Back To Top

สินค้าโปรโมชั่นร่วมคูปองX2::หน้า 1

เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ 
Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture  โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ เข้าโครงการ ชิมช้อปใช้ โปรดติดต่อ Email:kssfurniture@hotmail.com หรือ LineId:@kssfurniture โทร 02-403-1044,02-403-1055 มือถือ 083-082-8212
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
คลิ๊กเพื่อแสดงสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
SpecialPromotion X2 ซื้อครบทุกๆ 2500 บาท ได้คูปองเงินสด 50 บาท
:: เงื่อนไขรับคูปองและใช้คูปอง ::
   
กรณีรับคูปอง เมื่อซื้อสินค้าทุกๆ 2,500 บาท รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท
  คำนวณจากยอดสุทธิของบิลในวันเดียวกัน
  นำบิลมาแลกเป็นคูปองแทนเงินสดภายในวันเดียวกัน
  คูปองแทนเงินสดจะได้รับเมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
กรณีใช้คูปอง คูปองนี้มีมูลค่าเป็นสองเท่าเมื่อซื้อสินค้าในกลุ่ม Special Promotion ติดตามได้ที่ Special PromotionX2
  คูปองส่วนลดนี้สามารถใช้แทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้าในรอบบิลถัดไปของ บริษัท เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
  คูปองนี้ไม่สามารถทอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  คูปองนี้ชำรุดลบเลื่อนทำสำเนา หรือ ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดได้
  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
ST080B75-โต๊ะคอมพิวเตอร์80ซมลึก75ซม พร้อมถาดวางคียบอร์ด  ขนาด ก800xล750xส750 มม มี2สี(สีบีช+ดำ,สีเชอร์รี่+ดำ) โต๊ะสำนักงานเมลามิน BT-บีที-โต๊ะสำนักงานเมลามิน
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 39290014::ST080B75-เฟอร์นิเจอร์
บีที::โต๊ะสำนักงานเมลามิน-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์80ซมลึก75ซม พร้อมถาดวางคียบอร์ด ขนาด ก800xล750xส750 มม มี2สี(สีบีช+ดำ,สีเชอร์รี่+ดำ) โต๊ะสำนักงานเมลามิน-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿2,600  ฿2,300
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿2,300::ST080B75(สีบีช+ดำ)::โต๊ะคอมพิวเตอร์80ซมลึก75ซมพร้อมถาดวางคียบอร์ดขนาดก800xล750xส750มมสีบีช+ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿2,300::ST080B75(สีเชอร์รี่+ดำ)::โต๊ะคอมพิวเตอร์80ซมลึก75ซมพร้อมถาดวางคียบอร์ดขนาดก800xล750xส750มมสีเชอร์รี่+ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
plus-1-ชุดผู้บริหาร Plus 1 ขนาด ก1600(800)xล1800(600)xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน BT-บีที-ชุดโต๊ะทำงาน
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 181400090::plus-1-เฟอร์นิเจอร์
บีที::ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์

ชุดผู้บริหาร Plus 1 ขนาด ก1600(800)xล1800(600)xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿12,500  ฿10,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿10,700::plus-1-(สีเชอร์รี่-ดำ)::ชุดผู้บริหารPlus1ขนาดก1600(800)xล1800(600)xส750มม.สีเชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿10,700::plus-1-(สีบีช-ดำ)::ชุดผู้บริหารPlus1ขนาดก1600(800)xล1800(600)xส750มม.สีบีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿10,700::plus-1-(สีเทาขาว)::ชุดผู้บริหารPlus1ขนาดก1600(800)xล1800(600)xส750มม.สีเทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿10,700::plus-1-(สีเมเปิ้ลโอ๊ค)::ชุดผู้บริหารPlus1ขนาดก1600(800)xล1800(600)xส750มม.สีเมเปิ้ลโอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
plus-2-ชุดผู้บริหาร Plus 2 ขนาด ก1600(800)xล1200(600)xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน BT-บีที-ชุดโต๊ะทำงาน
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 161240074::plus-2-เฟอร์นิเจอร์
บีที::ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์

ชุดผู้บริหาร Plus 2 ขนาด ก1600(800)xล1200(600)xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿11,100  ฿9,500
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿9,500::plus-2-(สีเชอร์รี่-ดำ)::ชุดผู้บริหารPlus2ขนาดก1600(800)xล1200(600)xส750มม.สีเชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿9,500::plus-2-(สีบีช-ดำ)::ชุดผู้บริหารPlus2ขนาดก1600(800)xล1200(600)xส750มม.สีบีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿9,500::plus-2-(สีเทาขาว)::ชุดผู้บริหารPlus2ขนาดก1600(800)xล1200(600)xส750มม.สีเทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿9,500::plus-2-(สีเมเปิ้ลโอ๊ค)::ชุดผู้บริหารPlus2ขนาดก1600(800)xล1200(600)xส750มม.สีเมเปิ้ลโอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
plus-3-ชุดผู้บริหาร Plus 3 ขนาด ก1600(800)xล1800(500)xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน BT-บีที-ชุดโต๊ะทำงาน
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 171320082::plus-3-เฟอร์นิเจอร์
บีที::ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์

ชุดผู้บริหาร Plus 3 ขนาด ก1600(800)xล1800(500)xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿11,800  ฿10,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿10,100::plus-3-(สีเชอร์รี่-ดำ)::ชุดผู้บริหารPlus3ขนาดก1600(800)xล1800(500)xส750มม.สีสีเชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿10,100::plus-3-(สีบีช-ดำ)::ชุดผู้บริหารPlus3ขนาดก1600(800)xล1800(500)xส750มม.สีบีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿10,100::plus-3-(สีเทาขาว)::ชุดผู้บริหารPlus3ขนาดก1600(800)xล1800(500)xส750มม.สีเทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿10,100::plus-3-(สีเมเปิ้ลโอ๊ค)::ชุดผู้บริหารPlus3ขนาดก1600(800)xล1800(500)xส750มม.สีเมเปิ้ลโอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
PLUS-4-ชุดผู้บริหาร Plus 4 ขนาด ก1800(600)xล1400(600)xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน BT-บีที-ชุดโต๊ะทำงาน
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 171320082::PLUS-4-เฟอร์นิเจอร์
บีที::ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์

ชุดผู้บริหาร Plus 4 ขนาด ก1800(600)xล1400(600)xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿11,800  ฿10,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿10,100::PLUS-4-(สีเชอร์รี่-ดำ)::ชุดผู้บริหารPlus4ขนาดก1800(600)xล1400(600)xส750มม.เชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿10,100::PLUS-4-(สีบีช-ดำ)::ชุดผู้บริหารPlus4ขนาดก1800(600)xล1400(600)xส750มม.บีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿10,100::PLUS-4-(สีเทาขาว)::ชุดผู้บริหารPlus4ขนาดก1800(600)xล1400(600)xส750มม.เทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿10,100::PLUS-4-(สีเมเปิ้ล-โอ๊ค)::ชุดผู้บริหารPlus4ขนาดก1800(600)xล1400(600)xส750มม.เมเปิ้ล-โอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
CONF-1808-โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก1800xล800xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน BT-บีที-ชุดโต๊ะทำงาน
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 12900015::CONF-1808-เฟอร์นิเจอร์
บีที::ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก1800xล800xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿8,100  ฿6,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿6,900::CONF-1808-(สีเชอร์รี่-ดำ)::โต๊ะประชุม6ที่นั่งขนาดก1800xล800xส750มม.เชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿6,900::CONF-1808-(สีเทาขาว)::โต๊ะประชุม6ที่นั่งขนาดก1800xล800xส750มม.เทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿6,900::CONF-1808-(สีเมเปิ้ล-โอ๊ค)::โต๊ะประชุม6ที่นั่งขนาดก1800xล800xส750มม.เมเปิ้ล-โอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿6,900::CONF-1808-(สีบีช-ดำ)::โต๊ะประชุม6ที่นั่งขนาดก1800xล800xส750มม.บีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
CONF-2010-โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก2000xล1000xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน BT-บีที-ชุดโต๊ะทำงาน
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 131000050::CONF-2010-เฟอร์นิเจอร์
บีที::ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก2000xล1000xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿9,000  ฿7,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿7,700::CONF-2010-(สีเชอร์รี่-ดำ)::โต๊ะประชุม8ที่นั่งขนาดก2000xล1000xส750มม.เชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿7,700::CONF-2010-(สีบีช-ดำ)::โต๊ะประชุม8ที่นั่งขนาดก2000xล1000xส750มม.บีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿7,700::CONF-2010-(สีเทาขาว)::โต๊ะประชุม8ที่นั่งขนาดก2000xล1000xส750มม.เทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿7,700::CONF-2010-(สีเมเปิ้ล-โอ๊ค)::โต๊ะประชุม8ที่นั่งขนาดก2000xล1000xส750มม.เมเปิ้ล-โอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
CONF-2412-โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก2400xล1200xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน BT-บีที-ชุดโต๊ะทำงาน
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 141100085::CONF-2412-เฟอร์นิเจอร์
บีที::ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก2400xล1200xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค) ชุดโต๊ะทำงาน-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿9,900  ฿8,400
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿8,400::CONF-2412-(สีเชอร์รี่-ดำ)::โต๊ะประชุม10ที่นั่งขนาดก2400xล1200xส750มม.เชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿8,400::CONF-2412-(สีบีช-ดำ)::โต๊ะประชุม10ที่นั่งขนาดก2400xล1200xส750มม.บีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿8,400::CONF-2412-(สีเทาขาว)::โต๊ะประชุม10ที่นั่งขนาดก2400xล1200xส750มม.เทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿8,400::CONF-2412-(สีเมเปิ้ล-โอ๊ค)::โต๊ะประชุม10ที่นั่งขนาดก2400xล1200xส750มม.เมเปิ้ล-โอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
SET-06-12-โต๊ะประชุม 6 และ 12 ที่นั่ง (ทรงรี) เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค) โต๊ะประชุม BT-บีที-โต๊ะประชุม
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 221680068::SET-06-12-เฟอร์นิเจอร์
บีที::โต๊ะประชุม-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะประชุม-เฟอร์นิเจอร์ 6 และ 12 ที่นั่ง (ทรงรี) เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค) โต๊ะประชุม-เฟอร์นิเจอร์ BT
ราคาเริ่มต้น ฿12,900ถึง฿18,100 บาท
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿12,900::SET-06-::6ที่นั่ง(ทรงรี)ขนาดก3000xล1500xส750มม.เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค)BT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿18,100::SET-12::12ที่นั่ง(ทรงรี)ขนาดก4500xล1500xส750มม.เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค)BT-เฟอร์นิเจอร์
cart
CONF-01-โต๊ะประชุม 6 ที่นั่งขาโครเมี่ยม ขนาด ก1800xล800xส750มม. มีให้เลือก 4 สี สีเชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค โต๊ะประชุม BT-บีที-โต๊ะประชุม
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 161200020::CONF-01-เฟอร์นิเจอร์
บีที::โต๊ะประชุม-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะประชุม-เฟอร์นิเจอร์ 6 ที่นั่งขาโครเมี่ยม ขนาด ก1800xล800xส750มม. มีให้เลือก 4 สี สีเชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค โต๊ะประชุม-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿10,700  ฿9,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿9,200::CONF-01-(สีเชอร์รี่-ดำ)::6ที่นั่งขาโครเมี่ยมขนาด1800x800x750มม.สีเชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿9,200::CONF-01-(บีช-ดำ)::6ที่นั่งขาโครเมี่ยมขนาด1800x800x750มม.สีบีช-ดำ,BT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿9,200::CONF-01(สีเทาขาว)::6ที่นั่งขาโครเมี่ยมขนาด1800x800x750มม.สีเทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿9,200::CONF-01-(สีเมเปิ้ล-โอ๊ค)::6ที่นั่งขาโครเมี่ยมขนาด1800x800x750มม.สีเมเปิ้ล-โอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
CONF-02-โต๊ะประชุม 8 ที่นั่งขาโครเมี่ยม  ขนาด ก2400xล1200xส750มม. มีให้เลือก 4 สี สีเชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค โต๊ะประชุม BT-บีที-โต๊ะประชุม
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 241800030::CONF-02-เฟอร์นิเจอร์
บีที::โต๊ะประชุม-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะประชุม-เฟอร์นิเจอร์ 8 ที่นั่งขาโครเมี่ยม ขนาด ก2400xล1200xส750มม. มีให้เลือก 4 สี สีเชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ล-โอ๊ค โต๊ะประชุม-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿16,100  ฿13,800
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿13,800::CONF-02-(สีเชอร์รี่-ดำ)::8ที่นั่งขาโครเมี่ยมขนาด2400x1200x750มม.สีเชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿13,800::CONF-02-(สีบีช-ดำ)::8ที่นั่งขาโครเมี่ยมขนาด2400x1200x750มม.สีบีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿13,800::CONF-02-(สีเทาขาว)::8ที่นั่งขาโครเมี่ยมขนาด2400x1200x750มม.สีเทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿13,800::CONF-02-(สีเมเปิ้ล-โอ๊ค)::8ที่นั่งขาโครเมี่ยมขนาด2400x1200x750มม.สีเมเปิ้ล-โอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
ST080LD-ตู้เอกสารเตี้ยประตู ขนาด ก800xล400xส840 มม มี2สี(สีบีช+ดำ,สีเชอร์รี่+ดำ) เคลือบเมลามิน ตู้เอกสาร+สำนักงาน BT-บีที-ตู้เอกสาร-สำนักงาน
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 29222096::ST080LD-เฟอร์นิเจอร์
บีที::ตู้เอกสาร-สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอกสารเตี้ยประตู ขนาด ก800xล400xส840 มม มี2สี(สีบีช+ดำ,สีเชอร์รี่+ดำ) เคลือบเมลามิน ตู้เอกสาร+สำนักงาน BT
฿2,000  ฿1,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿1,700::ST080LD(สีบีช+ดำ)::ตู้เอกสารเตี้ยประตูขนาดก800xล400xส840มมสีบีช+ดำเคลือบเมลามินตู้เอกสาร+สำนักงานBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿1,700::ST080LD(สีเชอร์รี่+ดำ)::ตู้เอกสารเตี้ยประตูขนาดก800xล400xส840มมสีเชอร์รี่+ดำเคลือบเมลามินตู้เอกสาร+สำนักงานBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿1,700::ST080LD(สีเทา)::ตู้เอกสารเตี้ยประตูขนาดก800xล400xส840มมสีเทาเคลือบเมลามินตู้เอกสาร+สำนักงานBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
SL-080-โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม 80 ซม ขนาด ก800xล600xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) โต๊ะเหล็ก BT-บีที-โต๊ะเหล็ก
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 63470046::SL-080-เฟอร์นิเจอร์
บีที::โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม 80 ซม ขนาด ก800xล600xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿4,200  ฿3,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,600::SL-080(สีเชอร์รี่-ดำ)::โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม80ซมขนาดก800xล600xส750มม.สีเชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿3,600::SL-080(สีบีช-ดำ)::โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม80ซมขนาดก800xล600xส750มม.สีบีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿3,600::SL-080-สีเทาขาว::โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม80ซมขนาดก800xล600xส750มม.เลือก4สีสีเทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿3,600::SL-080-สีเมเปิ้ลโอ๊ค::โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม80ซมขนาดก800xล600xส750มม.เลือก4สีสีเมเปิ้ลโอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
sl-081-โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม 80 ซม. ขนาด ก800xล600xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) โต๊ะเหล็ก BT-บีที-โต๊ะเหล็ก
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 67500050::sl-081-เฟอร์นิเจอร์
บีที::โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม 80 ซม. ขนาด ก800xล600xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿4,500  ฿3,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,900::sl-081-(สีเชอร์รี่-ดำ)::โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม80ซม.ขนาดก800xล600xส750มม.เลือก4สีสีเชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿3,900::sl-081(สีบีช-ดำ)::โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม80ซม.ขนาดก800xล600xส750มม.เลือก4สีสีบีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿3,900::sl-081-(สีเทาขาว)::โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม80ซม.ขนาดก800xล600xส750มม.เลือก4สีสีเทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿3,900::sl-081-(สีเมเปิ้ลโอ๊ค)::โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม80ซม.ขนาดก800xล600xส750มม.เลือก4สีสีเมเปิ้ลโอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
sl-120-โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม 1.20 เมตร โล่ง ขนาด ก1200xล600xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) เตียงเหล็ก BT-บีที-โต๊ะเหล็ก
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 67500050::sl-120-เฟอร์นิเจอร์
บีที::โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม 1.20 เมตร โล่ง ขนาด ก1200xล600xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) เตียงเหล็ก BT
฿4,500  ฿3,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,900::sl-120-(สีเชอร์รี่-ดำ)::โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม1.20เมตรโล่งขนาดก1200xล600xส750มม.เลือก4สีสีเชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿3,900::sl-120-(สีบีช-ดำ)::โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม1.20เมตรโล่งขนาดก1200xล600xส750มม.เลือก4สีสีบีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿3,900::sl-120-(สีเทาขาว)::โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม1.20เมตรโล่งขนาดก1200xล600xส750มม.เลือก4สีสีเทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿3,900::sl-120-(สีเมเปิ้ลโอ๊ค)::โต๊ะทำงานขาโครเมี่ยม1.20เมตรโล่งขนาดก1200xล600xส750มม.เลือก4สีสีเมเปิ้ลโอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
sl-121-โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม 1.20 เมตร ขนาด ก1200xล600xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) โต๊ะเหล็ก BT-บีที-โต๊ะเหล็ก
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 90670046::sl-121-เฟอร์นิเจอร์
บีที::โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม 1.20 เมตร ขนาด ก1200xล600xส750 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿6,000  ฿5,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿5,200::sl-121-(สีเชอร์รี่-ดำ)::โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม1.20เมตรขนาดก1200xล600xส750มม.เลือก4สีสีเชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿5,200::sl-121-(สีบีช-ดำ)::โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม1.20เมตรขนาดก1200xล600xส750มม.เลือก4สีสีบีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿5,200::sl-121-(สีเทาขาว)::โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม1.20เมตรขนาดก1200xล600xส750มม.เลือก4สีสีเทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿5,200::sl-121-(สีเมเปิ้ลโอ๊ค)::โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาโครเมี่ยม1.20เมตรขนาดก1200xล600xส750มม.เลือก4สีสีเมเปิ้ลโอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
sl-corner-แผ่นเข้ามุม ขนาด ก500xล600xส250 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) โต๊ะสำนักงานเมลามิน BT-บีที-โต๊ะสำนักงานเมลามิน
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 16120020::sl-corner-เฟอร์นิเจอร์
บีที::โต๊ะสำนักงานเมลามิน-เฟอร์นิเจอร์

แผ่นเข้ามุม ขนาด ก500xล600xส250 มม. เลือก4สี(เชอร์รี่-ดำ,บีช-ดำ,เทาขาว,เมเปิ้ลโอ๊ค) โต๊ะสำนักงานเมลามิน-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿1,070  ฿920
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿920::sl-corner-(สีเชอร์รี่-ดำ)::แผ่นเข้ามุมขนาดก500xล600xส250มม.เลือก4สีสีเชอร์รี่-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿920::sl-corner-(สีบีช-ดำ)::แผ่นเข้ามุมขนาดก500xล600xส250มม.เลือก4สีสีบีช-ดำBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿920::sl-corner-(สีเทาขาว)::แผ่นเข้ามุมขนาดก500xล600xส250มม.เลือก4สีสีเทาขาวBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
฿920::sl-corner-(สีเมเปิ้ลโอ๊ค)::แผ่นเข้ามุมขนาดก500xล600xส250มม.เลือก4สีสีเมเปิ้ลโอ๊คBT-เฟอร์นิเจอร์
cart
BT-082-โต๊ะคอมพิวเตอร์ PVC ขนาด ก800xล600xส750 มม. โต๊ะสำนักงานPVC BT-บีที-โต๊ะสำนักงานPVC
WebMobile-Furniture-เฟอร์นิเจอร์ 20138000::BT-082-เฟอร์นิเจอร์
บีที::โต๊ะสำนักงานPVC-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์ PVC ขนาด ก800xล600xส750 มม. โต๊ะสำนักงานPVC-เฟอร์นิเจอร์ BT
฿1,400  ฿1,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿1,200::BT-082::โต๊ะคอมพิวเตอร์PVCขนาดก800xล600xส750มม.BT-เฟอร์นิเจอร์
cart
@kssfurniture
chat-furniture
ยืนยันการชำระเงิน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประวัติการใช้เวป
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
Learning Furniture-สาระน่ารู้ทั่วไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
Download Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055 เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด ทุกวันอาทิตย์ kssfurniture@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์