมอน 3.5 ฟุต บล็อกเตียง Doraemon
DM-MT-02(5ฟุต)
฿11,600
- + cart sale

บล็อกเตียงโดเรมอน 5 ฟุต บล็อกเตียง Doraemon
DM-MT-03(6ฟุต)
฿13,900
- + cart sale

บล็อกเตียงโดเรมอน 6 ฟุต บล็อกเตียง Doraemon
download Product
prev 01next

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212,08-0894-4682,08-0894-4683,06-5087-5098,06-5087-5099
 สินค้าหมวดหมู่ โปรโมชั่น และ ล้างสต๊อก เป็นสินค้าราคาพิเศษ ไม่มีส่วนลดเพิ่มแล้ว.
  

Catalog Book :

1. แคตตาล็อก : Finex550812 : มีจำนวน 14 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
finex
สาระน่ารู้

การเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกที่ถูกทาง

เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเป็นสิ่งสำคัญมาก เราจึงต้องพิถีพิถันในการเลือก ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่เป็นสังคมเมืองมากขึ้น แต่ด้วยฟังก์ชั่นของบ้านหลังเล็กที่ต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุดงานดี ไซน์จึงถูกประยุกต์ให้ดูสะอาดตา และมีฟังก์ชั่นในตัวเองทำให้ประหยัดเนื้อที่ แต่เพิ่มประโยชน์ในการใช้สอย การเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกที่ถูกทางก็จะทำให้บ้านของท่านมีความเป็นสัดส่วนและหน้าอยู่มากขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันปรับปรุง 2011-07-04 21:43:37

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์