Back To Top

สินค้าโปรโมชั่นเหลืออีก14 วัน

เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture  โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น

อย่าพลาด! สินค้าคุณภาพมากมายในราคาสุดคุ้ม กับโปรโมชั่นพิเศษ 14 วันสุดท้าย

จำนวนทั้งหมด 45 รายการ
download Product   
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ชุดห้องครัว|NW-NKT-121|ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ 
ตู้ 2 บานเปิด บน กลางโล่ง ขนาด ก1200xล335xส800มม. 
ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส830มม.  ชัวร์ ชุดห้องครัว
Expire in 13 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น ฿3,900ถึง฿9,300 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ชุดห้องครัว|NW-NKT-121|ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ 
ตู้ 2 บานเปิด บน กลางโล่ง ขนาด ก1200xล335xส800มม. 
ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส830มม.  ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
Expire in 13 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น ฿3,900ถึง฿9,300 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
NW-NKT-121 (ทั้งชุด)
฿9,300
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิด บน กลางโล่ง ขนาด ก1200xล335xส800มม. ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว
NW-121 (ตู้แขวน)
฿3,900
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิด บน กลางโล่ง ขนาด ก1200xล335xส800มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว
NKT-121 (ตู้ล่าง)
฿5,400
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว
สินค้า +
NW-NKT-121 (ทั้งชุด)
฿9,300
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิด บน กลางโล่ง ขนาด ก1200xล335xส800มม. ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NW-121 (ตู้แขวน)
฿3,900
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิด บน กลางโล่ง ขนาด ก1200xล335xส800มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NKT-121 (ตู้ล่าง)
฿5,400
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ชุดห้องครัว|NW-NKT-121|ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ 
ตู้ 2 บานเปิด บน กลางโล่ง ขนาด ก1200xล335xส800มม. 
ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส830มม.  ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
Expire in 13 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น ฿3,900ถึง฿9,300 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ชุดห้องครัว|NW-NKT-160|ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ 
ตู้ 2 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล435xส700มม. 
ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. 
 ชัวร์ ชุดห้องครัว
Expire in 13 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น ฿4,100ถึง฿12,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
NW-NKT-121 (ทั้งชุด)
฿9,300
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิด บน กลางโล่ง ขนาด ก1200xล335xส800มม. ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NW-121 (ตู้แขวน)
฿3,900
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิด บน กลางโล่ง ขนาด ก1200xล335xส800มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NKT-121 (ตู้ล่าง)
฿5,400
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
สินค้า +
NW-NKT-160 (ทั้งชุด)
฿12,000
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล435xส700มม. ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว
NW-160 (ตู้แขวน)
฿4,100
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล435xส700มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว
NKT-160(ตู้ล่าง)
฿7,900
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ชุดห้องครัว|NW-NKT-160|ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ 
ตู้ 2 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล435xส700มม. 
ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. 
 ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
Expire in 13 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น ฿4,100ถึง฿12,000 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ชุดห้องครัว|NW-NKT-160|ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ 
ตู้ 2 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล435xส700มม. 
ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. 
 ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
Expire in 13 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น ฿4,100ถึง฿12,000 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
NW-NKT-160 (ทั้งชุด)
฿12,000
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล435xส700มม. ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NW-160 (ตู้แขวน)
฿4,100
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล435xส700มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NKT-160(ตู้ล่าง)
฿7,900
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
สินค้า +
NW-NKT-160 (ทั้งชุด)
฿12,000
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล435xส700มม. ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NW-160 (ตู้แขวน)
฿4,100
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 2 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล435xส700มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NKT-160(ตู้ล่าง)
฿7,900
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.2 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ล่าง 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ชุดห้องครัว|NW-NKT-161|ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ 
ตู้ 1 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล335xส600มม. 
ตู้ล่าง 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม.  ชัวร์ ชุดห้องครัว
Expire in 13 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น ฿4,200ถึง฿11,200 บาท
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ชุดห้องครัว|NW-NKT-161|ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ 
ตู้ 1 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล335xส600มม. 
ตู้ล่าง 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม.  ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
Expire in 13 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น ฿4,200ถึง฿11,200 บาท
สั่งซื้อ
สินค้า +
NW-NKT-161 (ทั้งชุด)
฿11,200
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 1 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล335xส600มม. ตู้ล่าง 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว
NW-161 (ตู้แขวน)
฿4,200
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 1 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล335xส600มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว
NKT-161 (ตู้ล่าง)
฿7,000
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ล่าง 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว
สินค้า +
NW-NKT-161 (ทั้งชุด)
฿11,200
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 1 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล335xส600มม. ตู้ล่าง 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NW-161 (ตู้แขวน)
฿4,200
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 1 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล335xส600มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NKT-161 (ตู้ล่าง)
฿7,000
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ล่าง 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|ชัวร์|SURE|ชุดห้องครัว|NW-NKT-161|ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ 
ตู้ 1 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล335xส600มม. 
ตู้ล่าง 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม.  ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
Expire in 13 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น ฿4,200ถึง฿11,200 บาท
สั่งซื้อ
 
สินค้า +
NW-NKT-161 (ทั้งชุด)
฿11,200
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 1 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล335xส600มม. ตู้ล่าง 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NW-161 (ตู้แขวน)
฿4,200
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ 1 บานเปิดบน 4 ช่องโล่ง ขนาด ก1600xล335xส600มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
NKT-161 (ตู้ล่าง)
฿7,000
- + cart sale

ชุดตู้ครัวแขวน ขนาด 1.6 ม. รุ่น โซเนเจอร์ ตู้ล่าง 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก ขนาด ก1600xล600xส830มม. ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว ชัวร์ ชุดห้องครัว
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เกษมศิริ|Kasemsiri|ตู้เอนกประสงค์|Kss-01|ตู้ลิ้นชักนอกแบบ Kss-01 ขนาด 65x40x45 CM. ตู้เอนกประสงค์ เกษมศิริ เกษมศิริ ตู้เอนกประสงค์
Expire in 02 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
฿1,260  ฿1,110
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|สมาร์ท ฟอร์ม|Smart FORM|ตู้เอกสารเหล็ก|RD-72D|ตู้บานเลื่อนอเนกประสงค์ ขนาด ก916xล458xส1830มม.
โครงทำจากเหล็กหนา 0.5ม มม. มีชั้นปรับภายในตู้ได้บนล่าง สมาร์ท ฟอร์ม ตู้เอกสารเหล็ก
Expire in 04 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 13 พฤศจิกายน 2562
฿9,900  ฿8,700
สั่งซื้อ
สินค้า +
Kss-01()
฿1,110
- + cart sale

ตู้ลิ้นชักนอกแบบ Kss-01 ขนาด 65x40x45 CM. ตู้เอนกประสงค์ เกษมศิริ เกษมศิริ ตู้เอนกประสงค์ โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2562สินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
สินค้า +
RD-72D
฿8,700
- + cart sale

ตู้บานเลื่อนอเนกประสงค์ ขนาด ก916xล458xส1830มม. โครงทำจากเหล็กหนา 0.5ม มม. มีชั้นปรับภายในตู้ได้บนล่าง สมาร์ท ฟอร์ม ตู้เอกสารเหล็ก
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,400  ฿4,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿3,900  ฿3,200
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-1202
฿4,400
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม. ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้า +
KS-801
฿3,200
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 80ซม. ขนาด 800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿4,100  ฿3,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-903|ชั้นวางของอเนกประสงค์ 90ซม.
ขนาด ก900xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿4,300  ฿3,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-802
฿3,400
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 80ซม. ขนาด ก800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้า +
KS-903
฿3,500
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 90ซม. ขนาด ก900xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-1201|ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม.
ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,000  ฿4,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-1202|ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม.
ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,400  ฿4,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-1201
฿4,100
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม. ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้า +
KS-1202
฿4,400
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม. ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-1203|ชั้นวางของอเนกประส่งค์ 120ซม.
ขนาด ก1200x300xส1650 เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,700  ฿4,600
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KDS-1260|โต๊ะทำงานพร้อมชั้นงาง
ขนาด ก1200xล600cส1500มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
สอบถาม
สอบถาม
สินค้า +
KS-1203
฿4,600
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประส่งค์ 120ซม. ขนาด ก1200x300xส1650 เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์ โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562สินค้าโปรโมชั่น*ไม่มีส่วนลดใดๆแล้ว*
สินค้า +
ติดต่อสอบถามสินค้า
บริษัท เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จำกัด(KSSFurniture.com)
เลขที่ 48/5 ม.2 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 08-3082-8212,06-5087-5098,06-5087-5099 แฟกซ์ 02-403-1094
Email:Kssfurntiure2u@hotmail.com , LineID:kssfurniture
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KDC-1260|โต๊ะทำงานพร้อมตู้ล้อเลื่อนข้าง
ขนาด ก1200-1900xล600-1200xส750มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿4,500  ฿3,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชุดโต๊ะทำงาน|KDS-1261|โต๊ะทำงานพร้อมชั้นวางซ้าย-ขวา
ขนาด ก1220xล630xส1460มม. เวิร์ค ชุดโต๊ะทำงาน
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿4,000  ฿3,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
KDC-1260
฿3,700
- + cart sale

โต๊ะทำงานพร้อมตู้ล้อเลื่อนข้าง ขนาด ก1200-1900xล600-1200xส750มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้า +
KDS-1261
฿3,300
- + cart sale

โต๊ะทำงานพร้อมชั้นวางซ้าย-ขวา ขนาด ก1220xล630xส1460มม. เวิร์ค ชุดโต๊ะทำงาน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชุดห้องครัว|KKT-121|ชุดตู้ครัว 1.20เมตร
ขนาด ก1200xล600xส200 เวิร์ค ชุดห้องครัว
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿12,500  ฿10,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชุดห้องครัว|KKT-180|ชุดตู้ครัว 1.80เมตร
ขนาด ก1800xล600xส2000มม. เวิร์ค ชุดห้องครัว
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿18,800  ฿15,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
KKT-121
฿10,200
- + cart sale

ชุดตู้ครัว 1.20เมตร ขนาด ก1200xล600xส200 เวิร์ค ชุดห้องครัว
สินค้า +
KKT-180
฿15,400
- + cart sale

ชุดตู้ครัว 1.80เมตร ขนาด ก1800xล600xส2000มม. เวิร์ค ชุดห้องครัว
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชุดห้องครัว|KKT-181|ชุดตู้ครัว 1.80เมตร
ขนาด ก1800xล600xส2000มม. เวิร์ค ชุดห้องครัว
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿19,300  ฿15,800
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชุดห้องครัว|KKT-120|ชุดตู้ครัว 1.20เมตร
ขนาด ก1200xล600xส2000มม. เวิร์ค ชุดห้องครัว
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿12,000  ฿9,800
สั่งซื้อ
สินค้า +
KKT-181
฿15,800
- + cart sale

ชุดตู้ครัว 1.80เมตร ขนาด ก1800xล600xส2000มม. เวิร์ค ชุดห้องครัว
สินค้า +
KKT-120
฿9,800
- + cart sale

ชุดตู้ครัว 1.20เมตร ขนาด ก1200xล600xส2000มม. เวิร์ค ชุดห้องครัว
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-1201|ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม.
ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,000  ฿4,100
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-802|ชั้นวางอเนกประสงค์ 80ซม.
ขนาด ก800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿4,100  ฿3,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-1201
฿4,100
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 120ซม. ขนาด ก1200xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้า +
KS-802
฿3,400
- + cart sale

ชั้นวางอเนกประสงค์ 80ซม. ขนาด ก800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชั้นเอนกประสงค์|KS-801|ชั้นวางของอเนกประสงค์ 80ซม.
ขนาด ก800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿3,900  ฿3,200
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿6,500  ฿5,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
KS-801
฿3,200
- + cart sale

ชั้นวางของอเนกประสงค์ 80ซม. ขนาด ก800xล300xส1650มม. เวิร์ค ชั้นเอนกประสงค์
สินค้า +
KCH-811
฿5,300
- + cart sale

ตู้เอกสารสูง 4บานเปิด บนล่าง
ขนาด ก800xล400xส1870มม.
เวิร์ค ตู้เอกสาร-สำนักงาน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿3,600  ฿2,900
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿6,800  ฿5,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
KCL-810
฿2,900
- + cart sale

ตู้เอกสารเตี้ย 2บานเปิด
ขนาด ก800xล400xส830มม.
เวิร์ค ตู้เอกสาร-สำนักงาน
สินค้า +
KCL-1060
฿5,500
- + cart sale

ตู้เอกสารเตี้ย 2บานเปิด 10ลิ้นชัก แยกประเภท
ขนาด ก1070xล400xส830มม.
เวิร์ค ตู้เอกสาร-สำนักงาน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿4,500  ฿3,700
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿2,300  ฿1,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
KCM-810
฿3,700
- + cart sale

ตู้เอกสารกลาง 2บานเปิด
ขนาด ก800xล400xส1130มม.
เวิร์ค ตู้เอกสาร-สำนักงาน
สินค้า +
KCN-700
฿1,900
- + cart sale

โต๊ะต่อเข้ามุม
ขนาด ก700xล700xส750มม.
เวิร์ค ตู้เอกสาร-สำนักงาน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,300  ฿4,400
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿7,900  ฿6,500
สั่งซื้อ
สินค้า +
KDK-1202
฿4,400
- + cart sale

โต๊ะทำงาน 1.20 เมตร
ตู้ลิ้นชักขวา
ขนาด ก1200xล600xส750มม.
เวิร์ค ตู้เอกสาร-สำนักงาน
สินค้า +
KDK-1602
฿6,500
- + cart sale

โต๊ะทำงาน 1.60 เมตร
ตู้ลิ้นชักขวา
ขนาด ก1600xล800xส750มม. เวิร์ค ตู้เอกสาร-สำนักงาน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿10,400  ฿8,500
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|||||
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿12,700  ฿10,400
สั่งซื้อ
สินค้า +
KDK-1622
฿8,500
- + cart sale

โต๊ะทำงาน 1.60 เมตร
ตู้ลิ้นชักซ้าย-ขวา
ขนาด ก1600xล800xส750มม.
เวิร์ค ตู้เอกสาร-สำนักงาน
สินค้า +
KTR-1818
฿10,400
- + cart sale

โต๊ะทำงาน 1.80เมตร
ตู้แอลขวา
ขนาด ก1800xล1800xส750มม. เวิร์ค ตู้เอกสาร-สำนักงาน
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|โต๊ะคอมราคาพิเศษ|KCD-860|โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80ซม.<br>
ขนาด ก800xล600xส750มม.<br> เวิร์ค โต๊ะคอมราคาพิเศษ
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿2,800  ฿2,300
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|โต๊ะคอมราคาพิเศษ|KCD-1202|โต๊ะคอมพิวเตอร์<br>
ตู้ลิ้นชักขวา<br>
ขนาด ก1200xล600xส750มม.<br> เวิร์ค โต๊ะคอมราคาพิเศษ
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿6,000  ฿4,900
สั่งซื้อ
สินค้า +
KCD-860
฿2,300
- + cart sale

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80ซม.
ขนาด ก800xล600xส750มม.
เวิร์ค โต๊ะคอมราคาพิเศษ
สินค้า +
KCD-1202
฿4,900
- + cart sale

โต๊ะคอมพิวเตอร์
ตู้ลิ้นชักขวา
ขนาด ก1200xล600xส750มม.
เวิร์ค โต๊ะคอมราคาพิเศษ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|โต๊ะประชุม|KCF-2412|โต๊ะประชุม 2.40เมตร<Br>
ขนาด ก2400xล1200xส750มม.<Br> เวิร์ค โต๊ะประชุม
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿8,600  ฿7,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|โต๊ะเคาร์เตอร์|KCT-120|ชุดเคาน์เตอร์ 1.20เมตร
ขนาด 1200xล700xส1050มม. เวิร์ค โต๊ะเคาร์เตอร์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿7,700  ฿6,300
สั่งซื้อ
สินค้า +
KCF-2412
฿7,000
- + cart sale

โต๊ะประชุม 2.40เมตร
ขนาด ก2400xล1200xส750มม.
เวิร์ค โต๊ะประชุม
สินค้า +
KCT-120
฿6,300
- + cart sale

ชุดเคาน์เตอร์ 1.20เมตร ขนาด 1200xล700xส1050มม. เวิร์ค โต๊ะเคาร์เตอร์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|โต๊ะเคาร์เตอร์|KCT-160|ชุดเคาน์เตอร์ 1.60เมตร
ขนาด ก1600xล700xส1050มม. เวิร์ค โต๊ะเคาร์เตอร์
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿13,500  ฿11,000
สั่งซื้อ
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|เก้าอี้ผู้บริหาร|WK-301|เก้าอี้ผู้บริหาร 
ขนาด ก630xล740xส1120-1200มม. เวิร์ค เก้าอี้ผู้บริหาร
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿5,600  ฿4,600
สั่งซื้อ
สินค้า +
KCT-160
฿11,000
- + cart sale

ชุดเคาน์เตอร์ 1.60เมตร ขนาด ก1600xล700xส1050มม. เวิร์ค โต๊ะเคาร์เตอร์
สินค้า +
WK-301
฿4,600
- + cart sale

เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด ก630xล740xส1120-1200มม. เวิร์ค เก้าอี้ผู้บริหาร
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์|เวิร์ค|WORKK|ชุดโต๊ะทำงาน|KDK-2822|โต๊ะทำงานผู้บริหาร KDK-2822<br>
ขนาด ก2830xล990xส750มม.<br>
มีช่องร้อยสายไฟ เวิร์ค ชุดโต๊ะทำงาน
Expire in 05 days
โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
฿31,400  ฿25,700
สั่งซื้อ
 
สินค้า +
KDK-2822
฿25,700
- + cart sale

โต๊ะทำงานผู้บริหาร KDK-2822
ขนาด ก2830xล990xส750มม.
มีช่องร้อยสายไฟ เวิร์ค ชุดโต๊ะทำงาน
download Product   

หมดแล้ว! หมดเลย! โปรโมชั่นลดราคาพิเศษสุดเหลืออีกเพียง 7 วันเท่านั้น

อย่าพลาด! สินค้าคุณภาพมากมายในราคาสุดคุ้ม กับโปรโมชั่นพิเศษ 14 วันสุดท้าย

โปรโมชั่นเอาใจลูกค้ากับสินค้าราคาพิเศษ ที่เปิดโอกาสให้ท่านเลือกซื้อได้นานถึง 30 วัน

สุดยอดโปรโมชั่นสินค้าลดราคานาน 90 วันเพื่อคนรักเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะ

@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์